PROJEKTY‎ > ‎

Naše projekty

Zoznam našich ISEIA projektov:CERUZKY VO SVETE

Spoločný časopis pre deti, ktorý vydáva ISEIA - asociácia slovenských vzdelávacích centier vo svete. 

- vychádza 4x rocne

- ISSN: 2418-4012

Spustenie projektu: december 2014 viacej o projekte

Samostným projektom je projekt KVÍZ s časopisom: ide o súbor pracovných listov a kvízov na čítanie s pochopením a nácvik gramatiky. viacej info


ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV

Bábiky Janka a Maťko cestujú v balíku po svete  a navštevuju deti v slovenských vzdelávacích centrách. Zo svojej cesty pisu pribehy. Ako prvé navstívili Island, potom ...... 

 

Spustenie projektu: január 2015 viacej o projekte

 

AHOJ KAMARÁT


E-mailová komunikácia s kamarátkmi zo sveta. 


Deti si navzájom preposielajú listy a spoznávajú sa.

Každé dieta si vytvori svoj profil na webe. Z týchto profilov si vyberie svojho kamaráta, ktorému bude písat listy na vopred zadané témy. Hodnotí sa gramatika, slovosled,  a pod. Každý uúčastník získa na konci projektu certifikat. 

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte

Kráľovná / Kráľ slovenskej  knižnice

Projekt na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry.

 

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte


SLOVENSKO - včera a dnes

Poznatky z vlastivedy a prírodovedy  - prepojené so:

-  slovenským jazykom (básničky, texty, rébusy), 

- výtvarnou výchovou, 

- hudobnou výchovou, 

- divadlom a pod.


Spustenie projektu: február 2015

 

Uzavierka prispevkov 1. témy: 01.04.2015 viacej o projekte

 

MOJA TAJNÁ REČ
(pilotný projekt)

Pilotný projekt k projektu pri prílezitosti medzinárodného dňa jazykov:

 

V spolupráci s inými centrami - misiami, nedeľnými školami a pod. - zorganizovať súťaž v prednese poézie a prózy v rôznych svetových jazykoch.

Termín: marec 2015            viacej o projekte


MEDZINÁRODNÝ LETNÝ DETSKÝ TÁBOR V SR    

Tábory

 

Subpages (1): Podpora učiteľov SR
Comments