EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Oslavujeme spoločne Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 teda presne 20 rokov.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

NÁŠE PROJEKTY ISEIA k Európskemu dňu jazykov:

  • Čítanie zo sveta

  • Výtvarná súťaž

  • Slovenčina moja

TERMÍN: do 10.10.2021

Súťažíme o pekné detské slovenské knihy. Zapojte sa :-)

MAIL: slovencina.iseia@gmail.com


1. PROJEKT: Čítanie zo sveta: ROZPRÁVKY ZO SVETA

- slovenské deti čítajú rozprávky v jazykoch krajiny, v ktorej žijú alebo v jazykoch, ktorými hovoria.

Na začiatku videa nezabudni predstaviť seba, svoju krajinu a porozprávať príbeh rozprávky, básničky, či úryvku textu po slovensky.

  • Súťažný príspevok: video 3-5 minút

VÝSTUP: spoločné video s ukážkami rozprávok v rôznych jazykoch

2. PROJEKT: BILINGVIZMUS A DEŇ JAZYKOV

výtvarná súťaž:

- Predstav krajinu, v ktorej bývaš

- Predstav seba a tvoj vzťah k jazykom, ktorými hovoríš

  • fotografia obrázku, plagátu

VÝSTUP: online výstava prác

3. SLOVENČINA MOJA

- Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

- Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

- čo znamenajú slová, ktoré znejú skoro rovnako v rôznych jazykoch? v nemčine napr. STROM = elektrina, SANE (Sahne) = smotana/ v angličtine: Smelý (smelly) = smradľavý.

  • súťažný príspevok: rôzne kreatívne spracovanie - plagát/ video/ komiks...

VÝSTUP: online výstava prác a následne budúci rok kniha v tlačenej forme