Materiály ISEIA

ZOZNAMOVACIA HODINA

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

ROČNÉ OBDOBIA

jar - leto - jeseň - zima

SVIATKY RODINA

Deň matiek - Deň otcov - Deň detí

SVIATKY POČAS ROKA

Sviatok všetkých svätých - Mikuláš - Vianoce - NOvý rok - Fašiangy - Veľká noc

VLASTIVEDA - História

VLASTIVEDA - Slovensko


PRÍRODOVEDA- PRÍRODA

záhrada - les - voda -- slnko

PRÍRODOVEDA - ZVIERATÁ

ČAS

ročné obdobia - dni v týždni - časti dňa - hodiny

POVOLANIA

KONIEC ŠKOLSKĚHO ROKA

NÁCVIK ČíTANIA

GRAMATIKA

FONETIKA


ONLINE VYUČOVANIE

ROZPRÁVKY A LITERATÚRA

PROJEKTY ......