Školička tanca UMB

Univerzita Mateja Bela

Centrum celoživotného vzdelávania UMB

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov

Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica

Denný tábor pre deti Rodákov – Bystričanov – Letná školička ľudovej kultúry – Banská Bystrica 3.-7.8.2015

Na základe bohatých skúseností z organizovania Letnej školy ľudového tanca, hudby a remesiel v predchádzajúcich rokoch – a na základe požiadavky našich bystrických maminiek žijúcich v zahraničí ponúkame v lete 2015 po prvý krát mestský tábor pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktoré prichádzajú do Banskej Bystrice a jej okolia za svojimi rodinnými príslušníkmi – a majú záujem spoznať tradičnú kultúru svojich rodákov – a podučiť sa v jej základoch.

Odborný program pripravujú a garantujú odborníčky – PhDr.Zuzana Drugová je etnológ s bohatou praxou v múzejníctve, zároveň vedie 25 rokov detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice – a pracuje práve s vekovou kategóriou detí 1.stupňa základných škôl.

Magdaléna Slivková je odborník, nadšenec a dobrý človek, Dielňu ľudových remesiel pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku vedie a osobne realizuje už mnohé roky, s dielňami vyráža aj do základných škôl v Banskej Bystrici.

ORGANIZÁTOR:

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici

Odborný garant: PhDr.Zuzana Drugová Dielňa ľudových remesiel: Magdaléna Slivková

Denný tábor pre deti Rodákov – Bystričanov – Letná školička ľudovej kultúry – Banská Bystrica 3.-7.8.2015

plánovaný program – prispôsobíme veku a schopnostiam detí

V prestávke 10.45 – 11.15 zabezpečíme deťom desiatu a po celý čas budú mať zabezpečený pitný režim

Cena na jedno dieťa: 70,-€ na celý tábor, vrátane stravy a pitného režimu, materiálov na dielne a odborného programu. Platba na účet UMB, v cene je zohľadnená povinná DPH...

Ak sme Vás oslovili, tešíme sa na stretnutie s Vašimi deťmi. Vaše otázky aj Váš záujem prosím nahláste na adrese zuzana.drugova@umb.sk, následne Vám v odpovedi pošleme ďalšie informácie a odpovieme na Vaše otázky. Svoj záujem prosím nahláste NAJNESKôR DO 15.JÚNA 2015.

Dovidenia v Banskej Bystrici PhDr.Zuzana Drugová