SÚŤAŽE s časopisom CERUZKY VO SVETE 1/2016

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VYHRAJ: týždenný pobyt na Slovensku: 

zo správnych odpovedí vyžrebujeme v každom kole 10 účastníkov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SÚŤAŽ S ČASOPISOM CERUZKY VO SVETE 1/2016 

pre zahraničných Slovákov - žiakov 1. a 2. stupňa  

pre jednotlivcov alebo skupiny

Medzinárodné tábory, ktoré organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí
- Letná škola tradičnej kultúry regónov Slovenska, 3.júla – 10. júla 2016, Zuberec
Letná škola mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO, 30.júla – 7.augusta 2016, Liptovský JánODPOVEDZ správne na naše otázky a správne odpovede nám zašli do 10.6.2016 na adresu: iseia.projekty@gmail.com

Subpages (3): FOTO KULTÚRA UNESCO
Comments