PROJEKTY‎ > ‎

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice


Literárny projekt na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry.  
 

Deti čítajú slovenské knihy, počúvajú CD alebo pozerajú DVD -  a ku každúmu zdroju  vypracujú dotazník, ktorý odovzdajú učiteľke. Učiteľ vyhodnocuje každý dotaník – jeho prevedenie, gramatiku, kreativitu, zhrnutie a prezentáciu základných postáv,  tém, obsahu a myšlienok. Na konci roka prezentuje každé dieťa svoju obľúbenú knihu,CD, DVD -  vo forme plagátu,  „ v krabičke“ a pod.


Možnosť práce na hodine: 
Počúvanie rozprávnky z CD, resp. čítanie z knihy: mladšie deti kreslia, staršie vypisujú formulár: hlavné postavy, dej a pod.
 1.skupina: Nakresli obrázok o čom sa v knihe píše.

2. skupina: Nakresli obrázok o čom si sa v knihe dočítal/a, prepíš niekoľko slov, viet z knihy. 

3. skupina:

a/ Vypíš hlavné postavy, ktoré vystupovali v rozprávke/v príbehu.

 b/ Opíš dej rozprávky/príbehu niekoľkými vetami.

 c/ Nakresli ilustráciu k prečítanej rozprávke/príbehu.

Formulár - ako príloha dole

 

HARMONOGRAM:

Spustenie projektu: február 2016


Ukončenie projektu: jún

 

Výstupy projektu:

Vyplnené dotazníky za každú prečítanú knihu. Na konci roka prezentácia vybranej knihy pred ostatnými deťmi.

Hodnotenie účastníkov projektu:

Vyhodnotenie na dvoch úrovniach:

-          V rámci vzdelávacieho centra

-          V rámci asociácie

Vyhodnocuje sa:

-          Počet spracovaných kníh a

-          kreativita spracovania kníh

 

 
Vyplnené dotazníky zasielať naiseia.projekty@gmail.com
 
Do projektu sa môžu zapojit aj slovenské deti žijúce v zahraničí, ktoré nie sú registrované v žiadnom vzdelávacom centre. Poprosíme kontaktujte najbližšie vzdelávacie centrum (zoznam centier) alebo píšte na mail: iseia.projekty@gmail.com
 
Subpages (1): Pracovné listy - kral
Ċ
Jarmila Buchova,
Feb 24, 2015, 7:00 PM
Comments