KAMARÁT

Ahoj kamarátKRÁĽOVNÁ 

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice


CESTOVATELIA

Zápasník cestovateľovSLOVENSKO

Slovensko - včera a dnes


ČASOPIS 
http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/


 
http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/


TÁBORY

 TÁBORY

 

INÉ PROJEKTY 


 
http://www.iseia.eu/home/nase-projekty


 ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association
 
ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier 
 
- je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia  v zahraničí
- vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí viacej info
 
   


 

PROJEKTY A SÚŤAŽE
 
PRE DETI A MLÁDEŽ  v SR 

- zapojte sa:
výtvarna súťaž: T: 30.6.2016
popis TUUzávierka zaslania prác:  31.5. 2016 
Uzávierka prihlášok: 15.6.2016 T: 30.4.2016

NA SLOVENSKU


SÚŤAŽE S ČASOPISOM CERUZKY VO SVETE 1/2016: 
 ISSN : 2418-4012
online časopis  pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí
               
 

PROJEKTY A SÚŤAŽE 
PRE DETI A MLÁDEŽ  v SR 
- zapojte sa:
 


T: 30.4.2017