DE-SK LITERATÚRA

DVOJJAZYČNÉ RIEKANKY V MNÍCHOVE - Autorské čítanie - prezentácia kníh - výstava kníh - detský literárny a výtvarná ateliér  Autorka:  JARMILA ROSER  

https://deskliteratur.at/sk

V dňoch 6. a 7. mája 2023 zavíta do nášho slovenského vzdelávacieho centra Slowakisch in München Zvonček významný hosť so svojimi knihami. Navštívi nás pani učiteľka slovenčiny z Rakúska, spisovateľka a prekladateľka slovenskej umeleckej literatúry do nemčiny Jarmila Roser. 

V rámci nášho projektu "LIKE Zvonček" Literatúra kreatívne sme pre Vás pripravili: 


DESK - DVOJJAZYČNÁ LITERATÚRA PRE DETI 

webová stránka: https://deskliteratur.at/

kontakt: desk.buecher@gmail.com

V projekte ide o dvojjazyčné jazykové vzdelávanie detí od 2 do 8 rokov spojené so šírenením slovenskej literárnej tvorby v nemecky hovoriacich krajinách.

Knihy Class Slovakia sú súčasťou aj adventného kalendára Zvonček

https://www.iseia.eu/adventny-kalendar-zvoncek-2022

2020 DVOJJAZYČNÉ RIEKANKY 

Autorské čítanie: JARMILA ROSER

2021 DVOJJAZYČNÉ RIEKANKY 

Autorské čítanie: JARMILA ROSER

2022 DVOJJAZYČNÉ RIEKANKY 

Autorské čítanie: JARMILA ROSER

2022 DVOJJAZYČNÉ RIEKANKY 

Autorské čítanie: JARMILA ROSER

Knihy Class Slovakia sú súčasťou odmien pre výhercov súťaží ISEIA 

Prvým cieľom je zveľaďovať a pestovať materinský slovenský jazyk u rodín Slovákov žijúcich v zahraničí a súčasne hravou a pútavou formou budovať základy a porozumenie jazyka cudzieho.

Druhým cieľom je využívanie kníh ako učebných pomôcok pre materské škôlky a školy v pohraničí, kde sa v rámci EU projektov zaujímavým a nenúteným spôsobom vyučujú oba jazyky.

Tretím cieľom je šírenie mnohorakosti a pestrosti slovenskej ľudovej slovesnosti v nemecky hovoriacich krajinách, podpora a budovanie slovenského kultúrneho povedomia v západnej Európe.

Štvrtým cieľom je upevňovanie puta medzi deťmi a rodičmi, či inými príbuznými, ktorým sa týmto spôsobom vkladá do rúk nástroj na spoločné trávenie voľných chvíľ, pričom sa deti hravým, nevtieravým spôsobom nielen bavia, ale i učia.

Piatym cieľom je minimalizovanie jazykovej bariéry v rodinách, ktoré sú založené na národnostne a jazykovo miešanom manželstve, kde deti vyrastajú na bilingválnom základe a hovoria oboma jazykmi.


Súčasťou knižného veľtrhu Bibliotéka je každoročne aj udeľovanie ocenení za čitateľský prínos. TV roku 2021 boli knihy spisovateľky Jarmily Roser odbornou porotou  ohodnotené. Knihy získali ocenenie Bibliotéky za kreatívnu podporu vzdelávania a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí. 

Gratulujeme k ocenenieu 

Viac o knihách na stránke:

 https://deskliteratur.at/sk/index, alebo na oficiálnom profile DeSk-Deutsch-Slowakische Kinderliteratur


RIESENRAD - EUROPARAD 2023 IN MÜNCHEN

INFO K AKCII - RIESENRAD 2023 TU...