SÚŤAŽE A PROJEKTY

I. AKTUÁLNE A CELOROČNÉ PROJEKTY

 • Festival tanečných súborov

 • Festival divadelných súborov

 • Spevácka súťaž

 • Recitačná súťaž

 • Prekladateľská súťaž

 • Olympiáda v slovenčine

1. kolo: školské do 15.4.2022

2. kolo: územie do 31.5.2022

3. kolo celosvetové

viac o projekte...


DIVADLO DO OBÝVAČKY

Výstup: VIDEO - záznam divadelného predstavenia

Divadelné spracovanie príbehu, rozprávky alebo básničky.

Bábkové divadlo, animované divadlo, legové divadlo, maňušky, plyšové hračky, tieňové divadlo a pod.

Inšpirácie nájdeš aj v Adventom kalendári ZVONČEK

Organizuje: Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka v Paríži, Francúzsko a slovenské vzdelávacie centrum Zvonček v Mníchove, Nemecko

Koordinátor: Zuzana Fodorová a Jarmila Buchová

Termín: celoročný

K rozprávkam sú pripravené pracovné listy.

viacej o projekte...

SLOVENČINA MOJA

Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

v nemčine napr. STROM = elektrina, SANE (Sahne) = smotana,v angličtine: Smelý (smelly) = smradľavý ...

Rôzne kreatívne nápady na spracovanie, napríklad plagát, komiks, video ...

Organizuje, Mníchov Zvonček, Nemecko

Koordinátor: Jarmila Buchová

T: celoročný

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

SÚŤAŽE s časopisom

ISEIA projekt pre deti a učiteľov zameraný na výmenu materiálov a skúseností s vyučovaním slovenčiny v zahraničí

viacej o projekte...

II. UKONČENÉ SÚŤAŽE

VČIELKA MEDUĽKA

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátska republika v spolupráci s ISEIA

 • literárne kolo

 • výtvarné kolo

 • video príspevok

 • voľná tvorba

Vekové kategórie:

 • 1. Predškoláci

 • 2. Žiaci prvý stupeň

 • 3. Žiaci 2. stupeň 4

 • . Stredoškoláci

Uzávierka súťaže: 20. 05. 2022

vcielka.medulka@gmail.com

propozicie

VYHODNOTENIE

DEŇ SLNKA III.

ISEIA projekt slovenského vzdelávacieho centra v Tauntone v Anglicku.

Termín: do 1.5.2022

Súťaž má tri vekové kategórie:

I. škôlka

II. žiaci 1. stupňa

III. žiaci druhého stupňa

Súťažíme v nasledujúcich kolách:

A: výtvarné kolo

B: literárne kolo

C: hudobné kolo

D: divadelné kolo

Práce žiakov zašlite na emailovú adresu: denslnkafoto@gmail.com do 30.04.2022 do 22:00 hodiny.

viac o projekte

MATICA SLOVENSKÁ

 • literárna súťaž

 • vedecká konferencia

T: 31.5.2022

Vedecká konferencia MS 2022.pdf
Matičná esej.pdf

01 Jazykolamy

02 Video záznam/ fotografie z akcií ku Dňu materinského jazyka

03 Divné slovenské slová

04 Vývin slovenčiny

05 Super Slováci

Termín odovzdania príspevkov: 28.2.2022

viac info: TU

TERMÍN: 27.03.2022

TVORBA KNIHY

Téma: MOJE NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO
Výtvarne kolo:

27.03.2022

výherné príbehy na ilustrovanie zašleme na požiadanie: slovencina.iseia@gmail.com

viac informácií ...


SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA IV.

TERMÍN: 26.12.2021

TVORBA KNIHY

Téma: MOJE NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO
Literárne kolo:

01.10.2021 do 26.12.2021

do tohto dátumu treba zaslať literárne príspevky

Výtvarné kolo:

10.01.2022 do 27.03.2022

viac informácií ...

a) Pracovné listy

b) Výtvarná súťaž

Termín: 24.12.2021

Zapojené centrá a školy:

Slovak Academy of Chicago, USA

ZŠ Makovec Našický, Chorvátsko

ZŠ Kráľa Tomislava, Našice, Chorvátsko

ZŠ Josipovec Punitovský, Chorvátsko

Sim Zvonček Mníchov, Nemecko

Oxford, Anglicko

Deti zo Slovenska: Krpeľany

Výhercovia:

Výtvarná súťaž:

 1. Lisa Schröder, SiM Zvonček Mníchov, Nemecko

 2. Tánička Adamčin, Slovak Academy of Chicago, USA

Pracovné listy - ocenení:

 1. Karolínka Kunochová, Slovensko

 2. Miška Gonda, Slovak Academy of Chicago, USA

 3. Evka Smith, Oxford, Anglicko

 4. Evija Majdiš z Jurjevca, Chorvátsko

 5. Borna Rogač, ZŠ krala Tomislava Našice, Chorvatsko

 6. Sarah Klain, SiM Zvonček Mníchov, Nemecko

Niektoré práce detí: FACEBOOK

SUPER SLOVÁCI

Výtvarná súťaž - ILUSTRÁCIE

Nakreslite nám obrázok k nasledujúcim témam:

 • Svätopluk: Tri prúty a Veľkomoravská ríša

 • Cyril a Metód

 • Juraj Jánošík

 • Matej Bel

 • Mária Terézia

 • slovenčina: Anton Bernolák

 • slovenčina: Ľudovít Štúr

 • Janko Matúška - slovenská hymna

 • Milan Rastislav Štefánik

Súťažíme o knihu: Slovenské dejiny v obrázkoch

TERMÍN: 5.12.2021

Výherné centrum: Vancouver, Kanada - projekt: Janošík

Facebook: ALBUM PRÁC

VIANOČNÁ SÚŤAŽ

 • VIANOCE: výtvarná súťaž - pošlite nám návrh na vianočnú pohľadnicu

 • VIANOCE: literárna súťaž - vianočný príbeh, básnička alebo vianočná rozprávka

TERMÍN: 5.12.2021

Zúčastnené centrá:

výtvarná súťaž:

Chorvátsko, Jurjevec

Chorvátsko, Josipovec Punitovský

Chorvátsko, Našice

Nemecko, Mníchov

Srbsko, Pivnica

Švajčiarsko, Zürich

Zemplínska Široká, Slovensko

Výhercovia výtvarnej súťaže:

 1. Melania Semanová, Zemplínska Široká, Slovensko

 2. Leonóra Činčuráková, Základná škola Pivnica, Srbsko

 3. Kristína Kulová, Slovenská škola a škôlka v Zürichu

Literárna súťaž:

Giraltovce, Slovensko

Chorvátsko, Našice

Chorvátsko, Josipovec Punitovský

Nemecko. Mníchov

Švajčiarsko, Zurich

Výhercovia:

 1. Luka Djedović, ZŠ Tomislava, Našice, Chorvátsko

 2. Ema Kocúr, ZŠ Josipovec Punitovský, Chorvátsko

 3. Sophie Donateo, Slovenská škola a škôlka v Zürichu, Švajčiarsko

cena Slovensko: Zachariáš Drobňák, Giraltovce

výtvarné práce detí: FACEBOOK

Bábiky cestovatelia I.

Bábiky cestovatelia putujú po slovenských vzdelávacích centrách po celom svete

 • výtvarná projekt pre deti

 • literárny projekt pre slovenské vzdelávacie centrá

O projekte viacej

Zapojené centrá:

Slovenská škola a škôlka a súborik Margarétka Paríž, Francúzsko - Základná škola Jurjevec Punitovský, Chorvátsko - Slovenské vzdelávacie centrum SiM Zvonček v Mníchove, Nemecko - SiM Zvonček - Japonsko - Slovenské vzdelávacie centrum Warwick, Anglicko - Základná škola Kráľa Tomislava, Našice, Chorvátsko - Základná škola Makovec, Našice, Chorvátsko - Slovenské vzdelávacie centrum, Vancouver, Kanada

Výstupom projektu sú ilustrácie do knihy.

Fotoalbum prác detí I.

OKIENKO DO UMENIA

Súťaž o knihu TRETIE KRÁĽOVSTVO, ktorú ilustrovala pani umelkyňa Zuzana Lukáčová

Pozrite si videozáznam a vypracujte k nemu listy - počúvanie s porozumením. Vypracované listy nám zašlite v termíne

do 30.11.2021

Informácie o výtvarných dielňach TU

Víťazom sú: Lea a Mia Solcani z Anglicka.

okienko do umenia.pdf

Deň všetkých svätých - Pamiatka zosnulých - Halloween

 • Vypracujte aspoň 4 úlohy z pracovných listov a zašlite nám ich do redakcie.

 • výtvarná súťaž: obrázok k téme Dušičky

Súťažíme o detské slovenské knihy.

Pracovné listy

Termín: do 11.11.2021

Zapojené centrá:

Anglicko, Oxford

Anglicko, Birmingham

Anglicko, Warwick

Francúzsko, Margarétka Paríž

Chorvátsko, Josipovec Punitovský

Chorvátsko, Jurjevec Punitovský

Chorvátsko, Našice

Kanada, Calgary

Kanada, Slovak Heritage School v Edmonton, Alberta, Kanada

Nemecko, Mníchov Zvonček

USA, Slovak Academy of Chicago

Výhercovia

Výtvarná súťaž:

 1. Geneviève, Margarétka Paríž

 2. Sebastian Kornucik, Warwick, Anglicko

 3. Anička Horner, Calgary, Kanada

 4. Sebastian Gogate, Warwick, Anglicko

Pracovné listy:

 1. Martin Račko, Calgary Kanada

 2. Elina Dukmenić, Našice, Chorvátsko

 3. Alisa Hmura , Jurjevec Punitovský, Chorvátsko

 4. Samko Bohuš, Oxford, Anglicko

 5. Sofia Barlak, Slovak Academy of Chicago, USA

 6. Nina Constantinos, Edmonton, Kanada

ALBUM prác niektorých detí na FACEBOOKU

Termín: do 10.10.2021

Projekty a súťaže:

 1. Čítanie zo sveta

VÝSTUP: video

- slovenské deti zo sveta čítajú rozprávky v jazykoch krajiny, v ktorej žijú alebo v jazykoch, ktorými hovoria.

2. Výtvarná súťaž

- Predstav krajinu, v ktorej bývaš

- Predstav seba a tvoj vzťah k jazykom, ktorými hovoríš

VÝSTUP: fotografia obrázku, plagátu

 • video vernisáž

 1. Slovenčina moja

- Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

- Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

Kreatívne spracovanie: plagát/ video/ komiks.

výhercovia a viac o projektoch...

bicykel.pdf
vymaluj.pdf

BICYKEL

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

T: 27. 6.2021

 1. Pracovné listy

 2. Ilustrácie: kam ste sa bicyklom v mesiaci jún dostali

 3. fotografie: kam ste sa bicyklom dostali

Výhercovia:

Adam, Warwick, Anglicko

Isabella, Oxford, Anglicko

Oliver a Emilly, Oxford, Anglicko

Ella a Jakub Zavacký, Mníchov, Nemecko

Melina Kuric, Josipovec Punitovský, Chorvátsko

Matea Kanisek, Josipovec Punitovský, Chorvátsko

Výhercom gratulujeme a posielame knihy https://deskliteratur.at/sk

ALBUM prác niektorých detí na Facebooku

SUPER SLOVÁCI

Súťaž s dvojjazyčnou knihou SUPER SLOVÁCI

pracovné listy ku knihe v linku

T: 25.5.2021

viacej o súťaži ...

Výhercovia:

Dominik a Sebastian Chapple, Oxford, Anglicko

Výhercom gratulujeme a zasielame knižnú sadu Super Slováci.

PLUS: Každé centrum v sieti ISEIA získava jednu knižnú sadu Super Slováci (kniha - pracovný zošit - kartová hra - online pracovný zošit)

DEŇ SLNKA II.

Projekt slovenského vzdelávacieho centra v Tautone v Anglicku.

Výtvarná súťaž.

T: 3.5.2021

viacej o súťaži ...

Zabiatko - den knihy.pdf

ŽABIATKO

SVETOVÝ DEŇ KNIHY

A: nakreslite obrázok k básničke ŽABIATKO

B: vypracujte pracovné listy k básničke ŽABIATKO

T: 30.4.2021

Do projektu sa zapojili deti:

- Anglicka (slovenské vzdelávacie centrum v Oxforde)

- Chorvátsko (ZŠ Jurjeviec Punitovský, ZŠ Josipovec Punitovský)

- Nemecka (Zvonček, Mníchov)

- USA (New York).


Výhercovia:

 1. Manuela Hmura, Jurjeviec Punitovský, Chorvátsko

 2. Lea Drga, Jurjeviec Punitovský, Chorvátsko

 3. Caroline Hodac, Oxford, Anglicko

 4. Sarah Klain, SiM Zvonček Mníchov, Nemecko

Výhercom gratulujeme a posielame knihy pani spisovateľky Jarmily Roser z Rakúska: https://deskliteratur.at/sk

Práce detí na Facebooku ALBUM PRÁC

DO LESA 1.pdf

DO LESA

DEŇ ZEME

Slovenčina s pesničkou

A: vypracuj úlohy

B. a/ alebo zašli obrázok k pesničke

T: 22.4.2021

Súťaže sa zúčastnili deti z Anglicka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, USA a Slovenska.

A: Výtvarné kolo:

1. miesto, Eszter Soltészová, Moldava nad Bodvou, Slovensko

2. miesto, Sebastian Gogata. slovenské vzdelávacie centrum Warwick, Anglicko

B: Vedomostné kolo: Slovenčina s pesničkou - vyžrebovali sme:

- Mária a Júlia Scigulinske, slovenské vzdelávacie centrum Oxford, Anglicko

- Deniska Hanáková, vzdelávacie centrum Bracknell, Anglicko

- Jessica Kratka, Slovak Academy of Chicago, USA

- Tamara Mihálová, Prešov, Slovensko

- Erik Klain, SiM Zvonček Mníchov, Nemecko

Výhercom zasielame dvojjazyčnú knihu z vydavateľstva Class:

Slovensko, krajina plná dobrodružstiev: Vodné toky.

http://www.class.eu.sk/knihy/index.html

MAREC MESIAC KNIHY

viac o projekte

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

Projekty a súťaže

T: 21.2.2021

viacej o súťažiach ....

ADVENTNÝ KALENDÁR

Projekt centra SiM Zvonček v Mníchove: online rozprávkový adventný kalendár so slovenčinou

viac o projekte


ZVLÁDNEME TO

Projekt - medzinárodná súťaž s pracovnými listami k pesničke Mira Jaroša Zvládneme to

viacej o projekte

III. KNIHY PRE DETI

IV. PROJEKTY SPOLUPRÁCE CENTIER

CERUZKY VO SVETE

ISEIA spoločný časopis pre deti, ktorý vydáva ISEIA - asociácia slovenských vzdelávacích centier vo svete.

- vychádza 4x rocne

- ISSN: 2418-4012

Spustenie projektu: december 2014 viacej o projekte

MATERIÁLY NA VYUČOVANIE SLOVENČINY

Projekt zameraný na tvorbu materiálov na vyučovanie slovenčiny v zahraničí podľa tematických plánov

viacej o projekte

Slovensko - včera a dnes

SLOVENSKO - včera a dnes

Poznatky z vlastivedy a prírodovedy - prepojené so:

- slovenským jazykom (básničky, texty, rébusy),

- výtvarnou výchovou,

- hudobnou výchovou,

- divadlom a pod.

Spustenie projektu: február 2015

viacej o projekte

Zápasník cestovateľov

ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV

Bábiky Janka a Maťko cestujú v balíku po svete a navštevujú deti v slovenských vzdelávacích centrách. Zo svojej cesty pisu pribehy. Ako prvé navstívili Island, potom ......

Spustenie projektu: január 2015 viacej o projekte

PROJEKT NEWS

Projekt zameraný na informovanie centier o aktuálnych súťažiach, témach, úlohách a novinkách v rámci aktivít ISEIA

viacej o projekte

ONLINE VYUČOVANIE

Materiály na online vyučovanie, ZOOM online meetingy zamerané na výmenu skúsenosti s prechodom na online vyučovanie

viacej o projekte

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

Projekt na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry.

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte

Description (optional)16. Vanesa, Kežmarok, Slovensko

AHOJ KAMARÁT

E-mailová komunikácia s kamarátmi zo sveta.

Deti si navzájom preposielajú listy na vopred zadané témy a spoznávajú sa navzájom.

Každý účastník získa na konci projektu certifikat.

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte

MOJA TAJNÁ REČ

ISEIA Projekt pri príležitosti medzinárodného dňa jazykov:

v spolupráci s inými centrami - misiami, nedeľnými školami a pod. - zorganizovať súťaž v prednese poézie a prózy v rôznych svetových jazykoch.

Spustenie projektu: marec 2015

viacej o projekte

PROJEKT BYSTRÍK

Projekt mníchovského centra ZVONČEK na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry

viacej o projekte

V. PROJEKTY SPOLUPRÁCE S EXTERAMI INŠTITÚCIAMI

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY PRE DETI V SR

Letné výjazdové tábory na SK

Zimné výjazdové tábory na SK

viacej o projekteŠKOLENIA PRE UČITEĽOV

1. ISEIA výjazdové školenia pre učiteľov slovenčiny v zahraničí

2. ISEIA Online stretnutia - ZOOM , Skype...

viacej o projekte

PROJEKTY S UMB BB

ISEIA projekty s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. Aktuálny stav a potreby slovenských vzdelávacích centier vo svete

2. Didaktické materiály na vyučovanie slovenčiny v centrách

viacej o projekte ....

SPOLUPRÁCA SO ŠPÚ

Projekty so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave zameraný na tvorbu štandardov vyučovania slovenčiny v zahraničí a úpravu komisionálnach skúšok

viacej o projekte


Deti nepočkajú

Spolupráca s organizáciami na Sk za účelom výmeny skúsenosti a zlepšenie vyučovania a zavádzania inovácií v školstve

Spustenie projektu: jún 2020

viacej o projekte

V spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečujeme učebnice pre vzdelávacie centrá, vzdelávanie učiteľov a pod.

viac o spolupráci


V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolupracujeme pri tvorbe Štátnej koncepcie a jej realizácie, sumarizujeme štatistiky z centier a zisťujeme potreby centier.

viac o spolupráci