MY A MÉDIA -

Rozhovory a články o slovenských vzdelávacích centrách a školách:

 
INFORMÁCIE NA WEBE:

2018
2017
január 2017- Statpedu - Štátny pedagogický ústav Rokovanie

2016
12.12. 2016 - Memorandum o spolupráci medzi ÚSŽZ a Statpedu Správa
28.10.2016 Stála konferencia ÚSŽZ Správa a závery
                      - hodnotenie 
                   - Reportáž v televízii
                      - zborník zo Stálej konferencie 
27.10.2016 - 3. Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Závery

2015
4.6.2015 - Keďže na našu komisiu v apríli neprišiel nikto z Odboru regionálneho rozvoja Ministerstva školstva SR - zástupcovia našej sekcie sa zúčastnili zasadnutia Školskej komisie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Správa a závery
1. -2.4.2015  - Závery z 2. zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie
február 2015 - Inforácie o projektoch ISEIA na stánkach ÚSŽZ PROJEKTY
január 2015 - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil sa svojej webovej stránke článok o novom časopise pre slovenské deti v zahraničí CASOPIS
 

2014
31.10.2014 - Závery zo stálej konferencie  Slovenska republika a Slováci žijúci v zahraničí 
29.10.2014  - Závery z 1. zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie
 

 
Písali o nás - o vyučovaní slovenčiny v zahraničí:
 
2015

ISLAND 19.1.2015 Slovenčina na Islande: Ak nedávate svetu to najlepšie, pre aký svet šetríte?
 
2014
Prežila by slovenčina vo svete bez učiteliek? V časopise Slovenka (číslo 47/2014)

Slovenčina zije aj vo svete, V časopise Slovenka (/2014)
 
Rozhovory o slovenských školách v rozhlase:

2018 

Svetový slovenský kalendár

2017

Medzinárodný deň detí:

2016

Časopis Slovensko: 

Slovenka je šéfredaktorkou online časopisu pre slovenské deti vo svete: Radio Expres:


2015

AUSTRÁLIA 13.2.2015 Česká a slovenská škola v Sydney, Silvia Čapkovičová, 

http://www.sbs.com.au/…/Dvojjazycna-vychova,-host-S.-Capko…/


2014
MNÍCHOV
 december 2014, Jarmila Buchová, Mníchov, RSTV
http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/70768/juska-z-mnichova
YOUTUBE:

2015

MNÍCHOV: Aktivity Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu - a vyučovania slovenčiny pre deti v roku 2015  https://www.youtube.com/watch?v=z5cZkzEPmLw

KANADA: Slovenské a české deti v Kitcheneri natočili video –  Pharrell Williams - Happy kids from Kitchener, Canada

https://www.youtube.com/watch?v=G8FSWzZfgJo

Comments