TÁBORY

2019 AKTIVITY PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV 
                                  
Lyžiarsky kurz pre deti zo západnej Európy a zámoria:
marec 2019 (16.-23.3.2019) Donovaly, Slovensko koordinátorka akcie: Dana Klampárová, diaklam@gmail.com / termín nahlasovania do 30.1.2019
február 2020 (15.-23.2.2020) Donovaly, Slovensko koordinátorka akcie: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.com
 
Letné tábory pre deti zo západnej Európy a zámoria:
Tábory pre slovenské vzdelávacie centrá pre deti vo svete v roku 2019 ponúka 
- Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí "ÚSŽZ" (4 turnusy) - termín nahlasovania do 12.2.2019
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR "ministerstvo" (2 turnusy)
- denný tábor tanca v Banskej Bystrici, ktorý organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela. 

Tábory sú určené pre kolektívy detí z vyučovania slovenčiny, ktoré navštevujú víkendové školy pre slovenské deti v zahraničí. Spolu s deťmi je potrebné zabezpečiť aj sprevádzajúceho pedagóga. Ubytovanie, stravu a výlety detí sú hradené úradom ÚSŽZ a ministerstvom. Dopravu na územie Slovenska do tábora a späť do domovskej krajiny ÚSŽZ  a ministerstvo nehradí. 
V prípade voľných miest je možné prijať do tábora aj dieťa, ktoré je z mesta, kde nie je žiadne vzdelávacie centrum alebo víkendová škola. 
Nahlasovanie prebieha cez koordinátorov za jednotlivá krajiny (info dele pod tabuľkou). 

Termíny chronologicky: 

 JÚN 2019 
 30.6.- 7.7.2019 
 tábor v gescii USŽZ organizuje Matica slovenská
KRAJANSKÉ LETO 
Tatranská Lesná, škola v prírode Detský raj
vek:
základná škola 7 do 15 rokov 

 JÚL 2019    
 14.-23.7.2019 tábor v gescii USŽZ
organizuje Akadémia vzdelávania Martin 
KRAJANSKÉ LETO 
Párnica, Orava, hotel Smrečina
vek: 
základná škola 7 do 15 rokov
  
 31.7. - 9.8.2019jazykový tábor v gescii Ministerstva školstva
organizuje metodické centrum UMB BB
Učíme sa o Slovensku po slovensky - 3. ročník
Donovaly, hotel Zornička
vek:
základná škola 7 do 15 rokov
 
  AUGUST 2019  
9.-18.8.2019 tábor v gescii USŽZ 
organizuje Akadémia vzdelávania Martin
KRAJANSKÉ LETO
Párnica, Orava, hotel Smrečina
vek:
základná škola 7 do 15 rokov
 
9.-18.8.2019 tábor v gescii USŽZ 
organizuje UMB BB

 KRAJANSKÉ LETO
Donovaly, hotel Zornička
vek:
základná škola 7 do 15 rokov
 
10.-18.8.2019 jazykový tábor v gescii Ministerstva školstvaorganizuje CĎV UK Bratislava 

Letná škola: Komunikačný kolotoč - Zahrajme sa so slovenčinou

Modrá Harmónia

vek:
stredná škola
14 - 18 rokov
 
 
5.-9.8.2019
 - 5
 dní
denný tábor
Denný tábor tanca
Metodické centrum Univerzity Mateja Bela 
Školička tradičnej kultúry - 5. ročník:
Denný detský tábor v Banskej Bystrici
materská škola,
základná škola
 

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez tieto centrá: 

PRIHLASOVANIE DETÍ: 
- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com
- Austrália: Marta Kapusta, kapustamarta196@gmail.com,
- Kanada: kontaktná osoba Eva Hadzima,  info@skschool.ca 

Európa v členení podľa krajín:
- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com
- Cyprus: Marieta Gundova: marietagundova@gmail.com 
- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.com
- Írsko:  kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com
Švajčiarsko: kontaktná osoba: Monika Marekova, slovenskaskola.zurich@gmail.com.  
- Nemecko  a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com Metodické semináre pre učiteľov:  

- Výjazdový seminár,  Birmingham, Anglicko: 

- Výjazdový seminár Dublin, Írsko:

- Výjazdový seminár: Metodický kurz časť 8 - CĎV BA – Mníchov, 3.-5.5.2019 Téma: Projektové vyučovanie, Hravá vlastiveda. Pre učiteľky v slovenských vzdelávacích centrách ISEIA na 1. a 2. stupni ŽŠ Koordinátor: jarmila.buchova@gmail.com

- Výjazdový seminár: Metodický kurz časť 9 - UMB BB - Cyprus: 11-13.10. 2019, Téma: Ukážky  dobrej praxe v rozvíjaní SJ. Pre učiteľky v slovenských vzdelávacích centrách ISEIA na 1. a 2. stupni ŽŠ Koordinátor: marietagundova@gmail.com


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov 

Informácia o iných aktivitách pre krajanov z zahraničí v programe Ministerstva školstva: http://www.minedu.sk/vzdelavacie-programy-pre-slovakov-zijucich-v%C2%A0zahranici/


Tábory organizuje: 
 
 
................................................................................................................................................................................................................
SPOMIENKY NA ROK 2018SPOMIENKY NA ROK 2017SPOMIENKY NA ROK 2016
2016 Letný tábor Krajanské leto  v gescii ÚSŽZ                       .... z minulého roka: Ľudové noviny Maďarsko
- pedagogický dozor v tábore - dobrovoľníci a učitelia našich vzdelávacích centier


Finančné podmienky:

- všetky náklady uhrádza Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rodičia zabezpečujú a uhrádzajú odvoz do tábora a z tábora.


.................................................................................................................................................................................................................

SPOMIENKY NA ROK 2015

Krajanské leto 2015 

- organizačne zabezpečuje 3. turnus Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

- pedagogický dozor v tábore - pracovníci Metod. centra a učitelia našich vzdelávacích centier

DENNÍK A FOTOGALÉRIA

 
 Tábor Matice slovenskej pre deti T: júl 2015 viacej informácií na webstránke: Matice slovenskej

Comments