JAZYKOVE HRY

NOVINKA!!!

Dlho avizovaná metodická príručka pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka SERIÓZNE JAZYKOVÉ HRY

z dielne autoriek:

Anna Gálisová - Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adela Ismail Gabríková a Michaela Mošaťová -  SAS UK BA - Studia Academica Slovaca Univerzita Komenského v Bratislave

- Z obsahu 163 stranovej metodickej príručky:

I. Zahrievacie aktivity: spolu 28 aktivít

II. Hry na rozvoj a fixáciu slovnej zásoby: spolu 34 aktivít

III. Hry an fixáciu gramatických javov: spolu 10 aktivít

IV: Hry an rozvoj písania: spolu 13 aktivít na písanie a 7 aktivít na gramatiku

V: Konverzačné hry a hry na rozvoj hovorenia a počúvania s porozumením -  spolu 20 aktivít

VI. Pracovné listy - viac ako 50 pracovných listov

V prípade záujmu poprosíme o zadanie adresy na doručenie v priloženej ankete: ANKETA ISEIA na aktualizáciu kontaktných údajov a sumarizáciu potrieb a požiadaviek slovenských vzdelávacích centier a škôl vo svete:

https://forms.gle/nUzKa6X8KVukZwry5