PROJEKTY‎ > ‎

Ahoj kamarát

Online projekt realizovaný v spolupráci medzi jednotlivými vzdelávacími centrami  prostredníctvom e-mailovej korešpondencie. Každé dieťa zapojené do projektu si vytvorí svoj profil, ktorý bude umiestnený  na webe – pod profilom centra.

Deti  si na základe profilov sami vyberú svojho kamaráta, ktorému budú písať. Listy sa píšu  na vopred zadané témy.

Jednotlivé listy odovzdajú učiteľovi, ktorý ich ohodnocuje a koriguje. Následne - samozrejme po úprave - ich učiteľ zašle kontaknému učiteľovi v kamarátskom centre.

 


HARMONOGRAM:
Spustenie projetku: február 2015
Trvanie: jún

Február: vytvorenie profilu na web:  základne údaje: fotka, krsné meno, vek, záľuby, rodina a vzťah k slovenčine

Marec: List č. 1: Predstavenie sa

Apríl: List č. 2: Moja slovenčina

Máj: List č. 3: Moja krajina, moje mesto

 
Pracovné listy k vypracovaniu: TU
Výstupy projektu:  Každý účastník napíše svojmu kamarátovi min. 3 listy (menší namaľujú)
Jún vyhodnotenie projektu:

-          Zapojenie sa do projektu je možné kedykoľvek v priebehu realizácie projektu

-          Menše deti sa do projektu zapoja formou maľovaných listov na zadané témy

 
Kontakt: iseia.projekty@gmail.com
 
Do projektu sa mozu zapojit aj deti, ktore nie sú registrované v ziadnom vzdelavacom centre. Poprosíme kontaktujte: iseia.projekty@gmail.com
 
 

Subpages (1): Pracovne listy - ahoj
Comments