KAMARÁT

Ahoj kamarátKRÁĽOVNÁ 

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice


CESTOVATELIA

Zápasník cestovateľovSLOVENSKO

Slovensko - včera a dnes

ČASOPIS 
http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

 
http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

TÁBORY

 TÁBORY

 

INÉ PROJEKTY 


 
http://www.iseia.eu/home/nase-projekty


 ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association
 
ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier 
 
- je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, 
ktoré pôsobia  v zahraničí
- vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí,
 ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo 
a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie  
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí viacej info


PRE DETI A MLÁDEŽ  v SR 

- zapojte sa do súťaží:


 ISSN : 2418-4012
online časopis  pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí

Prečo mám rád

Slovenčinu,

prečo mám

 rád Slovensko?
 
 Termín: 30.4.2019
Projekt

HEVIER 

               
 NAŠI PARTNERI: 


 https://www.minedu.sk/182-sk/medzinarodna-spolupraca/  http://www.uszz.sk/sk/ 
https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-elementarnej-a-predskolskej-pedagogiky/

 
https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/

https://fphil.uniba.sk/sas/
 
https://cdv.uniba.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/
 
http://www.rtvs.sk/