Zápasník cestovateľov

Denník našich cestovateľov

bábiky Janka a Maťko cestujú po svete a navštevujú slovenské deti žijúce v zahraničí.


1. Prvé stretnutie

2. Naši cestovatelia sa predstavujú

3. Island

4. Mníchov, Nemecko

5.Dublin, Írsko

6. Slovensko

7. Paríž, Francúzsko

8. Birmingham, Anglicko

9. Londýn, Anglicko

10. New York, USA

11. Cyprus

12. Bretónsko, Francúzsko

13. Kuvajt