ŠKOLENIA ISEIA

I. VÝJAZDOVÉ METODICKÉ ŠKOLENIA

z dôvodu pandémie sa plánovené výjazdové školenia presunuli:

Plán aktivít 2020

Online v auguste 2020

17.- 21.8.2020 - online metodické školenie SAS, UK BA viac informácií TU

Posúvame hranice

Päťdňový kurz realizovaný online formou je určený všetkým Vám učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí máte záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ponúkame Vám online webináre vedené ostrieľanými lektormi a lektorkami v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované online workshopy. Forma webinárov je zvolená tak, aby ste aj vy sami mohli aktívne vstupovať do ich realizácie a obohatili sme sa vzájomne svojimi skúsenosťami. Celkový rozsah online výučby je 10 x 90-minútových výučbových blokov.

NAHLASOVANIE prostredníctvom KONTAKTNÝCH osôb za karajinu - viď dole


Vzdelávacie programy pre Slovákov žijúcich v zahraničí a záujemcov o slovenský jazyk

September 2020 - vzdelávacie centrá v UK

4.-6. september 2020 Birmingham, UK


2021:

február - marec Cambridge, UK

Realizované metodické výjazdové školenia: Informácie z metodických školení TU ....

II. ONLINE STRETNUTIA UČITEĽOV - Zoom

II. Séria online stretnutí: ISEIA - ONLINE STRETNUTIA UČITEĽOV SLOVENČINY V ZAHRANIČÍ - budovanie spolupráce

1. stretnutie: 28.6.2020 o 20:00 (SK)

Témy:

1. Výmena materiálov na vyučovanie slovenčiny v zahraničí

2. Burza nápadov - USA (ČR)

3. Aktivity ISEIA

Ďalšie stretnutia:

26.7.2020

30.8.2020

27.9.2020

25.10.2020

29.11.2020

I. séria - 5 online stretnutí: STRETNUTIA UČITEĽOV VYUČUJÚCICH ONLINE

Zápis zo stretnutí je TU....

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorov za krajiny:

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez KOORDINÁTOROV.

PRIHLASOVANIE:

- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com

- Austrália a oceánia: Marta Kapusta, kapustamarta196@gmail.com,

- Kanada: kontaktná osoba Eva Hadzima, info@skschool.ca

Európa v členení podľa krajín:

- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com

- Cyprus: Marieta Gundova: marietagundova@gmail.com

- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie, delabouvrieb@gmail.com

- Írsko: kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com

- Švajčiarsko: kontaktná osoba: Monika Marekova, slovenskaskola.zurich@gmail.com.

- Nemecko a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com