METODICKÉ ŠKOLENIA 

pre učiteľov slovenčiny vo svete

9. SAS Univerzita Komenského

na ISEIA KONGRESE PEDAGÓGOV  - 

LINK NA KONGRES 2021

SAS - Univerzita Komenského Bratislava  na KONFERENCII CENTIER USA  - 

LINK NA KONFERENCIU  2021

I. METODICKÉ ŠKOLENIA PREZENČNE

Plán aktivít 2024

Na rok 2024 sú naplánované školenia: 

14.- 16.6.2024 Taliansko - Organizuje: slovenskaskola.m@gmail.com  

Prihláška: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/cestou-necestou-k-slovensku-a-slovencine

13.-15.9.2024 Anglicko, Manchester – Organizuje


Leto 2024 – jednodňové školenie UMB BB (termín ešte nie je)

12.-16.8.2024 Bratislava, Slovensko – prezenčne alebo online, Školenie SAS: Prihlášky:

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/odborno-metodicky-seminar-pre-ucitelov-slovenskeho-jazyka-v-zahranicii-slovenske-fenomeny 

Realizované metodické výjazdové školenia: Informácie z metodických školení TU ....

METODICKÉ ONLINE ŠKOLENIA 

Hodina v Hláskove 

Séria metodických online školení


 

Info: zuzana.kovacova@umb.sk 

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorov za krajiny: 

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez KOORDINÁTOROV. 

PRIHLASOVANIE: 

- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com

- Austrália a oceánia: Marta Kapusta, kapustamarta196@gmail.com,

- Kanada: kontaktná osoba Eva Hadzima,  info@skschool.ca 

Európa v členení podľa krajín:

- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com

- Cyprus: Marieta Gundova: marietagundova@gmail.com 

- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.com

- Írsko:  kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com

- Švajčiarsko: kontaktná osoba: Monika Marekova, slovenskaskola.zurich@gmail.com.  

- Nemecko  a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com