Deti nepočkajú

Partner projektu: kvalitneskolstvo.sk/skav/


Deti nepočkajú

SPOLUPRÁCA - prezentácia na KONGTRESE PEDAGÓGOV ISEIA 2021

- LINK NA KONGRES 2021

7. MEDAILOM ISEIA

Výstupy projektu:

1. československú debatu k téme: Núdzový stav vo vzdelávaní

2. anketu o stave a vývoji školstva v krajinách počas korony,

3. online debaty s ŠPU a inými aktérmi vzdelávania – výber účastníkov z poolu odpovedí ankety,

4. rozhlasový seriál – 5 dní v 10 krajinách – výber 10 zástupcov ISEIA z poolu účastníkov ankety a online debát,

5. Vzdelávanie budúcnosti: séria 9 debát – 15 učiteľov a zástupcov ISEIA : Výstupy z ankety a mailov budú použité ako podklad pre Inštitút vzdelávacej politiky (analytický útvar Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)

6. Školstvo je spolupráca: Séria článkov z medzisektorových debát na portáli EDUWORLD.SK

7. Medailon ISEIA - novoročné priania

8. Konferenčné utorky a tematické štvrtky (16.11. - 16.12.2021)

9. Debata k problematike 3. vlny korony, inklúzií a správ zo sveta 25.8.2021

10. Slovak Global Network


10. Slovak Global Network

Pracovná skupina VZDELÁVANIE

https://slovakglobal.sk/

9. ONLINE DABATA 25.8.2021

Stretnutie s aktérmi vzdelávania k téme: Podpora odolnosti škôl. Účasť B. Gröhling, minister MŠVVaŠ SR - M. Hapalová, riaditeľka ŠPÚ, S. Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR a R. Vašečka, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Ďakujeme za účasť našich učiteliek ISEIA: J. Buchová, Slovenská škola Zvonček, Mníchov, Nemecko - N. Paulovičová, Slovak Heritage School Edmonton, Kanada - K. Koštialová, Slovak School Warwick, Anglicko - P. Ondrčková, Slovenská škola Zurich, Švajčiarsko - I. Sivcová - Kuzma, New York, USA - B. de la Bouvrie, Petit Slavik Paríž, Francúsko

8. KONFERENČNÉ UTORKY a TEMATICKÉ ŠTVRTKY (16.11.-16.12.2021)

od 23.12.2020 - ...................

Séria článkov z medzisektorových debát Vzdelávanie budúcnosti

 1. Vzťahy - alfa a omega

(Petra Ondrčková, Švajčiarsko)

 1. Kríza je príležitosť na posun vpred

(Nina Paulovičová, Kanada)

 1. Duševné zdravie a wellbeing detí

(Martina Kravčíková, Island a Blažena Podhoranská, Anglicko)

 1. Dáta v slovenskom školstve

(Karin Koštialová, Anglicko)

 1. Ako si majú mladí vyberať povolanie?

(Karin Koštialová, Anglicko a Jarmila Buchová, Nemecko)

 1. Deti sa neučia len v školských laviciach

(Karin Koštialová, Anglicko)

 1. Motivácia detí

(Nina Paulovičová, Kanada - Mirka Budlog, USA - Blažena Podhoranská, Anglicko - Martina Kravčíková, Island)

 1. Vzdelávanie učiteľov

(Vladimír Kmec, Poľsko - Renáta Kamenárová, USA - Mirka Budlong, USA)

 1. Personalizované učenie

(Blažena Podhoranská, Anglciko - Karin Koštialová, Anglicko - Nina Paulovičová, Kanada)

 1. Hybridné vzdelávanie

(Jarmila Buchová, Nemecko)


5. ONLINE MEDZISEKTOROVÉ DEBATY

Tlacová správa o debatách.pdf

Vzdelávanie budúcnosti

6.10. - 8.12.2020

Pozrite si debaty:

 1. debata TU Jarmila Buchová, Nemecko

 2. debata TU: Košický kraj: Petra Ondrčková, Švajčiarsko

 3. debata TU Prešovský kraj: Martina Kravčíková, Island a Inga Sivcova - Kuzma, USA

 4. debata TU: Banskobystrický kraj: Lýdia Hajdušek, Kuvajt a Miriam Račeková, Cyprus

 5. debata TU Žilinský kraj: Andrea Bakošová, Anglicko a Renáta Kamenárová, USA

 6. Debata TU Nitriansky kraj: Vladimŕ Kmec, Poľsko a Blažena Podhoranská, Anglicko

 7. Debata TU Trenčiansky kraj: Karin Kostialová, Anglicko a Jana Petrisková, Francúzsko

 8. Debata TU Trnavský kraj: Miroslava Budlong, USA a Nina Paulovičová, Kanada

 9. Debata TU Bratislavský kraj: Margaréta Velichová Rebelos, Austrália


4. ROZHLASOVÝ SERIÁL

7.9. - 11.9.2020

Covidový školský rok vo svete

Vypočujte si TU3. ONLINE DEBATY

výmena informácii a nápadov medzi aktérmi vzdelávania.

Pripravujeme prepis debát

2. ANKETA O STAVE ŠKOLSTVA VO SVETE POČAS KORONY

Radi by sme týmto do Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní pozvali i Medzinárodný inštitút a asociáciu slovenských vzdelávacích centier a jeho členov. Uvedomujeme si totiž, že pohľad na slovenský vzdelávací systém spoza hraníc môže byť pre aktérov na Slovensku dobrou reflexiou a skúsenosti nadobudnuté členmi ISEA v zahraničí tiež veľmi zaujímavou inšpiráciou. Veríme tiež, že takáto spolupráca by mohla byť vzájomne prospešná napr. vznikom nových spoločných iniciatív či projektov v medzinárodnom priestore.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou, ktorá priniesla núdzový stav i do oblasti vzdelávania, by sme Vás zároveň chceli v mesiaci júl 2020 osloviť s anketou, mapujúcou Vaše skúsenosti s obdobím koronakrízy v rôznych krajinách sveta. Výstupy z ankety budú použité ako podklad pre Inštitút vzdelávacej politiky (analytický útvar Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), ako aj pre medializáciu činnosti ISEIA.

 1. NÚDZOVÝ STAV VO VZDELÁVANÍ - československá debata 29.6.2020

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV SR) a Stála konference asociací ve vzdělávání (SKAV ČR) prinášajú po sérii 6 česko-slovenských online debát o núdzovom stave vo vzdelávaní inšpiráciu pri príprave na druhú vlnu pandémie zo zahraničia. V spolupráci so Spolkom Slovákov žijúcich na Islande a Medzinárodným inštitútom a asociáciou slovenských vzdelávacích centier (ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association) pripravili bonusovú debatu so slovenskými a českými pedagógmi, pôsobiacimi v zahraničí.

Účastníkmi diskusie boli pedagógovia žijúci a pôsobiaci na školách rôznych stupňov z Islandu, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska. Sú to krajiny s rôznym režimom počas pandémie – od režimu otvorených škôl (Švédsko), cez čiastočne obmedzenú prevádzku škôl (Island), uzavreté školy s postupným uvoľňovaním opatrení (Nemecko) až po doposiaľ zatvorené školy (Spojené kráľovstvo).

Prezentujúci: Eva Hansson Bohm / Švédsko, Jarmila Buchová / Německo, Renáta Emilsson Pešková / Island. Dagmara Smalley / Spojené království / Moderátor: Tomáš Feřtek

Na debatu bude nadväzovať anketový prieskum medzi slovenskými a českými učiteľmi , žijúcimi v ďalších krajinách, kde pôsobí ISEIA. Otázky v rámci prieskumu budú zamerané najmä na to, ako vyzeralo vzdelávanie v rôznych krajinách počas koronakrízy, čo sa dialo na úrovni škôl, akú podporu učitelia dostávali a s čím mali problémy, ako učitelia udržiavali kontakt so žiakmi/študentmi, aké zaujímavé skúsenosti zaznamenali vo vzdelávaní detí, akú spätnú väzbu od nich mali, či existovala špeciálna starostlivosť o znevýhodnené deti, ako sa zachytili skúsenosti z obdobia pandémie, kto ich sumarizoval a ako sa zapracujú vo vzťahu k následným opatreniam a tiež na to, aké zmeny vo vzdelávacích systémoch sa na základe tejto skúsenosti plánujú.

Záznam z debaty: https://www.youtube.com/watch?v=lnP4gnY-xlQ&t=595s