Tábor

LIFE ACADEMY

Medzinárodný detský letný tábor:

NAŠI NAŠIM

V spolupráci s LIFE ACADEMY Poprad organizujeme medzinárodný detský letný tábor vo Vysokých Tatrách

Kedy: 10.-20.8.2015 (10 dní)

Kde: Stará lesná

Cena: 230 €

(v cene nie je zahrnutá doprava do tábora a z tábora)

VEK: Tábor je určený deťom zo Slovenska a deťom Slovákov žijúcich v zahraničí vo veku od 7 do 16 rokov.

Cena zahŕňa:

- ubytovanie v atraktívnom 3* hoteli

- strava: 6x denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá ľahšia večera,

- celodenný pitný režim,

- celodenny dozor profesionálnymi pedagógmi v oblasti zážitkovej pedagogiky a animátormi (študentmi gymnázia)

Cena NEzahŕňa:

v cene nie je zahrnutá doprava do tábora a z tábora

Pre deti je pripravený bohatý program, súťaže a výlety po krásach Slovenska:

- celodenný program a výlety: návšteva Belianskej jaskyne, Tatralandia, výlet na Spisšký hrad a podhradie, Dom Majstra Pavla a historická radnica v Levoči...

- večerný program: diskotéka, súťaže, ohnisko s opekačkou ....

Registrácia detí cez členské slovenské vzdelávacie centrá vo svete (školy): Zoznam centier