METODICKÉ ŠKOLENIA 

pre učiteľov slovenčiny vo svete

9. SAS Univerzita Komenského

na ISEIA KONGRESE PEDAGÓGOV  - 

LINK NA KONGRES 2021

SAS - Univerzita Komenského Bratislava  na KONFERENCII CENTIER USA  - 

LINK NA KONFERENCIU  2021

I. ONLINE STRETNUTIA UČITEĽOV - Zoom

Séria online stretnutí:  ISEIA - ONLINE STRETNUTIA UČITEĽOV SLOVENČINY V ZAHRANIČÍ - učíme sa navzájom

Aktuálne TERMÍNY na WEBE


 1. stretnutie: 28.6.2020 o 20:00 (SK)

Témy: 

1. Výmena materiálov na vyučovanie slovenčiny v zahraničí

2. Burza nápadov - USA (ČR)

3. Aktivity ISEIA 

I. séria - 5 online stretnutí: STRETNUTIA UČITEĽOV VYUČUJÚCICH ONLINE 

Zápis zo stretnutí je TU....

II. METODICKÉ ŠKOLENIA

z dôvodu pandémie sa školenia realizujú iba online formou 

Plán aktivít 2023


Na rok 2023 sú naplánované školenia: 

9.-11.6.2023 ANGLICKO - Birmingham: Rozvíjajme slovenský jazyk smiechom a hrou: lektori Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - informácie k didaktickým materiálom Hláskovo z UMB BB: https://www.iseia.eu/sutaze/umb-bb

V auguste 2023

AKTIVITY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA: 

14.-18.8.2023  - SAS Bratislava: Odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenčiny v zahraničí: Systém a pravidlá 

Prihlášky: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/odborno-metodicky-seminar-pre-ucitelov-slovenskeho-jazyka-v-zahranici-system-a-pravidla


Realizované metodické výjazdové školenia: Informácie z metodických školení TU ....

III. ONLINE ŠKOLENIA

23.06.2022 LINK


Momentálne pozastavené

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorov za krajiny: 

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez KOORDINÁTOROV. 

PRIHLASOVANIE: 

- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com

- Austrália a oceánia: Marta Kapusta, kapustamarta196@gmail.com,

- Kanada: kontaktná osoba Eva Hadzima,  info@skschool.ca 

Európa v členení podľa krajín:

- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com

- Cyprus: Marieta Gundova: marietagundova@gmail.com 

- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.com

- Írsko:  kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com

- Švajčiarsko: kontaktná osoba: Monika Marekova, slovenskaskola.zurich@gmail.com.  

- Nemecko  a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com