PROJEKTY‎ > ‎

Moja tajná reč


Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.


V spolupráci s inými centrami - misiami, nedeľnými školami a pod. - zorganizovať sútaž v prednese poézie a prózy v rôznych svetových jazykoch.

1. oslovit na spoluprácu: knižnicu, internacionálne kluby detí, ostatné katolícke misie, českú školu, poľskú školu a pod. …:
2. zorganizovať súťaž v prednese básničiek alebo textu v rodnom jazyku . Deti prednášajú  básne v inom jazyku - po slovensky, česky, poľsky, turecky,  ukrajinsky atd…. 
    Vždy na úvod sa krátko opíše obsah básne, textu. Hodnotí sa rytmus, intonácia, mimika prednesu atd.
3. Deti sa pri prednese básne, textu - ktorému ostatní nerozumia - musia viacej sústrediť na to, AKO  to prednášajú. 
- T: marec (pri príležitosti mesica knihy)         
Comments