Krásny rozprávkový advent prajeme všetkým!

Organizuje

SPOLUPRACOVALI:

SPOLUPRACOVALI

Adventný kalendár so slovenčinou

pre slovenské deti po celom svete

KEDY: v čase od 1. - 24. decembra 2021

každý večer otvoríme dvierka adventného kalendára.

1. VÝTVARNÉ KOLO: ilustrácia okienka

2. PRACOVNÉ LISTY

Za nimi sa ukrýva:

 • prekvapenie vo forme rozprávky, pesničky, divadielka, výroba vianočnej pohľadnice, či ozdoby na stromček ...

 • súťažné otázky. Vypracované otázky a/alebo ilustrácie k rozprávkam nám zašlite do 24.12.2021 do 12:00 hod.

slovenskaskola.zvoncek@gmail.com

Súťažíme o pekné slovenské knihy a balíčky ISEIA.


OTÁZKY A ODPOVEDE

 1. Aby som bol zaradený do súťaže, musím poslať kompletne vypracované pracovné listy?

 • NIE. Stačia min. 4 úlohy z jednej rozprávky.

 1. Aby som bol zaradený do súťaže, musíme vypracovať každú rozprávku?

 • NIE. Za každú rozprávku (min. 4 úlohy/ ilustrácia) získa žiak číslo do zlosovanie. Ak vypracuje 1 rozprávku, má do losovania 1 číslo. Ak vypracuje 10 rozprávok, má 10 čísel do losovania.

 1. Je žiak zaradený do losovania iba raz - bez ohľadu an to, koľko rozprávok vypracuje alebo ilustruje?

 • NIE. To by bolo nespravodlivé. Žiak môže získať čísla do losovania za každú rozprávku. Maximálny počet čísel do losovania je teda 46 na žiaka (23 za ilustrácie a 23 za úlohy).

 1. Budú pracovné listy a rozprávky na webovej stránke dostupné aj po 24.12.2021?

 • ÁNO. Pracovné listy a rozprávky budú aj naďalej dostupné bezplatne na tejto webovej stránke.


1 HANS HRAŠKO

LINK NA ROZPRÁVKU 01 HANS HRAŠKO TU

LINK NA JANKA HRAŠKA ADVENTNÉHO KALENDÁRA 2020 TU

01 Hans Hrasko.pdf

2 PEVNÁ LINKA INKA A MOBIL

LINK NA VZDELÁVACIE VIDEÁ - WEBOVÁ STRÁNKA MC UMB BB

LINK: Text rozprávky v časopise ZORNIČKA

02 Linka Inka.pdf

3 ČERVENÁ ČIAPOČKA

SLOVENSKÉ CENTRUM BRISTOL:

WEB: WEBOVÁ STRÁNKA Prezentácia CENTRA BRISTOL na kongrese pedagógov ISEIA 2021

Divadlo získalo ocenenie v súťaži ISEIA Marec mesiac knihy 2021 - Divadlo do obývačky.

ONLINE VÝTVARNÉ DIELNE

OKÉNKO, LONDÝN, ANGLICKO

03 Červená Čiapočka.pdf

4 ROZPRÁVKA O REPE

SLOVENSKÉ CENTRUM VANCOUVER

Hra mala ocenenie v súťaži ISEIA Marec mesiac knihy 2021 - Divadlo do obývačky.

FACEBOOK ŠKOLY

04 O repke.pdf

05 MIKULÁŠ

Erby divadlo WEB

05 Mikuláš.pdf

06 MIKULÁŠ

07 Príde Mikuláš.pdf

07 CHALÚPKA NA VŔŠKU

07 Chalúpka na vŕšku.pdf

08 O VLKOVI, ktorý chcel zmeniť svoju farbu

Slovenské vzdelávacie centrum PETIT SLAVIK Paríž Francúzsko Facebook

PREZENTÁCIA CENTRA na kongrese pedagógov ISEIA 2021

08 O vlkovi.pdf

09 SOĽ NAD ZLATO

Žiaci z triedy Anky Maroševič zo slovenskej školy v Našiciach v Chorvátsku

09 Soľ nad zlato.pdf

10 DECEMBER

Pani učiteľka Zuzka Franková zo slovenského vzdelávacieho centra Cambridge v Anglicku pripravila pre deti pracovné listy k tejto nádhernej pesničke.

PREZENTÁCIA centra na svetovom Kongrese pedagógov ISEIA 2021

10 December.pdf

11 OSMIJANKO

O projekte Osmijanko nám porozprávala pani riaditeľka organizácie Mirka Biznárová. Predstaví nám 18. ročník súťaže.

Informácie o súťaži na webe:

www.osmijanko-ba.sk

11 Osmijanko.pdf

12 DVOJJAZYČNÉ RIEKANKY

Pani spisovateľka Jarmila Roser z Rakúska číta s deťmi riekanky z jej kníh dvojjazyčných riekaniek. Ide o vynikajúcu prekladovú umeleckú literatúru vhodnú na učenie sa slovenčiny a nemčiny: https://deskliteratur.at/

Vypočujte si:

Podcast s Jarmilou o jej knihách

12 Riekanky.pdf

13 SUPER SLOVÁCI

Autorka knihy Gabriela Beregházyová nám porozprávala o svojom obľúbenom super Slovákovi - pozrite si jeho príbeh.

ISEIA organizovala súťaž Super Slováci - prvý ročník 2021: https://www.iseia.eu/slovaci

Vypočujte si video-podcast s autorkami v rámci projektu: Slovenčina vo svete: https://youtu.be/InW_KIU2B1Q

13 Super Slováci.pdf

13 SLOVENSKÉ RIEKANKY

Trinásť slovenských riekaniek nám prečítala pani učiteľka Martinka Semáneková zo slovenského vzdelávacieho centra ZVONČEK v Mníchove.

13 slovenske RIEKANKY.pdf

14 KOMISÁR MRODGE

Braňo Jóbus na besede s pani učiteľkou Baškou

Slovenská online literárna kaviareň v českom a slovenskom centre OKÉNKO v Londýne v Anglicku

Online výtvarné dielne OKĚNKO v Londýne v Anglicku

14 Komisár Mrodge.pdf

15 O RUDKOVI

Autorské čítanie

Autorka Lucia Senajová Dobrodenková číta z jej knihy O Rudkovi so šmatľavým jazýčkom

Vydavateľstvo INFRA SLOVAKIA

PREZENTÁCIA vydavateľstva a produktov na Kongrese pedagógov ISEIA 2021

Didaktický materiál a hry : https://www.infraslovakia.sk/

15 O Rudkovi.pdf

16 ROZPRÁVKY O SLOVENSKU

Autorské čítanie

Zuzana Kováčová Švecová deťom prečíta príbehy z výbornej učebnice, ktorú pripravil kolektív Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Učebnica je učená na vyučovanie slovenčiny v slovenských vzdelávacích centrách vo svete

16 0 Slovensku.pdf

17 DIVOTVORNÝ HRNČEK

ROZPRÁVOVÁ KNIHA, ktorú pripravili žiaci z triedy pani učiteľky Boženky Dasović, Základná škola Josip Kozarac, Josipovec Punitovský v Chorvátsku

17 Divotvorny hrnček.pdf

18 POVESTI

Autorské čítanie

Zakladateľka vydavateľstva Class pani Lenka Šingovská číta povesti o z knihy: Z babičkinej truhlice

Beckov - Krásna Hôrka - Stará Ľubovňa

Vydavateľstvo Class: https://www.classslovakia.sk/

18 Povesti.pdf

19 Čarovné slová

19 Autorské čítanie

Katarína Mosnáková-Bagľašová: Deň, keď sa stratilo slovíčko prepáč

s ilustráciami detí z projektu Cestovatelia vo svete

20 O usilovnom anjelikovi

Rozprávka z knihy MALÝ TUČNIAK

Učíme (sa) slovenčinu

Lenka Ježó Garančovská a Timko čítajú rozprávku o usilovnom anjelikovi

ONLINE KVÍZ O VIANOCIACH

a navyše ešte

VIANOČNÁ ÚNIKOVÁ HRA

20 Usilovný anjelik.pdf

21 Ukradnuté dary

Rozprávka z knihy MALÝ TUČNIAK

Pani učiteľka Monika Martinkovič zo slovenského vzdelávacieho centra ZVONČEK v Mníchove prečíta spolu s Dávidom z Mníchova, Matúšom a Šimonom z Japonska krásnu rozprávku: Ukradnuté dary. Dozviete sa, prečo má ježko pichliače, zajac dlhé uši a prečo tchor smrdí.

Rozprávka je z nádhernej knižky pani spisovateľky Edity Riháriovej Malý tučniak - Ako Pán Boh stvoril zvieratká.

22 Permoníci

Autorské čítanie

Zakladateľka vydavateľstva Class pani Lenka Šingovská číta povesti ukážky z najnovšej knihy: Dodo v krajine permoníkov

Vydavateľstvo Class: https://www.classslovakia.sk/

23 Papierová hviezda

Pani učiteľka Martina Semáneková zo SiM Slovenčina v Mníchove Zvonček pripravila v rámci vianočných dielní návod na výrobu nádhernej hviezdy z desiatových vrecúšok.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 24.12.2021 O 12:00 HOD. MAIL: slovenskaskola.zvoncek@gmail.com

24 EXTRA BONUSOVÉ OKIENKO

BONUSOVÉ OKIENKO I. KONCERT MIRA JAROŠA 2021

BONUSOVÉ OKIENKO II. PREŠPORSKÉ ROZPRÁVKY - divadlo ŠiBe

BONUSOVĚ OKIENKO III. DIVADLO ERBYTHEATER

DIVADELNÉ HÁDANKY

Zuzka a Robo Erby pripravili pre deti online divadelné dielne. Viac informácií o dielňach: https://www.erbytheater.de/

BONUSOVÉ OKIENKO IV. ŤAHAL DEDKO REPKU

PETIT SLAVIK

Deti z Paríža, ktoré navštevujú Petit Slavik zahral, na akcii organizácie PMI, rozprávku Ťahal dedko repku v slovenskom jazyku

Vianočné vinše zo sveta

 • dlhá verzia 30 min

Vianočné vinše zo sveta - zostrih

Vianočné vinše z USA