FOTO

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Univerzita Mateja Bela
Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

pozoruj prírodu okolo seba, priestor v ktorom žiješ, nájdi správnu kompozíciu alebo uhol a

2016

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

KATEGÓRIA:

DIGITÁLNA FOTOGRAFIA

A: KRAJINA: pozoruj prírodu okolo seba, priestor v ktorom žiješ, nájdi správnu kompozíciu alebo uhol a odfoť.


B: V AKCII: zachytenie človeka alebo skupiny ľudí v jedinečnom okamihu. Môže ísť aj o dokumentárnu fotografiu,

kedy citlivým okom vyfotografuješ blízku alebo náhodnú osobu. Tvoja fotografia by mala niesť posolstvo, môžeš ňou uzatvoriť príbeh 

alebo ho iba načrtnúť. Môžeš si tiež vytvoriť vlastnú situáciu, podmienkou je aby bol vo fotografii človek. 

Je na tebe či to bude fragment tela, figúra alebo portrét.

C: EXPERIMENT: voľná téma, v experimente sa medze nekladú. Pracuj experimentálne, hraj sa s fotoaparátom 

a vytvor abstraktnú fotografiu. Pracuj so svetlom, tieňom, farbou, detailom, clonou, rýchlosťou uzávierky.

hodnotíme originalitu a celkovú vizualitu vzniknutej fotografie.

KATEGÓRIA:

ANIMÁCIA ALEBO KRÁTKY FILM

D: VOĽNÁ TÉMA: Pre animáciu: Vytvorený cez počítač, experimentálny videoart, animovaný videoklip - je to na tebe! 

Téma je voľná. Časové obmedzenie do 3 minút. Použi kreativitu a vytvor zaujímavú animáciu s ktorou zaujmeš a vyhráš!

Pre krátky film: Nemusíš mať videokameru ani fotoaparát, aby si dokázal vytvoriť svoj krátky film, stačí ti na

to tvoj mobil. Video alebo krátky film, ktorým dokážeš zaujať svojich kamarátov. Časové obmedzenie do jednej minúty. 

Max. 1 minúta, ani o sekundu viac. 

Formát pre zasielanie videí odporúčame: .mpg, .avi. Vaše filmy posielajte cez

www.uschovna.sk, prípadne www.youtube.com a webový link na film@hotmail.sk


VEKOVÉ KATEGÓRIE: 

 pre 1. stupeň základných škôl

 pre 2.stupeň základných škôl

 pre stredné školy

V mailoch musia byť údaje pre označenie prác:

 Meno a priezvisko autora:

 Vek autora: 

 Názov práce: 

 Adresa školy, krajina:

 Meno pedagóga: 

HARMONOGRAM SÚŤAŽE: 

 Termín uzávierky zasielania prác v SR: 31.05.2016

 Vyhodnotenie žiackych výtvarných prác: 05.06. 2016

 Pozvanie víťazov na Slovensko: 06.06.2016

 Pobyt víťazov na Slovensku: 27.- 30.6.2016

Pre výhercov je pripravená prezentácia ocenených diel, pobyt a workshop animácie na Slovensku v Banskej Bystrici.


Garant projektu a odborná komisia:

Mgr.art. Lukáš Matejka: Garant súťaže, odborný asistent a doktorand na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení 
v Banskej Bystrici, predseda občianskeho združenia TRAKT

Mgr. Matej Mazák: Odborný asistent Animovaného filmu na Ostravskej univerzite v Ostrave (Česká republika) a animátor Lokál TV

Mgr. Martina Krčová: Absolvent Pedagogickej Fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na výtvarné
umenie, pedagóg na Strednej umeleckej škole v Trenčíne

kontakt: www.mc.umb.sk; zuzana.drugova@umb.sk; mobil: +421 908 206096
Comments