MY A MÉDIA

Rozhovory a články o ISEIA - a informácie ISEIA na webe:

2022

2021

RTVS: Rozhlas Projekty MAREC - mesiac knihy

ÚSŽZ: Projekty: ÚSŽZ MAREC - mesiac knihy

ÚSŽZ: Podcast s Jarmilou Slovenčina vo svete ÚSŽZ

ÚSŽZ: SiM Zvonček Mníchov - Adventný kalendár 2020

ÚSŽZ: Novoročné želanie ISEIA


2020

Matica slovenská: Tvorivá súťaž

Rozhlasový seriál: Koronový školský rok

Súťaž s pesničkou Mira Jaroša v Rádiu Expres: Jarmila Buchová TU

Vyhlásenie súťaže s Mirom Jarošom ÚSŽZ - vyhlásenie TU

O časopise Ceruzky vo svete 1/2020 na webe ÚSŽZ


2019

6. zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre západnú Európu spáva USŽZ TU

O časopise Ceruzky vo svete na webe ÚSŽZ TU


2018

Stála konferencia Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí: správa USZZ TU

Statpedu - Odborná komisia pre Slovákov žijúcich v zahraničí: KOMISIA TU

Standardy vzdelávania detí v zahraničí: ŠTANDARDY TU

5. zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre západnú Európu a zámorie: správa ÚSŽZ TU

O časopise Ceruzky vo svete 4-2018 na webe ÚSŽZ TU

Časopis Ceruzky vo svete je už aj na stránke Ministetstva školstva MŠVVaŠ SR TU


2017

Január 2017- ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav Rokovanie

Metodické školenie Dublin: Ministerstvo

4. zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre západnú Európu a zámorie : správa ÚSŽZ


2016

12.12. 2016 - Memorandum o spolupráci medzi ÚSŽZ a Statpedu Správa

28.10.2016 Stála konferencia ÚSŽZ Správa a závery

- hodnotenie

- Reportáž v televízii

- zborník zo Stálej konferencie

27.10.2016 - 3. Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Závery

O časopise Ceruzky vo svete 04-2016 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete 03-2016 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete 01-2016 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete v časopise Slovensko 2/2016

O časopise Ceruzky vo svete: Slovenka je šéfredaktorkou online časopisu pre slovenské deti vo svete : RADIO EXPRES:


2015

4.6.2015 - Keďže na našu komisiu v apríli neprišiel nikto z Odboru regionálneho rozvoja Ministerstva školstva SR - zástupcovia našej sekcie sa zúčastnili zasadnutia Školskej komisie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Správa a závery

1. -2.4.2015 - Závery z 2. zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie - Zápis úloh

Riešenie problematiky komisionálnych skúšok

február 2015 - Inforácie o projektoch ISEIA na stánkach ÚSŽZ PROJEKTY

január 2015 - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil sa svojej webovej stránke článok o novom časopise pre slovenské deti v zahraničí CASOPIS

O časopise Ceruzky vo svete 04-2015 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete 03-2015 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete 02-2015 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete 01-2015 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete v srbskom časopise Hlas ľudu

0 vyučovaní slovenčiny v zahraničí a o časopise Ceruzky vo svete v zborníku prác Škola žurnalistiky

O načich rojektoch na stránkach ÚSŽZ


2014

31.10.2014 - Závery zo stálej konferencie Slovenska republika a Slováci žijúci v zahraničí

29.10.2014 - Závery z 1. zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie

Prežila by slovenčina vo svete bez učiteliek? V časopise Slovenka (číslo 47/2014)

Slovenčina zije aj vo svete, V časopise Slovenka (/2014)


SKRATKY:

**** ÚSŽZ - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

***** MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

***** ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav

Rozhovory a články o slovenských vzdelávacích centrách a školách

Písali o nás - o vyučovaní slovenčiny v zahraničí:

2018

Svetový slovenský kalendár


2015

Zborník Letnej školy žurnalistiky ÚSŽZ 2015

Jarmila Buchova, články k témam:

- Víkendové učiteľky

- Časopis Ceruzky vo svete

- Pobyt Štúra v Nemecku

- Mníchovskí nasledovníci Štúra na poli žurnalistiky a literatúry

Zborník Škola žurnalistiky


ISLAND 19.1.2015 Slovenčina na Islande: Ak nedávate svetu to najlepšie, pre aký svet šetríte?

Rozhovory o slovenských školách v rozhlase:

2020

Súťaž zvládneme to - informácia v rádiu Expres: TU

2017

Mníchov Rádio Expres: Medzinárodný deň detí:

2016

Jarmila Buchová: Časopis Slovensko:

2016

O časopise Ceruzky vo svete: Slovenka je šéfredaktorkou online časopisu pre slovenské deti vo svete: RADIO EXPRES:

2015

AUSTRÁLIA 13.2.2015 Česká a slovenská škola v Sydney, Silvia Čapkovičová, ROZHOVOR

http://www.sbs.com.au/…/Dvojjazycna-vychova,-host-S.-Capko…/

2014

MNÍCHOV december 2014, Jarmila Buchová, Mníchov, RSTV

YOUTUBE:

KANADA: Slovenské a české deti v Kitcheneri natočili video – Pharrell Williams - Happy kidsfrom Kitchener, Canada:

https://www.youtube.com/watch?v=G8FSWzZfgJo

Rozhovory o Slovákoch v rozhlase a reportáže v časopise: