Moja tajná reč

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

V spolupráci s inými centrami - misiami, nedeľnými školami a pod. - zorganizovať sútaž v prednese poézie a prózy v rôznych svetových jazykoch.

1. oslovit na spoluprácu: knižnicu, internacionálne kluby detí, ostatné katolícke misie, českú školu, poľskú školu a pod. …:

2. zorganizovať súťaž v prednese básničiek alebo textu v rodnom jazyku . Deti prednášajú básne v inom jazyku - po slovensky, česky, poľsky, turecky, ukrajinsky atd….

Vždy na úvod sa krátko opíše obsah básne, textu. Hodnotí sa rytmus, intonácia, mimika prednesu atd.

3. Deti sa pri prednese básne, textu - ktorému ostatní nerozumia - musia viacej sústrediť na to, AKO to prednášajú.

- T: marec (pri príležitosti mesica knihy)