Spolupráca ISEIA a UMB BB

 Univerzita Mateja Bela PEDAGÓGOV ISEIA 

- LINK NA KONGRES 2021

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

na KONFERENCII CENTIER USA 2021 - LINK NA KONFERENCIU 2021


ROZPRÁVKY O SLOVENSKU

Autorské čítanie v 16, okuíenku adventného kalendára Zvonček 2021

LINK NA ADVENTNÝ KALENDÁR 2021

KRAJINA HLÁSKOVO

11. okienko adventného kalendára Zvonček 2022. Vyskúšajte si webovú stránku Krajina hláskovo - kde nájdete hry a súťaže, ktoré vytvoril kolektív Univerzity Mateja Bela. 

Hlaskovo.pdf

Informácie o možnostiach realizácie študenskej alebo absolventskej stáže v slovenskom zahraničnom vzdelávacom centre - víkendovej škole

viacej info ...

SLOVENČINA VO SVETE - spolupráca s Katedrou elementárnej a predškolskej pedogigky


DOTAZNÍKY - ŠTATISTIKY ...

podklady pre vedecko-výskumnú prácu za účelom zistenia potrieb vzdelávacích centier, aktuálny stav a situácia v centrách

DOTAZNÍKY: 

Aktuálny dotazník - vypísať do 31.12.2023: ........

Didaktický materiál UMB BB:

1. Hra Slovensko 

2. Rozprávky o Slovensku

3. Hláskovo 1. časť Krajina samohlások a dvojhlások

4. Hláskovo - interaktívny web: na projekte pracujeme 

5. Hláskovo 2. časť Krajina tvrdých spoluhlások

6. Hláskovo 3. časť Krajina mäkkých spoluhlások

7. Cesta do hláskova - séria 6 hier 

8. Metodická príručka Hláskovo 

9. Hláskovo IV. Krajina obojakých spoluhlások

......  

...... Informácie o rozdelení didaktického materiálu na webe: https://www.iseia.eu/ministerstvo-skolstva

...... Bližšie informácie o didaktických príručkách sú nižšie na tejto stránke. 

Metodické školenia pre učiteľov UMB BB:

viac informácií o metodických školeniach ....


Aktivity pre deti  UMB BB:

viac informácií o podujatiach pre deti ...


Projekty UMB BB , kde sme partnerom: 

4. Program rozvoja jazykových spôsobilostí detí s odlišným materinským jazykom v slovenskom jazyku – tvorba a overovanie materiálov. 


3. Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí  Projekt č. 019UMB-4/2020 


2. Vplyv  edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity

ŠO - MŠVVaŠ SR 20158774/13472/1-200A od roku 2015 - doteraz


KEGA 012UMB-4/2017  (2017-2018projekt, v ktorom sme zisťovali  vzdelávacie  potreby, navrhovali sme zaradenie učiteľov v centrách do slovenského systému a riešili sme otázky rozdielových  skúšok.


MATERIÁLY UMB BB 

Informácie k rozdeleniu materiálov do vzdelávacích centier a škôl na webe: https://www.iseia.eu/ministerstvo-skolstva

Materiály sú na vyzdvihnutie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR  - kontaktujte koordinátorov ISEIA za jednotlivé krajiny 

KRAJINA HLÁSKOVO IV.  - KRAJINA OBOJAKÝCH  SPOLUHLÁSOK

Stolová hra na precvičovanie gramatiky

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD.  -  Mgr. Zuzana Kováčová-Švecová, PhD.  

Garanti: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

KARTOVÉ HRY HLÁSKOVO 

METODICKÁ PRÍRUČKA HLÁSKOVO

Príručka je aj v online verzii na stiahnutie: 

https://www.krajinahlaskovo.sk/metodicka-prirucka-pre-nase-vase-hlaskovo/


KRAJINA HLÁSKOVO III.  - KRAJINA TVRDÝCH SPOLUHLÁSOK

Stolová hra na precvičovanie gramatiky

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD.  -  Mgr. Zuzana Kováčová-Švecová, PhD.  

Garanti: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 


CESTA DO HLÁSKOVA

Sada hier a úloh na precvičovanie slovenčiny.

KRAJINA HLÁSKOVO II.  - KRAJINA TVRDÝCH SPOLUHLÁSOK

Stolová hra na precvičovanie a opakovanie gramatiky - spoluhlások - a zlepšovanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku, 

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD.  -  Mgr. Zuzana Kováčová-Švecová, PhD.  

Recenzovali: Mgr. Anna Gálisová, PhD.  - doc. PaeDr. Alica Petrásová, PhD. -  doc. PaeDr. Simoneta Babiaková, PhD. 

Garanti: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.   

KRAJINA HLÁSKOVO - WEB

ISEIA je partnerom a spoluriešiteľom  projektu UMB BB

Projekt č. 019UMB-4/2020 Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí 

Autorka projektu: Mgr. Zuzana Kováčová-Švecová, PhD.  

HLÁSKOVO  - KRAJINA SAMOHLÁSOK A DVOJHLÁSOK

Stolová hra na precvičovanie a opakovanie gramatiky - samohlások a dvojhlások - a zlepšovanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku, 

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD.  -  Mgr. Zuzana Kováčová-Švecová, PhD.  

Recenzovali: Mgr. Anna Gálisová, PhD.  - doc. PaeDr. Alica Petrásová, PhD. -  doc. PaeDr. Simoneta Babiaková, PhD. 

Garanti: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

NAŠE SLOVENSKO - Kartová hra

Kartová hra pre deti na vyučovanie slovenčiny, rozširovanie slovenej zásoby a zlepšovanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku, 

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD.  -  PaeDr. Miroslava Gašparová, PhD.  - Mgr. Ružena Čiliaková, PhD. 

Recenzovali: doc. PaeDr. Zlatica Huľová - Mgr. Dagmara Smalley - Ing. Jarmila Buchová, PhD. 

 Publikácia zábavná kartová hra vznikla ako metodický výstup projektu Hráme sa o Slovensku po Slovensky, ktorý je súčasťou projektu MŠVVaŠ SR. 

ROZPRÁVKY O SLOVENSKU

Pracovný zošit na vyučovanie a opakovanie slovenského jazyka (čítania, písania a gramatiky) a vlastivedy  v slovenských zahraničných centrách

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD.  -  Mgr. Zuzana Kováčová-Švecová, PhD.  - doc. PaeDr. Simoneta Babiaková, PhD. 

Recenzovali: prof. PhDr. Ľudmila Belásová - PhD,. Mgr. Dagmara Smalley - Ing. Jarmila Buchová, PhD. 

Metodický výstup projektu Hráme sa o Slovensku po Slovensky, ktorý je súčasťou projektu MŠVVaŠ SR. 

https://www.facebook.com/529371680820991/photos/a.529473234144169/893718177719671/?type=3&theater 

Dotazníky 2019-2020

Vážená kolegyňa. Vážený kolega.

 Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť na vyplnenie dotazníka, ktorý sa týka rôznych aspektov súvisiacich s Vaším pôsobením vo vzdelávacom centre (VC). Je súčasťou výskumnej úlohy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorej cieľom je porovnať niektoré aspekty životnej spokojnosti slovenských učiteľov a pedagógov, pôsobiacich vo vzdelávacích centrách v zahraničí. Otázky sa týkajú len Vašej pedagogickej činnosti vo vzdelávacom centre. 

Súčasťou dotazníka sú aj otázky, týkajúce sa Vašich názorov na podporu integrácie a vzdelávania slovenských detí po príchode do hostiteľskej krajiny, ako aj na plnenie zámerov oblasti vzdelávania  „Koncepcie štátnej  politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim  v  zahraničí  na obdobie rokov 2016 – 2020“. 

            Dotazník je anonymný a preto veríme, že Vaše odpovede  prispejú k objektívnemu poznaniu tých aspektov Vášho pôsobenia, s ktorými ste spokojné/í a prispejú k možnej pomoci zo strany SR ku skvalitneniu podmienok pre Vašu prácu.

V prípade, že pracujete v krajinách Európskej únie kliknite prosím na tento odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0VID2nGIvavP-obDHbIsU4MuijbSKEJJBIbNXsVoSvjUFA/viewform?usp=sf_link

 V prípade, že pracujete v USA, Kanade a zámorí kliknite prosím na tento odkaz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddYq40iAcggyREgRhxfJyMnqqi_pFIALvT18Xk9-XUP5iPOw/viewform?usp=sf_link

 Za vyplnenie dotazníka Vám veľmi pekne ďakujeme.                                                                                          Za výskumný tím: Prof. Soňa Kariková