KULTÚRA

SÚŤAŽ S ČASOPISOM CERUZKY VO SVETE 1/2016 

pre zahraničných Slovákov - žiakov 1. a 2. stupňa  (9 -15 rokov)

pre jednotlivcov alebo skupiny, so záujmom o slovenskú tradičnú kultúru: ODPOVEDZ správne na nasledujúce otázky a správne odpovede nám zašli do 10.6.2016  na e-mail adresu: iseia.projekty@gmail.com

1. Aké slovo sa ukrávy v tajničke na strane 22, ktorú nám pripravili slovenské deti z Varšavy, z Poľska?

2. Aké slovo sa ukrýva v osemsmerove na stane 27? 

3. Aké slovo ukryli slovenské deti z Cardiffu, z Walesu, do tajničky na strane 71?

4. Aké múčne jedlo, typické pre fašiangy, ukryli deti z New Yorku, USA, do tajničky na strane 73? 

5. Aký patrón sa ukrýva v tajničkách, ktoré pre teba pripravili deti z Mississauge, z Kanady, ktoré sa nachádzajú na strane 77? Poznámka: Tajničky nájdeš v časopise Ceruzky vo svete - číslo: 1/2016
Časopis je na stiahnutie na webstránke: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VYHRAJ: týždenný pobyt na Slovensku: 

zo správnych odpovedí vyžrebujeme 10 účastníkov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


Letná škola tradičnej kultúry regónov Slovenska, ktorú organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí
3.júla – 10. júla 2016
Zuberec

Obsah Letnej školy tradičnej kultúry regiónov Slovenska:

V spolupráci s Múzeom oravskej dediny je cieľom Letnej školy predstaviť účastníkom tradičnú kultúru regiónu Orava, ktorý je na stále živé prejavy tradičnej kultúry doposiaľ jedným z najbohatších regiónov Slovenska. Okrem stálej expozície a aktivít v jej ponuke navštívime aj súčasných remeselníkov z regiónu Orava, ale spoznáme aj technické pamiatky a prírodu tohto regiónu, ktorá určovala tradičné remeslá aj ľudovú kultúru. Účastníci si vyskúšajú remeselné techniky aj ďalšie prejavy tradičnej kultúry. 

Comments