UNESCO

SÚŤAŽ S ČASOPISOM CERUZKY VO SVETE 1/2016 

pre zahraničných Slovákov - žiakov 2. stupňa  (10-15 rokov)

pre jednotlivcov alebo skupiny: 


ODPOVEDZ správne na nasledujúce otázky a správne odpovede nám zašli do 10.6.2016  na e-mail  adresu: iseia.projekty@gmail.com

1. Tento rok si pripomíname 400. výročie úmrtia svetoznámeho spisovateľa, dramatika a herca zo 17. storočia. Tomuto spisovateľovi bol venovaný aj Deň knihy v Birminghame v Anglicku. Ako sa volal tento spisovateľ? 

2.  V pravidelnej rubrike: Kde sa vzala spisovná slovenčina sa dozvieš o tom, aká súvislosť existuje medzi Ľudovítom Štúrom a slovenskou hymnou. Kto je autorom textu slovenskej hymny?

3. V Mníchove v Nemecku si deti na vyučovaní slovenčiny vymysleli hru o Štúrovi a vyrobili si aj figúrky  Ľudovíta Štúra. Keďže hrali hru vždy v dvoch družstvách, vyrobili si rôznofarebné figúrky. Akej farby sú tieto figúrky?  

4. V pravidelnej rubrike Zápisník cestovateľov sa dozvieš o tom, čo prežívajú naši cestovatelia - bábiky Janka a Maťko počas svojej cesty okolo sveta. Navštevujú slovenské deti a spoznávajú mestá a krajiny, v ktorých žijú Slováci. V ktorej krajine sa tentokrát nachádzajú? 

5. Reportér Pepo prináša tentokrát reportáž z močiara. Napíš nám, o akom zvieratku je táto reportáž? Poznámka: Správne odpovede na otázky nájdeš v časopise Ceruzky vo svete - číslo: 1/2016
časopis je na stiahnutie na webstránke: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VYHRAJ: týždenný pobyt na Slovensku: 
zo správnych odpovedí vyžrebujeme 10 účastníkov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


Letná škola mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO, ktorú organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30.júla – 7.augusta 2016
Hotel: Liptovský Ján

Obsah Letnej školy mladých výskumníkov po lokalitách UNESCO: V spolupráci s odborníkmi z oblasti cestovného ruchu na Slovensku a pedagógmi UMB ponúkame po prvý krát vzdelávací pobyt pre žiakov predovšetkým 2.stupňa základných škôl. Cieľom Letnej školy je predstaviť účastníkom lokality UNESCO z oblasti hmotnej aj nehmotnej kultúry, ale aj prírodných vied. Poznávanie si účastníci zúročia pri spracovávaní získaných vedomostí do záverečných prác a prezentácií rôznych foriem a s využitím rôznych prezentačných prostriedkov (tlačené verzie, elektronické prezentácie, umelecké práce s rôznym zameraním a rôznych foriem) - každý účastník si zvolí formu, ktorá mu bude najviac vyhovovať. Pri aktivite zachováme doposiaľ pozitívne prijímané formy organizácie aktivít MC UMB.

Comments