Slovensko - včera a dnes

Kreatívne spracovanie tém z predmetov vlastiveda, dejepis, prírodoveda.

Deti vytvárajú:

- básnicky, riekanky,

- príbehy a rozprávky,

- obrázky a výkresy,

- hádanky, rébusy, a iné....

na adresu: slovencina.isiea@gmail.com

SPUSTENIE PROJEKTU: február 2015

HARMONIGRAM PROJEKTU:

1. Pravek. Oheň (február, marec)

2. Veľkomoravská ríša. Voda (apríl, máj)

3. Janošík. Les. (jún, júl, september)

4. Mária Terézia. Hrady a zámky (september, oktober)

5. Vznik slovenčiny. Slovensko. (november, december)

Výstupy projektu:

Návrhy kreatívnych hodín a kreatívne spracovanie tém. Všetky príspevky budú zaradené na web stránke pre učitelov – spolu s návodom na realizáciou kreatívneho vyučovania danej témy pre ostatných učiteľov – v časti VUP - prepojenie vlastivedy, prírodovedy a umenia.