NEWS ISEIA

2020 07 AKTUÁLNE INFO ISEIA .pdf

AKTUÁLNE NEWS: 07 - 2020

Projekt a anketa: Deti nepočkajú

Anketa UMB BB

Zborovňa.sk

Zoom meeting učiteľov

Online metodické školenia a detské letné tábory

Súťaž s pesničkou Mira Jaroša

Nové číslo časopisu Ceruzky vo svete 2-2020

Zmeny na ÚSŽZ ....Mewsletter 2020 06.pdf
Mewsletter 06-19.pdf

II - 2019 Newsletter jun 2019

Organizačná štruktúra ISEIA a spolupráca

Mewsletter 4-19.pdf

I- 2019 Newsletter apríl

Pracovné skupiny ISEIA

01 ISEIA 2019.pptx

Vzdelávacie centrá v západnej Európe a zámorí

Naša činnosť od 29.10.2014 do roku 2019 - Prezentácia o ISEIA na zasadnutí ÚSŽZ