.21.2. Medzinárodný deň materinského jazyka

- SÚŤAŽE

ONLINE prípravy k oslavám

Príprava spoločnej online oslavy ISEIA Medzinárodného dňa materinského jazyka:

- pool nápadov na oslavu pre vzdelávacie centra,

- projekty s možnosťou zapojiť sa s deťmi z rôznych krajín.

Výstupom budú spoločné video-reportáže a online publikácie.

POPROSÍM

1. INŠPIRÁCIA pre iných: napíšte, aké projekty/akcie pripravuje vaše centrum pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

2. PONUKA: ponúknite možnosť spolupracovať na projekte/akcii Vášho centra aj pre iných

3. SPOLUPRÁCA: v prípade, že Vás projekt centra oslovil a máte záujem o spoluprácu, napíšte do komentára k projektu, popr. priamo organizátorovi projektu.


TERMÍN odovzdania príspevkov: 28.2.2022


01. PROJEKT: SLOVENSKÉ JAZYKOLAMY

VIDEO: súťaž pre deti: povedz čo najrýchlejšie a bez chýb

Koľko zvládneš?

Organizuje: Slovenčina v Mníchove Zvonček

Koordinátor: Jarmila Buchová

Výstup: Video

PS: pošlite aj nepodarky (po záverečných titulkoch an zasmiatie)

Môžu sa zapojiť aj rodičia :-)

02. PROJEKT: SPOLOČNÝ VIDEOKLIP ISEIA

z projektov k Medzinárodnému dňu materinského jazyka

ORGANIZUJE: Slovenčina v Mníchove Zvonček

Koordinátor: Jarmila Buchová

VÝZVA: v prípade, ak máte záujem zapojiť sa, pošli video z vašich akcií a projektov


03. PROJEKT: DIVNÉ SLOVENSKÉ SLOVÁ

Najkrajšie alebo najdivnejšie slovenské slová

Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

Napr. jahôdka, vrkôčik, päta ... a pod.

Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

v nemčine napr.

STROM = elektrina

SANE (Sahne) = smotana

Vybité (wie bitte?) = Čo prosím?

v angličtine:

Smelý (smelly) = smradľavý ...

1, Vytvor plagát:

- hore: Napíš tlačenými písmom slovo, napr. JAHÖDKA"

- nakresli obrázok jahody

- dole: popíš slovo: Malé jahoda - sladké ovocie.

2. krátke video k plagátu

Výstup: online kniha a film

ORGANIZUJE: Slovenčina v Mníchove Zvonček

Koordinátor: Jarmila Buchová

VÝZVA: v prípade, ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte Jarku

04. PROJEKT: VÝVIN SLOVENČINY

- projekt zameraný na kreatívne spracovanie fáz vývinu slovenčiny:

1. fáza: do 8. storočia: praslovančina

2. fáza: 9. storočie: staroslovienčina

3. fáza: 10 . storočie: latinský jazyk

4. fáza: 14. - 16. storočie: slovakizovaná čeština

5. fáza: 18. storočie: pokus o uzákonenie spisovnej slovenčiny J. Bajzom

6. fáza: 1787 – uzákonenie prvého spisovného jazyka na základe kultúrnej západoslovenčiny A. Bernolákom.

7. fáza: 1843 – uzákonenie spisovného jazyka Ľ. Štúrom na základe stredoslovenského nárečia

8. fáza: 1852 – M. Hattala M. M. Hodža – hodžovsko-hattalovská reforma

9. fáza: 1862 až 1875 – slovenčina je vyučovacím jazykom na troch slovenských gymnáziách a rokovacím jazykom Matice slovenskej;

10. fáza: 1875 až 1918 – maďarizácia;

11. fáza: 1918 – vznik l. ČSR; slovenčina sa stala štátnym, úradným a vyučovacím jazykom. Čechoslovakizmus

12. fáza: PRAVIDA A ÚPRAVY:

1940 – Pravidlá slovenského pravopisu, Zákon o štátnom jazyku a pod.

13. fáza: Nové slová v slovenčine (šérovať, lajkovať, postovať...)

Kreatívne spracovanie jednej alebo viacerých fáz vývoja slovenčiny: plagát, scénka - video, divadlo a pod.

ORGANIZUJE: Slovenčina v Mníchove Zvonček

Koordinátor: Jarmila Buchová

VÝZVA: v prípade, ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte Jarku

Zdroje na spracovanie:

https://www.zones.sk/.../4992-vyvin-slovenskeho-jazyka/

https://www.noviny.sk/slovensko/309945-medzinarodny-den-materinskeho-jazyka-co-o-tom-nasom-vieme?fbclid=IwAR1nEEYX0rFoA-vgb-2nG8ILlYx3wIo-U_PnoPTeT0uy5Km7-Y1hTX2Bn1w

https://snk.sk/en/home/41-novinky/721-vitaj-slovencina-nasa-alebo-o-slovenskom-jazyku.html?fbclid=IwAR0OUvGlZBWvUE5NabVRyQ3cxL1M8zKLHmsld4zc8remAnqsGNuSUNg3jiw


05 SUPER SLOVÁCI

Výtvarná súťaž - ILUSTRÁCIE

Nakreslite nám obrázok k nasledujúcim témam:

  • Cyril a Metód

  • Matej Bel

  • Mária Terézia

  • slovenčina: Anton Bernolák

  • slovenčina: Ľudovít Štúr

  • Janko Matúška - slovenská hymna

  • Milan Rastislav Štefánik

Súťažíme o knihu: Slovenské dejiny v obrázkoch