METODICKÉ ŠKOLENIA

pre učiteľov slovenčiny vo svete

9. SAS Univerzita Komenského

na ISEIA KONGRESE PEDAGÓGOV -

LINK NA KONGRES 2021

SAS - Univerzita Komenského Bratislava na KONFERENCII CENTIER USA -

LINK NA KONFERENCIU 2021

I. ONLINE STRETNUTIA UČITEĽOV - Zoom

III, Séria online stretnutí: ISEIA - ONLINE STRETNUTIA UČITEĽOV SLOVENČINY V ZAHRANIČÍ - učíme sa navzájom

Aktuálne TERMÍNY na WEBE


II. Séria online stretnutí: ISEIA - ONLINE STRETNUTIA UČITEĽOV SLOVENČINY V ZAHRANIČÍ - budovanie spolupráce

1. stretnutie: 28.6.2020 o 20:00 (SK)

Témy:

1. Výmena materiálov na vyučovanie slovenčiny v zahraničí

2. Burza nápadov - USA (ČR)

3. Aktivity ISEIA

Ďalšie stretnutia:

26.7.2020

30.8.2020

27.9.2020

25.10.2020

29.11.2020

I. séria - 5 online stretnutí: STRETNUTIA UČITEĽOV VYUČUJÚCICH ONLINE

Zápis zo stretnutí je TU....

II. ONLINE ŠKOLENIA

  • SAS Studia Academica Slovaca Univerzita Komenského v Bratislave- séria prednášok:

23.06.2022 LINK

III. METODICKÉ ŠKOLENIA

z dôvodu pandémie sa školenia realizujú iba online formou

Plán aktivít 2021


Na rok 2021 sú naplánované online školenia:

AUSTRÁLIA A NOVÝ ZÉLAND - organizačne zabezpečuje Marta Kapusta

USA a KANADA - organizačne zabezpečuje Inga Sivcova - Kuzma

EURÓPA - organizačne zabezpečuje Jarmila Buchova

Online v auguste 2021

AKTIVITY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

05.07.2021 - 16.07.2021 Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov - záujemcovia od 17 rokov žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-1?backlink=jr3za


05.07.2021 - 16.07.2021 Online Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov - maturantov Cieľová skupina:

krajania, študenti stredných škôl od 16 rokov v predmaturitných alebo maturitných ročníkoch https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanskych-studentov-maturantov?backlink=jr3za


05.07.2021 - 09.07.2021 Detská krajanská univerzita 2021 online pre deti Päť dní interaktívneho online vysielania detskej krajanskej univerzity 2021 bude vychádzať z oslavy dňa zahraničných Slovákov 5.júla. Oslava sviatku krajanov bude určovať charakter celého turnusu DKU. Všetky dni bude spájať jednotný motív vysielania “našej televízie TV Krajanka”. https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/detska-krajanska-univerzita-2021-online?backlink=jr3za


01.08.2021 - 21.08.2021 57. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca pre študentov slovenčiny https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/letna-skola-studia-academica-slovaca-2021?backlink=jr3za


16.08.2021 - 20.08.2021 Odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí Učíme v čase i nečase https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/odborno-metodicky-seminar-pre-ucitelov-slovenskeho-jazyka-v-zahranici-2?backlink=jr3za


18.-19. 8.2021 Tradičný odborno-metodický seminár lektorov slovenského jazyka a literatúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí


Realizované metodické výjazdové školenia: Informácie z metodických školení TU ....

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorov za krajiny:

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez KOORDINÁTOROV.

PRIHLASOVANIE:

- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com

- Austrália a oceánia: Marta Kapusta, kapustamarta196@gmail.com,

- Kanada: kontaktná osoba Eva Hadzima, info@skschool.ca

Európa v členení podľa krajín:

- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com

- Cyprus: Marieta Gundova: marietagundova@gmail.com

- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie, delabouvrieb@gmail.com

- Írsko: kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com

- Švajčiarsko: kontaktná osoba: Monika Marekova, slovenskaskola.zurich@gmail.com.

- Nemecko a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com