Deti nepočkajú

Radi by sme týmto do Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní pozvali i Medzinárodný inštitút a asociáciu slovenských vzdelávacích centier a jeho členov. Uvedomujeme si totiž, že pohľad na slovenský vzdelávací systém spoza hraníc môže byť pre aktérov na Slovensku dobrou reflexiou a skúsenosti nadobudnuté členmi ISEA v zahraničí tiež veľmi zaujímavou inšpiráciou. Veríme tiež, že takáto spolupráca by mohla byť vzájomne prospešná napr. vznikom nových spoločných iniciatív či projektov v medzinárodnom priestore.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou, ktorá priniesla núdzový stav i do oblasti vzdelávania, by sme Vás zároveň chceli v mesiaci júl 2020 osloviť s anketou, mapujúcou Vaše skúsenosti s obdobím koronakrízy v rôznych krajinách sveta. Výstupy z ankety budú použité ako podklad pre Inštitút vzdelávacej politiky (analytický útvar Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), ako aj pre medializáciu činnosti ISEIA.

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV SR) a Stála konference asociací ve vzdělávání (SKAV ČR) prinášajú po sérii 6 česko-slovenských online debát o núdzovom stave vo vzdelávaní inšpiráciu pri príprave na druhú vlnu pandémie zo zahraničia. V spolupráci so Spolkom Slovákov žijúcich na Islande a Medzinárodným inštitútom a asociáciou slovenských vzdelávacích centier (ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association) pripravili bonusovú debatu so slovenskými a českými pedagógmi, pôsobiacimi v zahraničí.

Účastníkmi diskusie boli pedagógovia žijúci a pôsobiaci na školách rôznych stupňov z Islandu, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska. Sú to krajiny s rôznym režimom počas pandémie – od režimu otvorených škôl (Švédsko), cez čiastočne obmedzenú prevádzku škôl (Island), uzavreté školy s postupným uvoľňovaním opatrení (Nemecko) až po doposiaľ zatvorené školy (Spojené kráľovstvo).

Prezentujúci: Eva Hansson Bohm / Švédsko, Jarmila Buchová / Německo, Renáta Emilsson Pešková / Island. Dagmara Smalley / Spojené království

Moderátor: Tomáš Feřtek

Na debatu bude nadväzovať anketový prieskum medzi slovenskými a českými učiteľmi , žijúcimi v ďalších krajinách, kde pôsobí ISEIA. Otázky v rámci prieskumu budú zamerané najmä na to, ako vyzeralo vzdelávanie v rôznych krajinách počas koronakrízy, čo sa dialo na úrovni škôl, akú podporu učitelia dostávali a s čím mali problémy, ako učitelia udržiavali kontakt so žiakmi/študentmi, aké zaujímavé skúsenosti zaznamenali vo vzdelávaní detí, akú spätnú väzbu od nich mali, či existovala špeciálna starostlivosť o znevýhodnené deti, ako sa zachytili skúsenosti z obdobia pandémie, kto ich sumarizoval a ako sa zapracujú vo vzťahu k následným opatreniam a tiež na to, aké zmeny vo vzdelávacích systémoch sa na základe tejto skúsenosti plánujú.

Záznam z debaty:

https://www.youtube.com/watch?v=lnP4gnY-xlQ&t=595s