SÚŤAŽE A  PROJEKTY

slovencina.iseia@gmail.com  

I. AKTUÁLNE A CELOROČNÉ SÚŤAŽE 

v rámci projektu SLOVENČINA HROU 

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA VI. 

TVORBA KNIHY 

Téma: 

JAR, LETO ...

viac info....


3. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel

 Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátska republika v spolupráci s ISEIA 

Vekové kategórie:

T: 15. 05. 2024

INFORMÁCIE

vcielka.medulka3@gmail.com 

VYHODNITENIE 3. ROČNÍKA 

VYHODNOTENIE 2. ROČNÍKA

VYHODNOTENIE 1. ročníka 

1. kolo: školské do 15.4.2024

2. kolo: územie do 31.5.2024

3. kolo celosvetové 

viac o projekte...


ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV II. 

Bábiky cestovatelia putujú po slovenských vzdelávacích centrách po celom svete 

T: 30.6.2024

Ilustrácie z miest, ktoré naši cestovatelia navštívili v rolku 2022 a 2023. Reportáže z ciest (FOTKY) na Facebookovej stránke:

 Ceruzky vo svete 

Výstupom projektu bude kniha reportáží s ilustráciami detí. 

O projekte viacej 

SUPER SLOVÁCI II. 

Výtvarná súťaž - ILUSTRÁCIE

Nakreslite obrázok k nasledujúcim významným historickým témam: 

Súťažíme o knihu: Slovenské dejiny v obrázkoch

 T: 30.6.2024

Facebook: ALBUM PRÁC z I. kola

ROK NA DEDINE 

Výtvarná súťaž - ILUSTRÁCIE

Nakreslite obrázok k nasledujúcim slovenským tradíciám v ktorom zachytíte pôvodné slovenské zvyky: 

Traja králi

Fašiangy

Veľkonočné sviatky

Jánske ohne 

Všetkých svätých 

Sv. Mikukáš

Sv. Barbora

Sv. Lucia

Vianoce 

Nový rok 

Súťažíme o CD: Spievajte s nami

 T: 30.6.2024

SLOVENSKO A LIPA

Lipa najviac vystihuje povahu Slovanov: nežnosť, mäkkosť, pohostinnosť, jemnosť. Je symbolom Slovenska. Poznáš tento strom? Je užitočný?  Kde všade nájdeš znak listu lipy?  Čo všetko znak lipy symbolizuje? Vyhľadaj čo najviac informácií o lipe a jej prepojení na Slovensko. Získané informácie spracuj v dvoch kolách: 

T: 30.6.2024

Súťažíme o knihu Slovensko: Legenda lipy 

SLOVENČINA MOJA 

Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

 v nemčine napr. STROM = elektrina, SANE (Sahne) = smotana,v angličtine: Smelý (smelly) = smradľavý ...

Rôzne kreatívne nápady na spracovanie, napríklad plagát, komiks, video ... 

Organizuje, Mníchov Zvonček, Nemecko 

Koordinátor: Jarmila Buchová     

T: celoročný 

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

SÚŤAŽE s časopisom

ISEIA projekt pre deti a učiteľov zameraný na výmenu materiálov a skúseností s vyučovaním slovenčiny v zahraničí

viacej o projekte...

DIVADLO DO OBÝVAČKY 

Výstup: VIDEO  - záznam divadelného predstavenia 

Divadelné spracovanie príbehu, rozprávky alebo básničky. 

Bábkové divadlo, animované divadlo, legové divadlo, maňušky, plyšové hračky, tieňové divadlo a pod. 

Inšpirácie nájdeš aj v Adventom kalendári ZVONČEK 

Organizuje: Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka v Paríži, Francúzsko a slovenské vzdelávacie centrum Zvonček v Mníchove, Nemecko

Koordinátor: Zuzana Fodorová a Jarmila Buchová      

Termín: celoročný 

K rozprávkam sú pripravené pracovné listy.  

viacej o projekte...

II. UKONČENÉ SÚŤAŽE

OLYMPIÁDA V slovenčine 2023

ISEIA Projekt - Organizuje Petra Ondrčková - Slovenská škola a škôlka v Zürichu: 

INFO

Prečo mám rád slovenčinu - prečo mám rád Slovensko

Vyhodnotenie súťaže: INFO TU 

DEŇ SLNKA V. 

ISEIA projekt Sunray for Childre 

 Termín: do 2.5.2024

Súťaž má tri vekové kategórie:

I. škôlka

II. žiaci 1. stupňa

III. žiaci druhého stupňa

Súťažíme v nasledujúcich kolách:

A: výtvarné kolo

B: literárne kolo

C: hudobné kolo

D: divadelné kolo

Práce žiakov zašlite na emailovú adresu: denslnkafoto@gmail.com 

Faceboková skupina

viac o projekte...

VESMÍR OČAMI DETÍ

Výtvarná súťaž ISEIA v spolupráci s Hvezdárňou v Hurbanove

Garant súťaže: Boženka Dasovic, ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský v Chorvátsku

viac o súťaži...

vesmir.iseia@gmail.com 

T: 10.4.2024

PROJEKT: 

HUDOBNÁ TRIEDA 

viac informácií...


ADVENTNÝ KALENDÁR ZVONČEK IV.  

SEIA projekt slovenského vzdelávacieho centra Zvonček V Mníchove. 

 Termín: do 31.01.2024 

a) Pracovné listy 

b) Výtvarná súťaž

                                 viac info...

1. kolo: školské do 15.4.2023

2. kolo: územie do 31.5.2023

3. kolo celosvetové 

viac o projekte...


2. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel

 Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátska republika v spolupráci s ISEIA 

Vekové kategórie:

T: 15. 05. 2023 

INFORMÁCIE

vcielka.medulka@gmail.com 

VYHODNOTENIE 2. ROČNÍKA

VYHODNOTENIE 1. ročníka 

DEŇ SLNKA IV

ISEIA projekt slovenského vzdelávacieho centra v Tauntone v Anglicku. 

 Termín: do 3.5.2023 

Súťaž má tri vekové kategórie:

I. škôlka

II. žiaci 1. stupňa

III. žiaci druhého stupňa

Súťažíme v nasledujúcich kolách:

A: výtvarné kolo

B: literárne kolo

C: hudobné kolo

D: divadelné kolo

Práce žiakov zašlite na emailovú adresu: denslnkafoto@gmail.com 

Faceboková skupina

viac o projekte...

VESMÍR OČAMI DETÍ

Výtvarná súťaž ISEIA v spolupráci s Hvezdárňou v Hurbanove

Garant súťaže: Boženka Dasovic, ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský v Chorvátsku

viac o súťaži...

vesmir.iseia@gmail.com 

T: 31.3.2023

MAREC - MESIAC KNIHY 

Termín: 15.4.2023

viac info ....

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA V. 

TVORBA KNIHY 

Téma: 

ŠKOLA A ŽIVOT V NEJ

viac info....


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 31. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou 

T: 28.2.2023

viac o projekte....

CENTRUM /ŠKOLA ROKA 2022

Nominácie slovenských vudelávacích centier a škôl v zahraničí na Cenu ISEIA za rok 2022 zasielajte spolu s popisom projektov

Termín: do 31.12.2022 

ADVENTNÝ KALENDÁR ZVONČEK III.  

ISEIA projekt slovenského vzdelávacieho centra Zvonček V Mníchove

 Termín: do 31.01.2023 

a) Pracovné listy 

b) Výtvarná súťaž

viac info: 

1. kolo: školské do 15.4.2022

2. kolo: územie do 31.5.2022

3. kolo celosvetové 

viac o projekte...


VČIELKA  MEDUĽKA 

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel

 Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátska republika v spolupráci s ISEIA 

Vekové kategórie:

Uzávierka súťaže: 20. 05. 2022 

vcielka.medulka@gmail.com 

propozicie 

VYHODNOTENIE

DEŇ SLNKA III. 

ISEIA projekt slovenského vzdelávacieho centra v Tauntone v Anglicku. 

 Termín: do 1.5.2022 

Súťaž má tri vekové kategórie:

I. škôlka

II. žiaci 1. stupňa

III. žiaci druhého stupňa

Súťažíme v nasledujúcich kolách:

A: výtvarné kolo

B: literárne kolo

C: hudobné kolo

D: divadelné kolo

Práce žiakov zašlite na emailovú adresu: denslnkafoto@gmail.com do 30.04.2022 do 22:00 hodiny.

viac o projekte

MATICA SLOVENSKÁ 

T: 31.5.2022

Vedecká konferencia MS 2022.pdf
Matičná esej.pdf

01 Jazykolamy 

02 Video záznam/ fotografie z akcií ku Dňu materinského jazyka

03 Divné slovenské slová

04 Vývin slovenčiny 

05 Super Slováci 

Termín odovzdania príspevkov: 28.2.2022 

viac info: TU

TERMÍN: 27.03.2022

TVORBA KNIHY 

Téma: MOJE NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO  
Výtvarne kolo: 

27.03.202

výherné príbehy na ilustrovanie zašleme na požiadanie: slovencina.iseia@gmail.com 

viac informácií ...

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA IV. 

TERMÍN: 26.12.2021 

TVORBA KNIHY 

Téma: MOJE NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO  
Literárne kolo: 

01.10.2021 do 26.12.2021

 do tohto dátumu treba zaslať literárne príspevky

Výtvarné kolo:  

10.01.2022 do 27.03.2022

viac informácií ...

a) Pracovné listy 

b) Výtvarná súťaž

Termín: 24.12.2021

Zapojené centrá a školy: 

Slovak Academy of Chicago, USA

ZŠ Makovec Našický, Chorvátsko

ZŠ Kráľa Tomislava, Našice, Chorvátsko

ZŠ Josipovec Punitovský, Chorvátsko

Sim Zvonček Mníchov, Nemecko 

Oxford, Anglicko 

Deti zo Slovenska: Krpeľany

Výhercovia: 

Výtvarná súťaž: 

Pracovné listy - ocenení: 

Niektoré práce detí: FACEBOOK 

SUPER SLOVÁCI 

Výtvarná súťaž - ILUSTRÁCIE

Nakreslite nám obrázok k nasledujúcim témam: 

Súťažíme o knihu: Slovenské dejiny v obrázkoch

TERMÍN: 5.12.2021  

Výherné centrum: Vancouver, Kanada - projekt: Janošík 

Facebook: ALBUM PRÁC

VIANOČNÁ SÚŤAŽ 

TERMÍN: 5.12.2021 

Zúčastnené centrá: 

výtvarná súťaž: 

Chorvátsko, Jurjevec 

Chorvátsko, Josipovec Punitovský 

Chorvátsko, Našice

Nemecko, Mníchov 

Srbsko, Pivnica 

Švajčiarsko, Zürich 

Zemplínska Široká, Slovensko 

Výhercovia výtvarnej súťaže:

Literárna súťaž: 

Giraltovce, Slovensko 

Chorvátsko, Našice

Chorvátsko, Josipovec Punitovský 

Nemecko. Mníchov 

Švajčiarsko, Zurich 

Výhercovia: 

cena Slovensko: Zachariáš Drobňák, Giraltovce

výtvarné práce detí: FACEBOOK 

Bábiky cestovatelia I. 

Bábiky cestovatelia putujú po slovenských vzdelávacích centrách po celom svete 

O projekte viacej 

Zapojené centrá: 

Slovenská škola a škôlka a súborik Margarétka Paríž, Francúzsko - Základná škola Jurjevec Punitovský, Chorvátsko - Slovenské vzdelávacie centrum SiM Zvonček v Mníchove, Nemecko - SiM Zvonček - Japonsko - Slovenské vzdelávacie centrum Warwick, Anglicko - Základná škola Kráľa Tomislava, Našice, Chorvátsko - Základná škola Makovec, Našice, Chorvátsko - Slovenské vzdelávacie centrum, Vancouver, Kanada

Výstupom projektu sú ilustrácie do knihy. 

Fotoalbum prác detí I. 

OKIENKO DO UMENIA 

Súťaž o knihu  TRETIE KRÁĽOVSTVO, ktorú ilustrovala pani umelkyňa Zuzana Lukáčová 

Pozrite si videozáznam a vypracujte k nemu listy - počúvanie s porozumením. Vypracované listy nám zašlite v termíne

do 30.11.2021  

Informácie o výtvarných dielňach TU

Víťazom sú: Lea a Mia Solcani z Anglicka.  

okienko do umenia.pdf

Deň všetkých svätých - Pamiatka zosnulých - Halloween 

Súťažíme o detské slovenské knihy. 

Pracovné listy 

Termín: do 11.11.2021 

 Zapojené centrá: 

Anglicko, Oxford

Anglicko, Birmingham

Anglicko, Warwick 

Francúzsko, Margarétka Paríž

Chorvátsko, Josipovec Punitovský 

Chorvátsko, Jurjevec Punitovský

Chorvátsko, Našice

Kanada, Calgary

Kanada, Slovak Heritage School v Edmonton, Alberta, Kanada

Nemecko, Mníchov Zvonček 

USA, Slovak Academy of Chicago

Výhercovia

Výtvarná súťaž: 

Pracovné listy: 

ALBUM prác niektorých detí na FACEBOOKU 

Termín: do 10.10.2021

Projekty a súťaže: 

VÝSTUP: video

- slovenské deti zo sveta čítajú rozprávky v jazykoch krajiny, v ktorej žijú alebo v jazykoch, ktorými hovoria.

2. Výtvarná súťaž

- Predstav krajinu, v ktorej bývaš

- Predstav seba a tvoj vzťah k jazykom, ktorými hovoríš

VÝSTUP: fotografia obrázku, plagátu

- Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

- Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

Kreatívne spracovanie: plagát/ video/ komiks.

výhercovia a viac o projektoch...

bicykel.pdf
vymaluj.pdf

BICYKEL 

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

T: 27. 6.2021

Výhercovia:  

Adam, Warwick, Anglicko

Isabella, Oxford, Anglicko

Oliver a Emilly, Oxford, Anglicko

Ella a Jakub  Zavacký, Mníchov,  Nemecko

Melina Kuric, Josipovec Punitovský, Chorvátsko

 Matea Kanisek, Josipovec Punitovský, Chorvátsko

Výhercom gratulujeme a posielame knihy https://deskliteratur.at/sk

ALBUM prác niektorých detí na Facebooku

SUPER SLOVÁCI

Súťaž s dvojjazyčnou knihou SUPER SLOVÁCI

pracovné listy ku knihe v linku

T: 25.5.2021 

viacej o súťaži ... 

Výhercovia: 

Dominik a Sebastian Chapple, Oxford, Anglicko

Výhercom gratulujeme a zasielame knižnú sadu Super Slováci. 

PLUS: Každé centrum v sieti ISEIA získava jednu knižnú sadu Super Slováci (kniha - pracovný zošit - kartová hra - online pracovný zošit)

DEŇ SLNKA II.

Projekt slovenského vzdelávacieho centra v Tautone v Anglicku. 

Výtvarná súťaž. 

 T: 3.5.2021 

viacej o súťaži ...

Zabiatko - den knihy.pdf

ŽABIATKO

SVETOVÝ DEŇ KNIHY 

A: nakreslite obrázok k básničke ŽABIATKO

B: vypracujte pracovné listy k básničke ŽABIATKO

T: 30.4.2021

Do projektu sa zapojili deti:

- Anglicka (slovenské vzdelávacie centrum v Oxforde)

- Chorvátsko (ZŠ Jurjeviec Punitovský, ZŠ Josipovec Punitovský)

- Nemecka (Zvonček, Mníchov)

- USA (New York).  


Výhercovia: 

Výhercom gratulujeme a posielame knihy pani spisovateľky Jarmily Roser z Rakúska: https://deskliteratur.at/sk

Práce detí na Facebooku ALBUM PRÁC 

DO LESA 1.pdf

DO LESA 

DEŇ ZEME

Slovenčina s pesničkou 

A: vypracuj úlohy

B. a/ alebo zašli obrázok k pesničke

T: 22.4.2021

Súťaže sa zúčastnili deti z Anglicka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, USA a Slovenska.

A: Výtvarné kolo:

1. miesto, Eszter Soltészová, Moldava nad Bodvou, Slovensko

2. miesto, Sebastian Gogata. slovenské vzdelávacie centrum Warwick, Anglicko

B: Vedomostné kolo: Slovenčina s pesničkou - vyžrebovali sme:

- Mária a Júlia Scigulinske, slovenské vzdelávacie centrum Oxford, Anglicko

- Deniska Hanáková, vzdelávacie centrum Bracknell, Anglicko

- Jessica Kratka, Slovak Academy of Chicago, USA

- Tamara Mihálová, Prešov, Slovensko

- Erik Klain, SiM Zvonček Mníchov, Nemecko

Výhercom zasielame dvojjazyčnú knihu z vydavateľstva Class:

Slovensko, krajina plná dobrodružstiev: Vodné toky.

http://www.class.eu.sk/knihy/index.html

MAREC MESIAC KNIHY

viac o projekte 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA 

Projekty a súťaže 

T: 21.2.2021

viacej o súťažiach ....

ADVENTNÝ KALENDÁR

Projekt centra SiM Zvonček v Mníchove: online rozprávkový adventný kalendár so slovenčinou 

viac o projekte


ZVLÁDNEME TO 

Projekt - medzinárodná súťaž s pracovnými listami k pesničke Mira Jaroša Zvládneme to

 viacej o projekte 

III. KNIHY PRE DETI 

               Výstup zo súťaže 

Informácia o knihe INFO

IV. PROJEKTY SPOLUPRÁCE CENTIER

CERUZKY VO SVETE 

ISEIA spoločný časopis pre deti, ktorý vydáva ISEIA - asociácia slovenských vzdelávacích centier vo svete. 

- vychádza 4x rocne

- ISSN: 2418-4012

Spustenie projektu: december 2014 viacej o projekte

MATERIÁLY NA VYUČOVANIE SLOVENČINY 

Projekt zameraný na tvorbu materiálov na vyučovanie slovenčiny v zahraničí podľa tematických plánov 

viacej o projekte

Slovensko - včera a dnes

SLOVENSKO - včera a dnes

Poznatky z vlastivedy a prírodovedy  - prepojené so:

-  slovenským jazykom (básničky, texty, rébusy), 

- výtvarnou výchovou, 

- hudobnou výchovou, 

- divadlom a pod.

Spustenie projektu: február 2015

   viacej o projekte

Zápasník cestovateľov

 ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV

Bábiky Janka a Maťko cestujú v balíku po svete  a navštevujú deti v slovenských vzdelávacích centrách. Zo svojej cesty pisu pribehy. Ako prvé navstívili Island, potom ...... 

Spustenie projektu: január 2015 viacej o projekte

PROJEKT NEWS

Projekt zameraný na informovanie centier o aktuálnych súťažiach, témach, úlohách a novinkách v rámci aktivít ISEIA

viacej o projekte 

ONLINE VYUČOVANIE

Materiály na online vyučovanie, ZOOM  online meetingy zamerané na výmenu skúsenosti s prechodom na online vyučovanie 

viacej o projekte

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

Kráľovná / Kráľ slovenskej  knižnice

Projekt na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry.

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte

Description (optional)16. Vanesa, Kežmarok, Slovensko 

AHOJ KAMARÁT

E-mailová komunikácia s kamarátmi zo sveta. 

Deti si navzájom preposielajú listy na vopred zadané témy a spoznávajú sa navzájom.

Každý účastník získa na konci projektu certifikat. 

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte

MOJA TAJNÁ REČ 

ISEIA Projekt pri príležitosti medzinárodného dňa jazykov:

 v spolupráci s inými centrami - misiami, nedeľnými školami a pod. - zorganizovať súťaž v prednese poézie a prózy v rôznych svetových jazykoch.

Spustenie projektu: marec 2015    

viacej o projekte

PROJEKT BYSTRÍK

Projekt mníchovského centra  ZVONČEK na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry 

viacej o projekte

V. PROJEKTY SPOLUPRÁCE S EXTERAMI INŠTITÚCIAMI 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY PRE DETI V SR

Letné výjazdové tábory na SK

Zimné výjazdové tábory na SK

viacej o projekte  ŠKOLENIA PRE UČITEĽOV

1. ISEIA výjazdové školenia pre učiteľov slovenčiny v zahraničí  

2. ISEIA Online stretnutia - ZOOM , Skype...

viacej o projekte  

 

PROJEKTY S UMB BB

ISEIA projekty s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. Aktuálny stav a potreby slovenských vzdelávacích centier vo svete

2. Didaktické materiály na vyučovanie slovenčiny v centrách

viacej o projekte ....

SPOLUPRÁCA SO ŠPÚ

Projekty so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave zameraný na tvorbu štandardov vyučovania slovenčiny v zahraničí a úpravu komisionálnach skúšok 

viacej o projekte


Deti nepočkajú 

Spolupráca s organizáciami na Sk za účelom výmeny skúsenosti a zlepšenie vyučovania  a zavádzania inovácií v školstve

Spustenie projektu: jún 2020

viacej o projekte

V spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečujeme učebnice pre vzdelávacie  centrá, vzdelávanie učiteľov a pod.

viac o spolupráci


V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolupracujeme pri tvorbe Štátnej koncepcie a jej realizácie, sumarizujeme štatistiky z centier a zisťujeme potreby centier.

viac o spolupráci