Školenia

Metodické školenia pre učiteľov slovenčiny pre deti (0. až 4. ročník) - v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici: 

Metodické semináre pre učiteľov:  

- Výjazdový seminár - časť 1,  Birmingham, Anglicko: maj 2018, 3 dni,  CDV UK Bratislava, kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov 

- Výjazdový seminár - časť 5, Dublin, Írsko: november 2018, 3 dni termín: 23.-25.11.2018, UMB BB, kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com

- Výjazdový seminár - časť 10, záp. Európa (Paríž, Francúzsko), 3 dni termín: 5.-7.10.2018 , UMB BB kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.comInformácia o iných aktivitách pre krajanov z zahraničí v programe MInisterstva školstva: http://www.minedu.sk/vzdelavacie-programy-pre-slovakov-zijucich-v%C2%A0zahranici/


------------------------------------------------------
2017: Birmingham? Anglicko: 27.-28.5.2017
2017: Londýn, Anglicko

Comments