MY A MÉDIA

Rozhovory a články o ISEIA - a informácie ISEIA na webe:

2023

2022

2021 

J. Buchová: Jarné číslo časopisu Ceruzky vo svete na stránkach ÚSŽZ

RTVS: Rozhlas Projekty MAREC  - mesiac knihy 

J. Buchová:  Projekty vyhlásenie súťaže: ÚSŽZ MAREC - mesiac knihy

J. Buchová: Marec - mesiac knihy: Vyhodnotenie súťaže na stránkach ÚSŽZ

J. Buchová: Vzdelávacie centrá a pandémia na stránkach ÚSŽZ

J. Buchová:  Podcast s Jarmilou Slovenčina vo svete ÚSŽZ 

J. Buchová:  SiM Zvonček Mníchov - Adventný kalendár 2020

J. Buchová:  Novoročné želanie ISEIA 


2020

Matica slovenská: Tvorivá súťaž 

Rozhlasový seriál: Koronový školský rok 

J. Buchová: Súťaž Adventný kalendár Zvonček na stránke ÚSŽZ

J. Buchová:  Súťaž s pesničkou Mira Jaroša v Rádiu Expres: Jarmila Buchová TU  

J. Buchová:  Vyhlásenie súťaže s Mirom Jarošom ÚSŽZ - vyhlásenie TU

J. Buchová:  Vyhodnotenie súťaže Zvládneme to na stránke ÚSŽZ

J. Buchová:  Súťaž Slovenské rozprávky z celého sveta  na stránke ÚSŽZ

 J. Buchová:  O časopise Ceruzky vo svete 1/2020  na webe ÚSŽZ

J. Buchová: Priority-vzdelavania-buducnosti-wellbeing-konektivita-a-inovacie na stránke ÚSŽZ


2019

6. zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre západnú Európu spáva USŽZ TU

J. Buchová: O časopise Ceruzky vo svete 4.2019 na webe ÚSŽZ TU

J. Buchová: Projekt Ceruzky vo svete na stránkach ÚSŽZ


2018

Stála konferencia Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí:  správa  USZZ TU 

Statpedu - Odborná komisia pre Slovákov žijúcich v zahraničí: KOMISIA TU 

Standardy vzdelávania detí  v zahraničí: ŠTANDARDY TU

5. zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre západnú Európu a zámorie: správa ÚSŽZ TU

J. Buchová:  O časopise Ceruzky vo svete 4-2018 na webe ÚSŽZ TU

Časopis Ceruzky vo svete je už aj na stránke Ministetstva školstva MŠVVaŠ SR  TU


2017

Január 2017- ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav Rokovanie

J. Buchová:  Apríl 2017 - Jarný pozdrav obľúbených Ceruziek vo svete na stránke ÚSŽZ

Metodické školenie Dublin: Ministerstvo 

4.  zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre západnú Európu a zámorie :  správa ÚSŽZ  

Mníchov Rádio Expres:  Medzinárodný deň detí2016

12.12. 2016 - Memorandum o spolupráci medzi ÚSŽZ a Statpedu Správa

28.10.2016 Stála konferencia ÚSŽZ Správa a závery

27.10.2016 - 3. Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Závery

O časopise Ceruzky vo svete 04-2016  na webe ÚSŽZ  

O časopise Ceruzky vo svete 03-2016 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete 01-2016 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete v časopise Slovensko 2/2016

08-2016 Tábory pre krajanské deti na stránke ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete: Slovenka je šéfredaktorkou online časopisu pre slovenské deti vo svete : RADIO EXPRES:

Jeseň 2016: Časopis Slovensko:  Slovenčina nie len na slovíčko:   Obálka - obsah - úvod - strana 1 - strana 2 


2015

4.6.2015 - Keďže na našu komisiu v apríli neprišiel nikto z Odboru regionálneho rozvoja Ministerstva školstva SR - zástupcovia našej sekcie sa zúčastnili zasadnutia Školskej komisie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Správa a závery

1. -2.4.2015  - Závery z 2. zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie - Zápis úloh

Riešenie problematiky komisionálnych skúšok

február 2015 - Inforácie o projektoch ISEIA na stánkach ÚSŽZ PROJEKTY

január 2015 - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil sa svojej webovej stránke článok o novom časopise pre slovenské deti v zahraničí CASOPIS

 J. Buchová: O časopise Ceruzky vo svete 04-2015 na webe ÚSŽZ

J. Buchová: O časopise Ceruzky vo svete 03-2015 na webe ÚSŽZ

J. Buchová: O časopise Ceruzky vo svete 02-2015 na webe ÚSŽZ

J. Buchová: O časopise Ceruzky vo svete 01-2015 na webe ÚSŽZ

O časopise Ceruzky vo svete v srbskom časopise Hlas ľudu

J. Buchová: O vyučovaní slovenčiny v zahraničí a o časopise Ceruzky vo svete v zborníku prác Škola žurnalistiky 

J. Buchová:  O našich projektoch na stránkach ÚSŽZ

Letná škola žurnalistiky na stránkach ÚSŽZ

Zborník letnej školy žurnalistiky na stránkach ÚSŽZ

Letná škola žurnalistiky - Zborník 2015: Príspevky: - Víkendové učiteľky  - Časopis Ceruzky vo svete -  Pobyt Štúra v Nemecku

- Mníchovskí nasledovníci Štúra na poli žurnalistiky a literatúry:  obálka  -   strana 1  -  strana 2  - strana 3

AUSTRÁLIA 13.2.2015 Česká a slovenská škola v Sydney, Silvia Čapkovičová,  ROZHOVOR

http://www.sbs.com.au/…/Dvojjazycna-vychova,-host-S.-Capko…/

ISLAND 19.1.2015 Slovenčina na Islande: Ak nedávate svetu to najlepšie, pre aký svet šetríte?


2014

31.10.2014 - Závery zo stálej konferencie  Slovenska republika a Slováci žijúci v zahraničí 

29.10.2014  - Závery z 1. zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie

Prežila by slovenčina vo svete bez učiteliek? V časopise Slovenka (číslo 47/2014)   1. strana 2. strana

Slovenčina žije aj vo svete, V časopise Slovenka (/2014)

MNÍCHOV december 2014, Jarmila Buchová, Mníchov, RSTV 


SKRATKY:

**** ÚSŽZ - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

***** MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

***** ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav