ZOZNAM CENTIER

25 KRAJÍN: 

Austrália 

Argentína 

Belgicko

Cyprus

Chorvátsko

 Island 

Írsko

Francúzsko 

Kanada

Katar

Kuvajt      

Luxembursko   


Maďarsko

Nemecko 

Nový Zéland

Poľsko

Portugalsko

Rakúsko

Srbsko

Švajčiarsko 

Švédsko

Taliansko

Ukrajina

USA

Veľká Británia 

PRIHLÁŠKA PRE NOVÝCH ČLENOV - na stiahnutie na stranke

Dobrovoľný  ročný členský poplatok: 

20 eur.

ONLINE VYUČOVANIE PONÚKA: 

Cyprus - Flamingo web:

WEB:  http://www.flamingosschool.com/en/ 

Londýn, Anglicko

WEB: WEB: http://www.slovaklearning.co.uk

Argentína. 


KRAJINA: AUSTRÁLIA

MESTO: BRISBANE

Kontakt: Ivana O´Mara

e-mail: slovenskaskola.brisbane@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071918232306 

KRAJINA: AUSTRÁLIA

MESTO: LAVERTON

KONTAKT: Tatiana Hrcan

e-mail: schoolprincipal@slovaksocialclub.com.au

Facebook: https://www.facebook.com/SlovakSocialClub.LudovitStur/

KRAJINA: AUSTRÁLIA

MESTO: MELBOURNE

KONTAKT: Nora Kovarčíková, Marta Kapusta - členka  Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátorka za Austráliu

e-mail: slovaklittleschool@gmail.com

web: https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/?notif_t=group_added_to_group&notif_id=1493200834265022

KRAJINA: AUSTRÁLIA

MESTO: PERTH 

Kontaktná osoba: 

Gabriela Balladová - riaditeľka -  gabbieperth@gmail.com  -

SlovakSchoolPerth@outlook.com Slovenská škola Perth


KRAJINA: AUSTRÁLIA

MESTO: SYDNEY

e-mail: skolasydney@gmail.com

web: http://www.czechandslovakschoolofsydney.org.au/ 


 KRAJINA:  ARGENTÍNA

MESTO:  BUENOS AIRES

Kontakt: Cesar Mangiaterra, člen Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátor za Argentínu

e-mail: cesar.mangiaterra@gmail.com

KRAJINA: BELGICKO

MESTO: BRUSEL 

KONTAKT:  Miriam Kohoutová

e-mail:    miriam.kohoutova@gmail.com 

Facebook:  Lienky:

KRAJINA: BELGICKO

MESTO: BRUSEL 

Slovenská škola v Bruseli ASBL

KONTAKT: Dominika Brozová

E-mail:

slovenskaskola.be@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/slovenskaskola.be 

KRAJINA: CYPRUS

KONTAKT: Marieta Horský Gundová, členka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátor za Cyprus

mail: marietagundova@gmail.com 

web: http://www.flamingosschool.com/en/ 

Facebook: https://www.facebook.com/flamingosschool/?fref=ts&hc_location=ufi

KRAJINA: FRANCÚZSKO

MESTO:   PARÍŽ

NÁZOV: PETIT SLÁVIK

KONTAKT: Betka de la Bouvrie, členka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátorka  za Francúzsko

 e-mail: delabouvrieb@gmail.com

Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Petit-Slavik-slovensk%C3%A1-sk%C3%B4lka/1500615283513800?ref=ts&fref=ts


KRAJINA: FRANCÚZSKO

MESTO:   PARÍŽ

 NÁZOV: MARGARÉTKA

KONTAKT: Zuzana Fodorová

e-mail: zfodorova@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz?fref=ts

Webstránka: https://sites.google.com/site/slovenskaskolamargaretkapariz/

REGION:   VAR (83)

 NÁZOV: MARGARÉTKA - JUH

KONTAKT: Zuzana Augustínová, Zuzana Thieux

e-mail: zuzana.augustinova@free.fr a zuzana.thieux@free.fr 

KRAJINA: CHORVÁTSKO

MESTO: NAŠICE 

OŠ KRALJA TOMISLAVA

OŠ MARKOVAC NAŠIČKI 

KONTAKT: 

Ana Marošević

ana.marosevic1@gmail.com 


Facebook: LINK - Slovenčina v škole


KRAJINA: CHORVÁTSKO

MESTO: JOSIPOVEC PUNITOVSKÝ

ZŠ  JOSIP KOZARAC

MESTO: JURJEVEC PUNITOVSKÝ  

vysunuté pracovisko: 

ZŠ  JOSIP KOZARAC

KONTAKT: Boženka Dasović

bdasovi5@gmail.com 

KRAJINA: ISLAND

MESTO: REYKJAVIK

NÁZOV: Slovenčina pre deti na Islande, spolok SKIS - félag slóvakíska á Íslandi

KONTAKT: Stanislav Koubek, Olga Kacianová

e-mail: formadurskis@gmail.com, oli.cooli@gmail.com

web: http://www.modurmal.com/slovak-slovakiska/

Facebook:slovencina pre deti na Islande 

KRAJINA:ÍRSKO

MESTO: DUBLIN

NÁZOV: Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku

KONTAKT: Lucia Sevcikova 

Kontaktná osoba: 

Elena Michalčíková

Kontaktný email: vzcentrumdublin@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vzcentrumdublin

Web: https://www.skola.ie 

KRAJINA: KANADA

MESTO: CALGARY, ALBERTA

KONTAKT: Eva Hadzima: členka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátorka za Kanadu

WEB:  http://www.skschool.ca/

E-Mail: 

info@skschool.ca  

Facebook: https://www.facebook.com/skschoolca-1430712983903806/?fref=ts&hc_location=ufi

KRAJINA: KANADA

MESTO: EDMONTON,  ALBERTA

NÁZOV: Slovak heritage school 

KONTAKT: Nina Paulovicova

e-mail: shsedmonton@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/shsedmonton/


KRAJINA: KANADA

MESTO: KITCHINER, ONTARIO

KONTAKT: Slovak Language School

e-mail: Blanka.Michele@wcdsb.ca

KRAJINA: KANADA

MESTO: MISSISSAUGA, TORONTO

KONTAKT:  Daniela Kramarikova

e-mail: daniela.kr@gmail.com

 KRAJINA: KANADA

MESTO: MONTREALY, QUEBEC

KONTAKT: Jozef Pozdech, slovenskaskolamontreal@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/slovenskaskolamontreal 

 KRAJINA: KANADA

MESTO: OTTAWA, ONTARIO

KONTAKT: Jana Plesnik, jana.plesnik@gmail.com


KRAJINA: KANADA

MESTO: VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA

KONTAKT: Slovenska skola vo Vancouveri, Zuzana Chlepkova, 

MAIL: milamber5sk@yahoo.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Slovak-School-in-Vancouver-Slovensk%C3%A1-%C5%A0kola-vo-Vancouveri-251428439061379/

KRAJINA: KATAR

KRAJINA: KUVAJT

KONTAKT: Lýdia Hajdušeková, Romana Rich

e-mail: Lydia.hajdusekova@gmail.com, Rich.romana@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ceruzkyvkuvajte/?epa=SEARCH_BOX 

KRAJINA: LUXEMBURSKO

KONTAKT: Peter Balla,  člen Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátor za Luxembursko

e-mail: peter.balla@ec.europa.eu


EURÓPSKA ŠKOLA 

KONTAKT: Soňa AGH

sona.agh@teacher.eursc.eu 

KRAJINA:  MAĎARSKO

MESTO: Tótkomlós

Kontakt: MARIANNA MELEG

melegmarianna@gmail.com 


KRAJINA:  NEMECKO

MESTO:  MNÍCHOV

NÁZOV: SiM - Slowakisch in München/ Slovenčina v Mníchove  ZVONČEK

KONTAKT: Jarmila Buchová,  členka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátorka za Nemecko

mail: jarmila.buchova@gmail.com

WEB: 

ZVONČEK

Facebook: https://www.facebook.com/slovencinapredetivmnichove/ 

KRAJINA:  NEMECKO

MESTO:  RHEIN - MAIN

NÁZOV: Slovenská škola 

KONTAKT: 

Katerina Spiess-Velcovska

mail:

info@slovenskaskolarheinmain.de 

WEB: 

http://www.slovenskaskolarheinmain.de/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/SlovenskaskolaRheinMain

KRAJINA:  NEMECKO

MESTO:  MNÍCHOV

NÁZOV: Nový detský ateliér na výuku slovenčiny

Kontakt: 

tatianatimkova.pro@gmail.com 

KRAJINA:  NEMECKO

MESTO: DRÁŽĎANY - DRESDEN

NÁZOV:  Slowaken in Sachsen/ Slováci v Sasku e. V.  


E-Mail: 

slovacivsasku@gmail.com

slowakeninsachsen@gmail.com

WEB: http://www.slovacivsasku.de/slovenska-skolicka/ 

KRAJINA: NOVÝ ZÉLAND

MESTO: WELLINGTON 

Kontaktná osoba: Jana Solc, e-mail: jana@uuholo.net, učiteľka češtiny

Barbora Beňušová  bara.benusova@gmail.com – učiteľka slovenčiny

slovenský klub Wellington

Tereza Scully tereza.scully@lawyerseducation.co.nz

KRAJINA: NOVÝ ZÉLAND

MESTO: TAURANGA 

Czech and Slovak Club Tauranga  

https://www.facebook.com/csclubtauranga

Frank Tomas Grapl Junior, prezident f.grapl@hotmail.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/csclubtauranga 

KRAJINA: POĽSKO

Kontakt na koordinátora slovenských škôl a centier v Poľsku

KONTAKT: Ľudomír Molitoris

https://tsp.org.pl/sk/domov/

KRAJINA: PORTUGALSKO

MESTO: LISABON

NÁZOV: Prvá slovenská škola  v Portugalsku 

Kontaktná osoba:  Božidara Pellegrini

e.mail: bozidarka@gmail.com, klub@kcsp.pt 

Web: www.kcsp.ptKRAJINA: RAKÚSKO

MESTO: Bruck an der Leitha 

Kontaktná osoba: Jarmila Roser 

https://deskliteratur.at/


KRAJINA: SRBSKO

MESTO: PIVNICA 

ZŠ 15. októbra, Pivnica

Kontaktná osoba: 

Tatiana Nad

https://www.15oktobar.edu.rs/?lang=sk

KRAJINA: ŠVAJČIARSKO

MESTO: ZÜRICH, LUCERN

Kontaktná osoba: Petra Ondrčková

Slovenská škola a škôlka v Zürichu: www.slovenskaskola.ch

e-mail: slovenskaskola.zurich@gmail.com 

Facwebook: https://www.facebook.com/slovenskaskola.ch 

KRAJINA: ŠVÉDSKO

MESTO: STOKHOLM, TABY

Združenie: Deti slovenských rodičov vo Švédsku

KONTAKT: Andrea Hovorka

e-mail: Kl_ada@yahoo.se

KRAJINA: TALIANSKO

MESTO: CASERTA

KONTAKT: Nedeľná škola slovenského jazyka, zastrešovaná  Asociáciou Tatra

Kontaktná osoba: 

Zuzana Vranakova Pengue

e-mail: associazionetatra@libero.it 

KRAJINA: TALIANSKO

MESTO: MILANO

KONTAKT: Veronika Bella 

e-mail: slovenskaskola.m@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/135861897284666


KRAJINA: UKRAJINA

MESTO: UŽHOROD

KONTAKT: Ján Pochanič

janpochanic@gmail.com 

KRAJINA: USA

MESTO: ATLANTA, Georgia

NÁZOV: Czech and Slovak School of Atlanta

KONTAKT: Slavomira Helfrich

e-mail: slavomiram@yahoo.com

web: https://www.czechslovakschoolatlanta.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ceskaskola.atlanta/

KRAJINA: USA

MESTO: PALO ALTO, California

NÁZOV: Slovak Class of Czach School of California

KONTAKT: Barbara Brehovska 

e-mail: brehovska@czechschoolofcalifornia.com  

Facebook: https://www.facebook.com/czechschoolofcalifornia/

KRAJINA: USA

MESTO: SAN DIEGO, California

NÁZOV: Slovak Club Podkovička

KONTAKT: Anna Hradsky 

web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com

KRAJINA: USA

MESTO: CHICAGO, Illiois

NÁZOV: Slovak Academy od Chicago

KONTAKT: Zuzana Fidrichova 

e-mail: zuzkafidrikova@gmail.com

web: http://www.slovakacademy.org/en/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/School/Slovak-Academy-of-Chicago-749128481790885/

KRAJINA: USA

MESTO: BOSTON, Massachusetts

NÁZOV: Slovenská škola M. R. Štefánika

KONTAKT: 

e-mail:  esteramlch@hotmail.com petra.scesnakova@gmail.com

web: https://www.czskboston.org/slovak-school

Facebook: https://www.facebook.com/groups/466635803378261/

KRAJINA: USA

MESTO: CLIFTON, New Jersey

MESTO: LINDEN, New Jersey

KONTAKT: Marianna Fecova, Ingrid Mazarikova, Jaroslava Hrehova

e-mail: mariannafecova@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/lipkaskola/

 web: http://lipkaacademy.com/

KRAJINA: USA, 

MESTO: HILLSBOROUGH, New Jersey

KONTAKT: Zuzana Maziarz

e-mail: slovenskaskolastmary@aol.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Slovensk%C3%A1-%C5%A1kola/1419994874880389

KRAJINA: USA

MESTO: TRENTON, New Jersey

KONTAKT: Jaroslav Homola

e-mail: jarojana@yahoo.com/    mariannafecova@yahoo.com 

KRAJINA: USA 

MESTO: MANHATTAN, New York

NÁZOV: Slovenská škola pri kostole sv. Jána Nepomuckého

KONTAKT: Renata Bukovicova

e.mail: renatabuk@yahoo.com

KRAJINA: USA

MESTO: NEW YORK

KONTAKT: Ingrid Sivčová-Kuzma, členka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátorka za USA

e-mail: ing.sivcova69@gmail.com

České a slovenské jazykové centrum pri BCBSA

web: http://www.czechslovakculturalcenter.org/

FB: https://www.facebook.com/CzechAndSlovakSchoolAtBohemianHall

KRAJINA: USA 

MESTO: DURHAM, North Carolina  

MESTO: CHARLOTTE, North Carolina

NÁZOV: Czech and Slovak School of North Carolina

KONTAKT: Marta McCabe, Lenka Lamb 

e-mail: czechslovakschoolnc@gmail.com, lenka.lamb@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/czechslovakschoolnc/

 web: http://www.czechslovakschoolnc.org/

KRAJINA: USA

MESTO: TWIN CITIES, Minesotta

NÁZOV: Czech/ Slovak School Twins Cities

KONTAKT: Barbara Karlsonova

e-mail: Mrs.barca@gmail.com

web: http://cs-center.org/programs-and-groups/czsk-school/


KRAJINA: USA

MESTO: SALT LAKE CITY, Utah

NÁZOV: Czech and Slovak School of Utah

WEB:  https://www.facebook.com/CzechSchoolUtah/


KRAJINA: USA

MESTO:  GAITERSBURG,  Washington DC.

KONTAKT: 

Veronika Harvey - Veronika Zimová

 e-mail: veronika.harvey@gmail.com

veronika.zimova@yahoo.com

web: http://slavicamericansokol.org/

FB: https://www.facebook.com/Slavic-American-Sokol-Czech-and-Slovak-School-588521621318690

 KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: BIRMINGHAM

KOKNTAKT: Dagrmara Smalley, členka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinátorky za UK

email: https://www.czskclub.co.uk/school--nursery2.html

web: https://www.czskclub.co.uk/school--nursery2.html 

Facebook: https://www.facebook.com/CzSkClubUK/

 KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: BRACKNELL

NÁZOV: Slovenskí rodičia v Berkshire- Školáčik 

KONTAKT:  Marcela Benkova

e-mail: skolacik2011@gmail.com

web: www.skolacik.org.uk  

Facebook: https://www.facebook.com/slovenskaskolauk/

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: BRIGHTON

NÁZOV: Včielka-Slovak lessons for children 

KONTAKT: Maria Tomkuliakova 

e-mail: vcielkask@gmail.com  

https://www.facebook.com/vcielkabrighton 

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: BRISTOL

NÁZOV: Czech & Slovak Community and School Bristol CIC

KONTAKT: Mgr. Eva Danková

e-mail: info@cscsbristol.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/CSCSBristolCIC/?ref=br_rs

Web: cscsbristol.co.uk

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: CAMBRIDGE

KONTAKT: Zuzana Franková

e-mail: slovenskaskolickacam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/702833239773859/

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: CARDIFF

KONTAKT: Erika Krizová

e-mail:  klubdraciksk@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Slovak-Czech-Club-Cardiff-408998142631400/?fref=ts

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: HEMEL HEMPSTEAD

NÁZOV: ZLATÁ BRÁNA

KONTAKTNÁ OSOBA:

 Zuzana Anderson

e-mail: 

zlatabrana1@gmail.com 


FB: Zlatá brána https://www.facebook.com/groups/445034147048385


KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: HEMEL HEMPSTEAD

NÁZOV: Usilovne Vcielky

KONTAKT: Miriama Grznarova

e-mail: usilovnevcielkyhemel@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/USILOVN%C3%89-V%C4%8CIELKY-458767344539057/


KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: CHATHAM

NÁZOV: Slovenské vzdelávacie centrum Hviezdička 

KONTAKT: Monika Oravcova 

e-mail: czechoslovakmedway@gmail.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/CZSKMEDWAY/ 

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: LONDÝN

KONTAKT: Patrik Čuchta

e-mail: info@slovaklearning.co.uk

WEB: http://www.slovaklearning.co.uk

Facebook:https://www.facebook.com/slovaklearning/?ref=bookmarks

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: LONDÝN

KONTAKT: Petra Priebojova

e-mail: vcielkamima@gmail.com

WEB: www.vcielkamima.co.uk

Facebook: Organizácia Včielka MiMa

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: LONDÝN 

KONTAKT: Okenko,

 Stanka Banikova, 

E-mail: 

stanisbanikova@gmail.com 

Webstránka: http://www.okenko.uk/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/Okenko/about/

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: MANCHESTER

NÁZOV: Slovak school Manchester 

KONTAKT: Daniela Bessassi

e-mail: theanjela@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/Slovak-School-and-Community-Manchester-110015413676757/

Web: https://www.slovakschoolmanchester.org.uk/


KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: NOTHINGHAM

KONTAKT: Sandra Chmurovičová 

e.mail: nottingham@czskclub.co.uk 

Web: 

https://www.czskclub.co.uk/nottingham.html 


KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: OXFORD

KONTAKT: Silvia Chapple 

e.mail: oxford@czskclub.co.uk 

Web:

https://www.czskclub.co.uk/oxford.html

Facebook: https://www.facebook.com/czskcluboxford

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: PETERBROUGH

KONTAKT: Stanislava Chovanakova

e-mail: stankachovanakova78@gmail.com

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: SHEFFIELD

NÁZOV: Česko-slovenská škola v Sheffielde

KONTAKT: Andrea Bakosova

e-mail: andreabakosova3@gmail.com

Facebook:  https://www.facebook.com/groups/695419973982942/

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO:  STOKE ON TRENT

KONTAKT: Andrea Pechova 

e.mail: 

stoke-on-trent@czskclub.co.uk  

Facebook: 

Web: 

https://www.czskclub.co.uk/stoke-on-trent.html

Facebook: https://www.facebook.com/groups/czskplaygroupstokeontrent 

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: TAUNTON 

KONTAKT: Dagmar Dureckova

e.mail: 

arayofsunshineforachild@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/klobucik/ 

Web:  KLOBUCIK 

 KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: WARRINGTON 

KONTAKT: Manchester Communication Academy,

University of Chester

e-mail: slovakschooanchester@gmail.com 

KRAJINA: VEĽKÁ BRITÁNIA

MESTO: WARWICK

NÁZOV: Slovak School Warwick

KONTAKT: Karin Koštialová

e-mail: slovakschool@czskclubengland.co.uk 

Facebook: 

https://www.facebook.com/SlovakSchoolWarwick

PRIHLÁŠKA PRE NOVÝCH ČLENOV - na stiahnutie na stranke

Dobrovoľný  ročný členský poplatok: 20 eur.