ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association

VITAJTE NA STRÁNKACH ISEIA

STRÁNKACH S INFORMÁCIAMI

PRE SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE CENTRÁ V ZAHRANIČÍ

2022

2021

2020

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Medzinárodná asociácia ISEIA: je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí

Medzinárodný inštitút ISEIA: zabezpečuje vzdelávanie učiteľov slovenčiny, spoluprácu s inštitúciami, realizuje publikačnú činnosť a rieši otázky vedy a výskumu v oblasti vzdelávania detí

viacej info ....

1. ASOCIÁCIA ISEIA

2. INŠTITÚT ISEIA - 2.1. CENTRUM VZDELÁVANIA

2. INŠTITÚT ISEIA - 2.2. CENTRUM VEDY A VÝSKUMU

2. INŠTITÚT ISEIA - 2.3. PUBLIKAČNÉ CENTRUM

NAŠI PARTNERI - SPOLUPRÁCA:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/
https://fphil.uniba.sk/sas/
https://cdv.uniba.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/