EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Oslavujeme spoločne Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 teda presne 20 rokov.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

NÁŠE PROJEKTY ISEIA k Európskemu dňu jazykov:

  • Čítanie zo sveta

  • Výtvarná súťaž

  • Slovenčina moja

TERMÍN: do 10.10.2021

MAIL: slovencina.iseia@gmail.com


1. PROJEKT: Čítanie zo sveta: ROZPRÁVKY ZO SVETA

- slovenské deti čítajú rozprávky v jazykoch krajiny, v ktorej žijú alebo v jazykoch, ktorými hovoria.

Na začiatku videa nezabudni predstaviť seba, svoju krajinu a porozprávať príbeh rozprávky, básničky, či úryvku textu po slovensky.

  • Súťažný príspevok: video 3-5 minút

VÝSTUP: spoločné video s ukážkami rozprávok v rôznych jazykoch

2. PROJEKT: BILINGVIZMUS A DEŇ JAZYKOV

výtvarná súťaž:

- Predstav krajinu, v ktorej bývaš

- Predstav seba a tvoj vzťah k jazykom, ktorými hovoríš

  • fotografia obrázku, plagátu

VÝSTUP: online výstava prác

3. SLOVENČINA MOJA

- Ktoré slovo je pre teba najkrajšie?

- Ktoré slovo je pre teba najdivnejšie?

- čo znamenajú slová, ktoré znejú skoro rovnako v rôznych jazykoch? v nemčine napr. STROM = elektrina, SANE (Sahne) = smotana/ v angličtine: Smelý (smelly) = smradľavý.

  • súťažný príspevok: rôzne kreatívne spracovanie - plagát/ video/ komiks...

VÝSTUP: online výstava prác a následne budúci rok kniha v tlačenej forme

DLHÁ VERZIA 44 minút:

ROZPRÁVKY ZO SVETA

Zoznam zapojených krajín a detí:

Chorvátsko, Našice: Borna Rogač, Elena Dulmenić, Leon Dragić, Petra Kniha

Chorvátsko, Josipovec Punitovský:

Francúzsko, Margarétka Paríž: Yulia Colinet, Ian Colinet, Larika Harcarikova Quintero, Teo Fonseca

Francúzsko, Slavik Petit Paríž: David Rakic

Írsko, Dublin:

Švajčiarsko, Zurich: Kristínka Kulová, Hugo Miloslavjevic, Sophie Donateo

Nemecko, Mníchov Zvonček: Sarah Klain, Erik Klain

USA, Chicago: Miška, Tánička, Martinka, Anička, Leonela, Leon, Jakub, Alex, Sopia, Susan, Milka, Jessica

CENY: Všetkým účastníkom zasielame vecné ceny - balíček ISEIA alebo knihy.

KRÁTKA VERZIA 9 minút:

USA

MARGARÉTKA FRANCÚZSKO

PETIT SLÁVIK FRANCÚZSKO

CHORVÁTSKO

NEMECKO

ŠVAJČIARSKO

ÍRSKO - DUBLIN

Výstava prác súťažiacich:

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Zoznam zapojených krajín:

Anglicko, Oxford: trieda pani učiteľky Veroniky

Cyprus: Hugo Milliat a Natálka od pani učiteľky Zuzany

Chorvátsko, Josipovec Punitovský: "Ruky, ktoré hovoria" - plagáty a video: Manuela Hmura, Lea Drga, Lana Drga, Danijel Hmura, Tomi Kristek, Matea Kanisek, Melina Kuric

Chorvátsko, Našice a Markovec Našický: Projekt Naše mesto - plagáty a výstava na námestí: Marta, Luka, Roko, Marian, Karlo, Jan, Sebastian

Švajčiarsko, Zurich: Janko a Timotej od pani učiteľky Dominiky

Nemecko, Mníchov: trieda pani učiteľky Jarky

USA, Chicago: Prázdninový zážitok, trieda pani učiteľky Adiany

Cena za kreativitu: "Ruky, ktoré hovoria" Josipovec Punitovský, Chorvátsko.

Špeciálna cena za projekt: Projekt Naše mesto, Chorvátsko, Našice

CENY: Všetkým účastníkom súťaže zasielame vecné ceny - balíček ISEIA alebo knihy.

Výstava prác súťažiacich:

SLOVENČINA MOJA

Francúzsko, Slavik Petit Paríž: Filip a David Rakic - video

Anglicko, Bristol Stonožka, trieda pani učiteľky Evky

Francúzsko, Petit Slavik Paríž: Olivia a Ninka

Chorvátsko, Josipovec Punitovský, triedy pani učiteľky Boženky Dasovic

Chorvátsko, Markovec Našický, trieda pani učiteľky Anky Marošević

Luxemburg: trieda pani učiteľky Soni Agh

Ocenenia:

Špeciálna kolektívna cena:

Chorvátsko, Josipovec Punitovský, triedy pani učiteľky Boženky Dasovic, projekt: Homonymá, Príslovia a porekadlá

Špeciálna kolektívna cena:

Luxemburg: Slovenský slovníček

CENY: Všetkým účastníkom súťaže zasielame vecné ceny - balíček ISEIA alebo knihy.