TÁBORY

2018 LETNÉ TÁBORY PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVáKOV 
                                  
Tábory pre slovenské vzdelávacie centrá pre deti vo svete v roku 2018 ponúka Úrad pre Slovákov žjúcich v zahraničí "ÚSŽZ" (4 turnusy) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR "ministerstvo" (2 turnusov) a denný tábor tanca v Banskej Bystrici, ktorý organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela. 
Tábory sú určené pre kolektívy detí z vyučovania slovenčiny, ktoré navštevujú víkendové školy pre slovenské deti v zahraničí. Spolu s deťmi je potrebné zabezpečiť aj sprevádzajúceho pedagóga. Ubytovanie, stravu a výlety detí sú hradené uradom ÚSŽZ a ministerstvom. Dopravu na územie Slovenska do tábora a späť do domovskej krajiny ÚSŽZ  a ministerstvo nehradí. 
V prípade voľných miest je možné prijať do tábora aj dieťa, ktoré je z mesta, kde nie je žiadne vzdelávacie centrum alebo víkendová škola. 

Termíny chronologicky: 

 JÚL 2018 
 1.- 7.7.2018 
 tábor v gescii USŽZ organizuje Matica slovenská
KRAJANSKÉ LETO 
Tatranská Lesná, skola v prírode Detský raj
 vek: základná škola do 14 rokov

 8.-17.7.2018
 tábor v gescii USŽZ
organizuje Akademia vzdelavania Martin. 
KRAJANSKÉ LETO 
Zdiar, Belianske Tatry - Hotel Janosik
 vek: 
základná škola do 14 rokov
  
 13.-22.7.2018 tábor v gescii USŽZ 
organizuje metodické centrum UMB BB.
KRAJANSKÉ LETO 
Vrátna Dolina, hotel Boboty
10 dní, vek deti do 14 rokov 
  AUGUST 2018  
 10.-19.8.2018 tábor v gescii USŽZ 
organizuje Akademia vzdelavania Martin.
 Krajanské leto 
Zdiar, Belianske Tatry - Hotel Janosik
10 dní, vek deti od 7-15 rokov 
(ešte sa upresní)
 - 5
 dní
denný tábor
Denný tábor tanca
Metodické centrum Univerzity Mateja Bela 
 Školička tradičnej kultúry - 4. ročník:
Denný detský tábor v Banskej Bystrici
materská škola,
základná škola
 
 11. – 18. 08. 2018 
 jazykový tábor v gescii Ministerstva školstvaorganizuje CĎV UK Bratislava 

Letná škola: Komunikačný kolotoč - Zahrajme sa so slovenčinou

Modrá Harmónia

vek: 14 - 18 rokov 
 12- 21.8.2018 jazykový tábor v gescii Ministerstva školstva, organizuje UMB BB

 Učíme sa o Slovensku po slovensky - 2. ročník
Vrátna Dolina, hotel Boboty

 vek deti do 14 rokov
,  

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez tieto centrá: 

PRIHLASOVANIE DETÍ: 
- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com
- Kanada: kontaktná osoba Eva Hadzima,  hadzimka@yahoo.com

Európa v členení podľa krajín:
- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com
- Belgicko: kontaktná osoba Mirka Lindenthalová, mirkalind@yahoo.com
- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.com
- Írsko:  kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com
- Luxembursko: konaktná osoba Peter Balla,  peter.balla@ec.europa.eu
- Švajčiarsko: kontatná osoba: Eva Palkovičová, slowakisch.eva@gmail.com 
- Nemecko  a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com Metodické semináre pre učiteľov:  

- Výjazdový seminár - časť 1,  Birmingham, Anglicko: maj 2018, 3 dni,  CDV UK Bratislava, kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov 

- Výjazdový seminár - časť 5, Dublin, Írsko: november 2018, 3 dni termín: 23.-25.11.2018, UMB BB, kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com

- Výjazdový seminár - časť 10, záp. Európa (Paríž, Francúzsko), 3 dni termín: 5.-7.10.2018 , UMB BB kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.comInformácia o iných aktivitách pre krajanov z zahraničí v programe MInisterstva školstva: http://www.minedu.sk/vzdelavacie-programy-pre-slovakov-zijucich-v%C2%A0zahranici/


Tábory organizuje: 
 
 
................................................................................................................................................................................................................
SPOMIENKY NA ROK 2017SPOMIENKY NA ROK 2016
2016 Letný tábor Krajanské leto  v gescii ÚSŽZ                       .... z minulého roka: Ľudové noviny Maďarsko
- pedagogický dozor v tábore - dobrovoľníci a učitelia našich vzdelávacích centier


Finančné podmienky:

- všetky náklady uhrádza Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rodičia zabezpečujú a uhrádzajú odvoz do tábora a z tábora.


.................................................................................................................................................................................................................

SPOMIENKY NA ROK 2015

Krajanské leto 2015 

- organizačne zabezpečuje 3. turnus Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

- pedagogický dozor v tábore - pracovníci Metod. centra a učitelia našich vzdelávacích centier

DENNÍK A FOTOGALÉRIA

 
 Tábor Matice slovenskej pre deti T: júl 2015 viacej informácií na webstránke: Matice slovenskej

Comments