PROJEKTY‎ > ‎

UMB BB

SLOVENČINA VO SVETE

Stretnutie odborníkov zamerané na získanie skúseností 

a posúdenia  potrieb v súvislosti so vzdelávaním detí 

v dvojjazyčnom prostredí mimo domovskej krajiny

V dňoch  6.11.2015-8.11.2015 sa V Dubline zišli zástupcovia MŠVVaŠ SR - Sekcia medzinárodnej spolupráce, Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, Štátneho pedagogického ústavu
MŠVVaŠ SR so zástupcami učteľov, ktorí pôsobia v zahraničných slovenských vzdelávacích centrách vo svete. 

- 0 Záznam zo stretnutia,
- 1 Dotazník na zistenie potrieb vzdelávania pedagógov  v slovenských vzdelávacích centrách v zahraničí,
- 2 Dotazník pre učiteľov 
- 3 Dotazník pre rodičov
- 4 Dotazník pre deti - mapaPoprosím o vyplnenie dotazníkov - čo najväčší počet rodičov - a vyplnené dotazníky zaslať hromadne za celé vzdelávacie centrum do 15.3.2016: 

zoskenované elektronicky na adresu: childrensactivity@gmail.com

alebo

poštou na adresu: 
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB -
Katedra EPP Ružová 13
Univerzita Mateja Bela, 
974 11 Banská Bystrica


ĉ
Jarmila Buchova,
Jan 27, 2016, 6:56 AM
ĉ
Jarmila Buchova,
Jan 27, 2016, 6:56 AM
ĉ
Jarmila Buchova,
Jan 27, 2016, 6:56 AM
ĉ
Jarmila Buchova,
Jan 27, 2016, 6:56 AM
ĉ
Jarmila Buchova,
Feb 3, 2016, 10:33 AM
Comments