SÚŤAŽE A PROJEKTY

I. AKTUÁLNE A CELOROČNÉ PROJEKTY

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA IV.

TVORBA KNIHY

Téma: MOJE NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO
Literárne kolo:

01.10.2021 do 26.12.2021

do tohto dátumu treba zaslať literárne príspevky

Výtvarné kolo:

10.01.2022 do 27.03.2022

viac informácií ...

Termín: do 10.10.2021

Projekty a súťaže:

 1. Čítanie zo sveta

VÝSTUP: video

- slovenské deti zo sveta čítajú rozprávky v jazykoch krajiny, v ktorej žijú alebo v jazykoch, ktorými hovoria.

2. Výtvarná súťaž

- Predstav krajinu, v ktorej bývaš

- Predstav seba a tvoj vzťah k jazykom, ktorými hovoríš

VÝSTUP: fotografia obrázku, plagátu

 • video vernisáž

 1. Slovenčina moja

- Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

- Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

Kreatívne spracovanie: plagát/ video/ komiks.

viac o projektoch...

DEŇ SLNKA III.

ISEIA projekt slovenského vzdelávacieho centra v Tauntone v Anglicku.

Termín: do 1.5.2022

Súťaž má tri vekové kategórie:

I. škôlka

II. žiaci 1. stupňa

III. žiaci druhého stupňa

Súťažíme v nasledujúcich kolách:

A: výtvarné kolo

B: literárne kolo

C: hudobné kolo

D: divadelné kolo

Práce žiakov zašlite na emailovú adresu: denslnkafoto@gmail.com do 30.04.2022 do 22:00 hodiny.

viac o projekte

 • Festival tanečných súborov

 • Festival divadelných súborov

 • Spevácka súťaž

 • Recitačná súťaž

 • Prekladateľská súťaž

 • Olympiáda v slovenčine

1. kolo: školské do 15.4.2022

2. kolo: územie do 31.5.2022

3. kolo celosvetové

viac o projekte...


DIVADLO DO OBÝVAČKY

Výstup: VIDEO - záznam divadelného predstavenia

Divadelné spracovanie príbehu, rozprávky alebo básničky.

Bábkové divadlo, animované divadlo, legové divadlo, maňušky, plyšové hračky, tieňové divadlo a pod.

Inšpirácie nájdeš aj v Adventom kalendári ZVONČEK

Organizuje: Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka v Paríži, Francúzsko a slovenské vzdelávacie centrum Zvonček v Mníchove, Nemecko

Koordinátor: Zuzana Fodorová a Jarmila Buchová

Termín: celoročný

K rozprávkam sú pripravené pracovné listy.

viacej o projekte...

SLOVENČINA MOJA

Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

v nemčine napr. STROM = elektrina, SANE (Sahne) = smotana,v angličtine: Smelý (smelly) = smradľavý ...

Rôzne kreatívne nápady na spracovanie, napríklad plagát, komiks, video ...

Organizuje, Mníchov Zvonček, Nemecko

Koordinátor: Jarmila Buchová T: celoročný

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

SÚŤAŽE s časopisom

ISEIA projekt pre deti a učiteľov zameraný na výmenu materiálov a skúseností s vyučovaním slovenčiny v zahraničí

viacej o projekte...

II. UKONČENÉ SÚŤAŽE

bicykel.pdf
vymaluj.pdf

BICYKEL

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

T: 27. 6.2021

 1. Pracovné listy

 2. Ilustrácie: kam ste sa bicyklom v mesiaci jún dostali

 3. fotografie: kam ste sa bicyklom dostali

SUPER SLOVÁCI

Súťaž s dvojjazyčnou knihou SUPER SLOVÁCI

pracovné listy ku knihe v linku

T: 25.5.2021

viacej o súťaži ...

DEŇ SLNKA II.

Projekt slovenského vzdelávacieho centra v Tautone v Anglicku.

Výtvarná súťaž.

T: 3.5.2021

viacej o súťaži ...

Zabiatko - den knihy.pdf

ŽABIATKO

SVETOVÝ DEŇ KNIHY

A: nakreslite obrázok k básničke ŽABIATKO

B: vypracujte pracovné listy k básničke ŽABIATKO

T: 30.4.2021

Do projektu sa zapojili deti:

- Anglicka (slovenské vzdelávacie centrum v Oxforde)

- Chorvátko (ZŠ Jurjeviec Punitovský, ZŠ Josipovec Punitovský)

- Nemecka (Zvonček, Mníchov)

- USA (New York).

ALBUM Prác detí

Výhercovia:

 1. Manuela Hmura, Jurjeviec Punitovský, Chorvátsko

 2. Lea Drga, Jurjeviec Punitovský, Chorvátsko

 3. Caroline Hodac, Oxford, Anglicko

DO LESA 1.pdf

DO LESA

DEŇ ZEME

Slovenčina s pesničkou

A: vypracuj úlohy

B. a/ alebo zašli obrázok k pesničke

T: 22.4.2021


MAREC MESIAC KNIHY

viac o projekte

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

Projekty a súťaže

T: 21.2.2021

viacej o súťažiach ....

ADVENTNÝ KALENDÁR

Projekt centra SiM Zvonček v Mníchove: online rozprávkový adventný kalendár so slovenčinou

viac o projekte


ZVLÁDNEME TO

Projekt - medzinárodná súťaž s pracovnými listami k pesničke Mira Jaroša Zvládneme to

viacej o projekte

III. KNIHY PRE DETI

IV. PROJEKTY SPOLUPRÁCE CENTIER

CERUZKY VO SVETE

ISEIA spoločný časopis pre deti, ktorý vydáva ISEIA - asociácia slovenských vzdelávacích centier vo svete.

- vychádza 4x rocne

- ISSN: 2418-4012

Spustenie projektu: december 2014 viacej o projekte

MATERIÁLY NA VYUČOVANIE SLOVENČINY

Projekt zameraný na tvorbu materiálov na vyučovanie slovenčiny v zahraničí podľa tematických plánov

viacej o projekte

Slovensko - včera a dnes

SLOVENSKO - včera a dnes

Poznatky z vlastivedy a prírodovedy - prepojené so:

- slovenským jazykom (básničky, texty, rébusy),

- výtvarnou výchovou,

- hudobnou výchovou,

- divadlom a pod.

Spustenie projektu: február 2015

viacej o projekte

Zápasník cestovateľov

ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV

Bábiky Janka a Maťko cestujú v balíku po svete a navštevuju deti v slovenských vzdelávacích centrách. Zo svojej cesty pisu pribehy. Ako prvé navstívili Island, potom ......

Spustenie projektu: január 2015 viacej o projekte

PROJEKT NEWS

Projekt zameraný na informovanie centier o aktuálnych súťažiach, témach, úlohách a novinkách v rámci aktivít ISEIA

viacej o projekte

ONLINE VYUČOVANIE

Materiály na online vyučovanie, ZOOM online meetingy zamerané na výmenu skúsenosti s prechodom na online vyučovanie

viacej o projekte

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

Projekt na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry.

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte

Description (optional)16. Vanesa, Kežmarok, Slovensko

AHOJ KAMARÁT

E-mailová komunikácia s kamarátmi zo sveta.

Deti si navzájom preposielajú listy na vopred zadané témy a spoznávajú sa navzájom.

Každý účastník získa na konci projektu certifikat.

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte

MOJA TAJNÁ REČ

ISEIA Projekt pri príležitosti medzinárodného dňa jazykov:

v spolupráci s inými centrami - misiami, nedeľnými školami a pod. - zorganizovať súťaž v prednese poézie a prózy v rôznych svetových jazykoch.

Spustenie projektu: marec 2015

viacej o projekte

PROJEKT BYSTRÍK

Projekt mníchovského centra ZVONČEK na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry

viacej o projekte

V. PROJEKTY SPOLUPRÁCE S EXTERAMI INŠTITÚCIAMI

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY PRE DETI V SR

Letné výjazdové tábory na SK

Zimné výjazdové tábory na SK

viacej o projekteŠKOLENIA PRE UČITEĽOV

1. ISEIA výjazdové školenia pre učiteľov slovenčiny v zahraničí

2. ISEIA Online stretnutia - ZOOM , Skype...

viacej o projekte

PROJEKTY S UMB BB

ISEIA projekty s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. Aktuálny stav a potreby slovenských vzdelávacích centier vo svete

2. Didaktické materiály na vyučovanie slovenčiny v centrách

viacej o projekte ....

SPOLUPRÁCA SO ŠPÚ

Projekty so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave zameraný na tvorbu štandardov vyučovania slovenčiny v zahraničí a úpravu komisionálnach skúšok

viacej o projekte


Deti nepočkajú

Spolupráca s organizáciami na Sk za účelom výmeny skúsenosti a zlepšenie vyučovania a zavádzania inovácií v školstve

Spustenie projektu: jún 2020

viacej o projekte

V spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečujeme učebnice pre vzdelávacie centrá, vzdelávanie učiteľov a pod.

viac o spolupráci


V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolupracujeme pri tvorbe Štátnej koncepcie a jej realizácie, sumarizujeme štatistiky z centier a zisťujeme potreby centier.

viac o spolupráci