Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

Literárny projekt na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry.

Deti čítajú slovenské knihy, počúvajú CD alebo pozerajú DVD - a ku každúmu zdroju vypracujú dotazník, ktorý odovzdajú učiteľke. Učiteľ vyhodnocuje každý dotaník – jeho prevedenie, gramatiku, kreativitu, zhrnutie a prezentáciu základných postáv, tém, obsahu a myšlienok. Na konci roka prezentuje každé dieťa svoju obľúbenú knihu,CD, DVD - vo forme plagátu, „ v krabičke“ a pod.

Možnosť práce na hodine:

Počúvanie rozprávnky z CD, resp. čítanie z knihy: mladšie deti kreslia, staršie vypisujú formulár: hlavné postavy, dej a pod.

1.skupina: Nakresli obrázok o čom sa v knihe píše.

2. skupina: Nakresli obrázok o čom si sa v knihe dočítal/a, prepíš niekoľko slov, viet z knihy.

3. skupina:

a/ Vypíš hlavné postavy, ktoré vystupovali v rozprávke/v príbehu.

b/ Opíš dej rozprávky/príbehu niekoľkými vetami.

c/ Nakresli ilustráciu k prečítanej rozprávke/príbehu.

Formulár - ako príloha dole

HARMONOGRAM:

Spustenie projektu: február 2016

Ukončenie projektu: jún

Výstupy projektu:

Vyplnené dotazníky za každú prečítanú knihu. Na konci roka prezentácia vybranej knihy pred ostatnými deťmi.

Hodnotenie účastníkov projektu:

Vyhodnotenie na dvoch úrovniach:

- V rámci vzdelávacieho centra

- V rámci asociácie

Vyhodnocuje sa:

- Počet spracovaných kníh a

- kreativita spracovania kníh

Vyplnené dotazníky zasielať na: slovencina.iseia@gmail.com

Do projektu sa môžu zapojit aj slovenské deti žijúce v zahraničí, ktoré nie sú registrované v žiadnom vzdelávacom centre. Poprosíme kontaktujte najbližšie vzdelávacie centrum (zoznam centier) alebo píšte na mail: iseia.projekty@gmail.com