Pracovne listy - ahoj

1. Vytvor si svoju profilovú kartičku. Buď kreatívny/ kreatívna. Tvoja profilová kartička by mala obsahovať nasledujúce informácie:

Miesto pre tvoju fotku

alebo obrázok

Meno:......................(iba krsné)

Mesto:.............................

Krajina: ...........................

Vek:.................................

Jazyk, ktorým hovorím: .........................

Moje záujmy:

- :.................................

- :.................................

- :.................................

2. Téma: Predstavenie sa

Úloha: Napíš:

1. To som ja: Ako sa voláš? Kde bývaš? Koľko máš rokov? Do ktorej triedy chodíš?

2. To je moja rodina:

3. Moje záľúby : Čo robíš vo svojom voľnom čase?

Pomôcka1: volám sa…, bývam…, mám … rokov, narodil som sa … (kde?), chodím do …. triedy, ...

Pomôcka2: moji rodičia sa volajú…., moja mama/ otec pochádza…. , mám brata, mám sestru, nemám súrodencov, ...

Pomôcka 3:

- športy: lyžujem, korčuľujem, hrám basketbal, futbal, hokej

- vo voľnom čase rád/rada: pozerám televízor, hrám počítačové hry, čítam kníhy….

- návštevujem rôzne krúžky: .....

- hrám na hudobnom nástroji: na klavíri, gitare, flaute, klarinete….

- vo voľnom čase sa starám o zvieratko: o nášho psíka Rexa, o rybičky … -

Ako sa volá tvoje zvieratko?

Čo musíš robiť? – Chodím s ním na prechádzky, hrám sa, kŕmim ho …


3. Téma: Moja slovenčina

- Úloha: Napíš, kto ťa naučil rozprávať po slovensky, kde a s kým sa rozprávaš po slovensky, aké knihy si prečítal v slovenčine,

- Prečo máš rád slovenčinu? Prečo sa učíš po slovensky?

- Pomôcka: jazyk mojich rodičov/prarodičov, pekné piesne/básne, náročná gramatika - čo je ťažké pre teba? ....


4. Téma: Moja krajina, moje mesto

Úloha: Napíš, v akej krajine, meste bývaš – a čo je tam zaujímavé....

Pomôcka:

- Kde sa nachádza krajina: svetadiel, názov krajiny, hlavné mesto,…

- Akým jazykom sa v nej rozpráva,

- Nakresli a opíš vlajku krajiny, v ktorej bývaš,

- Napíš niečo zaujímavé o krajine – máme more, máme veľa jazier, najvyššie vrchy, ….

- Čo sa ti najviac páči v danej krajine?

- Ak by si raz prišiel k nám, určite by si mal vidieť, navštíviť, ísť...

- Aké sú rozdiely oproti Slovensku...