PROJEKTY‎ > ‎

Slovensko - včera a dnes


Kreatívne spracovanie tém z predmetov vlastiveda, dejepis, prírodoveda.
 
Deti vytvárajú:
- básnicky, riekanky,
- príbehy a rozprávky,
- obrázky a výkresy,
- hádanky, rébusy, a iné....
 

 
 
 
SPUSTENIE PROJEKTU: február 2015
HARMONIGRAM PROJEKTU:

1.       Pravek. Oheň (február, marec)

2.       Veľkomoravská ríša. Voda (apríl, máj)

3.       Janošík. Les. (jún, júl, september)

4.       Mária Terézia. Hrady a zámky (september, oktober)

5.       Vznik slovenčiny. Slovensko. (november, december)


Výstupy projektu:
Návrhy kreatívnych hodín a kreatívne spracovanie tém.  Všetky príspevky budú zaradené na web stránke pre učitelov  – spolu s návodom na realizáciou kreatívneho vyučovania danej témy pre ostatných učiteľov – v časti VUP - prepojenie vlastivedy, prírodovedy a umenia.
Ċ
Jarmila Buchova,
Feb 21, 2015, 3:20 AM
Comments