TÁBORY

2017 LETNÉ TÁBORY PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVAKOV 
                                  
Tábory pre slovenské vzdelávacie centrá pre deti vo svete v roku 2017 ponúka Úrad pre Slovákov žjúcich v zahraničí "ÚSŽZ" (4 turnusy) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR "ministerstvo" (5 turnusov) a denný tábor tanca v Banskej Bystrici, ktorý organizuje Metodické centrum Unoverzity Mateja Bela. 
Tábory sú určené pre kolektívy detí z vyučovania slovenčiny a ich pedagógov, ktorí navštevujú víkendové školy pre slovenské deti v zahraničí. Spolu s deťmi je potrebné zabezpečiť aj sprevádzajúceho pedagóga. Ubytovanie, stravu a výlety detí sú hradené uradom ÚSŽZ a ministerstvom. Dopravu na územie Slovenska do tábora a späť do domovskej krajiny ÚSŽZ  a ministerstvo nehradí. 
V prípade voľných miest je možné prijať do tábora aj dieťa, ktoré je z mesta, kde nie je žiadne vzdelávacie centrum alebo víkendová škola. 

Termíny chronologicky: 

 13.-17.6.2017 jazykový tábor v gescii Ministerstva školstva, organizuje UMB BB téma: Súťaž v digitálne fotografie a krátkej filmovej tvorbe, - účasť na základe výberu z prác, ktoré pošľú deti do súťaže. 
Banská Bystrica
 žiaci 2. stupňa základných škôl - víťazi súťaže  
  2.-9.7.2017 jazykový tábor v gescii Ministerstva školstva, organizuje UMB BB téma: Letný tábor mladých vedcov,
Banská Bystrica
 vek: stredoškoláci, 
 8.-15.7.2017  tábor v gescii USŽZ organizuje Akademia vzdelavania Martin.  Krajanské leto 
Tatranská Lomnica
 vek: 
základná škola
 tábor naplnený
 9.-16.7.2017 jazykový  tábor v gescii Ministerstva školstva, organizuje UMB BB, téma: Po lokalitách Unesco
Banská Bystrica
 vek: základná škola 
 9.-18.7.2017 tábor v gescii USŽZ organizuje Akademia vzdelavania Martin.  Krajanské leto
hotel Smrecina na Orave, medzi obcami Parnica a Zazriva
10 dní, vek deti od 7-15 rokov tábor naplnený
 30.7.-8.8.2017 tábor v gescii USŽZ organizuje Akademia vzdelavania Martin.  hotel Smrecina na Orave, medzi obcami Parnica a Zazriva10 dní, vek deti od 7-15 rokov tábor naplnený
 7.-11.8.2017Denný tábor tanca
Metodické centrum Univerzity Mateja Bela 
 Školička tradičnej kultúry - 3. ročník:
Denný detský tábor v Banskej Bystrici
materská škola,
základná škola
 
 11.-30.8.2017 jazykový tábor v gescii Ministerstva školstva, organizuje UMB BBTéma: Intenzívny jazykový kurz,
Banská Bystrica
vek od 14 rokov do 18 rokov 
 11.- 20.8.2017  jazykový tábor v gescii Ministerstva školstva, organizuje UMB BB, Tábor Slovenčina a Slovensko
Banská Bystrica
 vek: základná škola 
 20.8.-29.8.2017 tábor v gescii USŽZ organizuje Akademia vzdelavania Martin. hotel Smrecina na Orave, medzi obcami Parnica a Zazrivavek deti od 7-15 rokov tábor naplnený

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez tieto centrá: 

PRIHLASOVANIE DETÍ: 
- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com
- Kanada: kontaktná osoba Katarína Kozáková,  kakozakova@gmail.com

Európa v členení podľa krajín:
- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, D.klamparova@slovak-club.co.uk
- Belgicko: kontaktná osoba Mirka Lindenthalová, mirkalind@yahoo.com
- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.com
- Írsko: Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com
- Luxembursko: konaktná osoba Peter Balla,  peter.balla@ec.europa.eu
- Švajčiarsko: kontatná osoba: Eva Palkovičová, slowakisch.eva@gmail.com 
- Nemecko  a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com Metodické semináre pre učiteľov:  

- Výjazdový seminár Birmingham: 26.-28.5. 2017

- Výjazdový seminár Londýn: 24.9.2017

- Výjazdový seminár Dublin: október 2017


Tábory organizuje: 
 
 
................................................................................................................................................................................................................
SPOMIENKY NA ROK 2017SPOMIENKY NA ROK 2016
2016 Letný tábor Krajanské leto  v gescii ÚSŽZ                       .... z minulého roka: Ľudové noviny Maďarsko

- pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí od 8 - 15 rokov

- nahlasovanie do tábora prebieha cez vzdelávacie centrá: ZOZNAM


1. turnus = 3.– 16. 7. 2016, Martin

2. turnus = 16. – 29. 7. 2015, Martin

3. turnus = 31.7. – 13. 8. 2016,  Hotel SKI v Jasnej 

Nahlasovanie do tábora prebieha cez vzdelávacie centrá: ZOZNAM

link na úrad: http://www.uszz.sk/sk/

Prihláška do tábora - na stiahnutie DOLE.

Program tábora 3. turnus - na stiahnutie DOLE.  

Prihláška za celé vzdelávacie centrum - DOLE. 

- pedagogický dozor v tábore - dobrovoľníci a učitelia našich vzdelávacích centier


Finančné podmienky:

- všetky náklady uhrádza Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rodičia zabezpečujú a uhrádzajú odvoz do tábora a z tábora.


.................................................................................................................................................................................................................

SPOMIENKY NA ROK 2015

Krajanské leto 2015 

- organizačne zabezpečuje 3. turnus Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

- pedagogický dozor v tábore - pracovníci Metod. centra a učitelia našich vzdelávacích centier

DENNÍK A FOTOGALÉRIA

 
 Tábor Matice slovenskej pre deti T: júl 2015 viacej informácií na webstránke: Matice slovenskej

Comments