Kniha je sumárom pravidelnej rubriky Zápisník cestovateľov, ktorá bola publikovaná v časopise Ceruzky vo svete v rokoch 2015 až 2020. Ide o súbor reportáží zo slovenských vzdelávacích centier a slovenských víkendových škôl vo svete. Po slovenskom zahraničí ťa budú po celý čas sprevádzať naše dve bábiky - Janka a Maťko.

Na napísaní knihy sa podieľali pani učiteľky a páni učitelia slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier a slovenských víkendových škôl v zahraničí. V knihe nájdeš reportáže z Anglicka, Cypru, Francúzska, Islandu, Írska, Kuvajtu, Nemecka, Poľska, Slovenska a aj USA. Knihu ilustrovali deti zo slovenských centier a škôl z Anglicka, Chorvátska, Francúzska, Kanady, Nemecka a USA.

Ďakujem ISEIA - Inštitútu a asociácii slovenských vzdelávacích centier za realizáciu tohto viacročného projektu.

Ďakujem Spolku Slovákov v Poľsku za vytlačenie.

A velikánske ďakujem patrí aj Úradu pre Slovákov vyučujúcich v zahraničí, ktorý finančne podporil vydanie tejto našej knihy.

Pri čítaní knihy prajeme veľa zábavy!

PS: Zoznam všetkých centier z Európy a aj spoza oceánu -z Austrálie, Ameriky a Kanady nájdeš na našej webovej stránke:

https://www.iseia.eu/zoznam-centier

Denník našich cestovateľov

bábiky Janka a Maťko cestujú po svete a navštevujú slovenské deti žijúce v zahraničí.

OBSAH

1. Prvé stretnutie

2. Naši cestovatelia sa predstavujú

3. Island

4. Mníchov, Nemecko

5.Dublin, Írsko

6. Slovensko

7. Paríž, Francúzsko

8. Birmingham, Anglicko

9. Londýn, Anglicko

10. New York, USA

11. Cyprus

12. Bretónsko, Francúzsko

13. Kuvajt

14. Varšava, Poľsko

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - FOTOALBUM
Zapojené centrá:

Slovenská škola a škôlka a súborik Margarétka Paríž, Francúzsko: Yulia Colinet Základná škola Jurjevec Punitovský, Chorvátsko: Lea Drga, Lucija Drga, Ian Noa Drga, Manuel Hmura, Petra Smješka, Veronika Paranos

Slovenské vzdelávacie centrum SiM Zvonček v Mníchove, Nemecko: Alex Rada, David Matejček, Ella Zavacká, Erik Klain, Matej Dunat, Lisa Schröder, Jakub Zavacký, Ján Schröder, Romanka Buchová, Sarah Klain

Zvonček - Japonsko: Šimon Gex

Slovenské vzdelávacie centrum Warwick, Anglicko: Saška Kaczanowska, Terezka Kunecová, Max Urbaník, Sebastian Kornucik

Základná škola Kráľa Tomislava, Našice, Chorvátsko: Borna Bereš, Borna Rogač, Eva Komjetan, Mark Vida, Petra Kniha, Elina Dukmenić, Leon Dragić, Lucija Budoš, Tesa Urcurović, Thomas Orban Sauer

Základná škola Makovec, Našice, Chorvátsko: Eleonora Krištofik, Gabriel Budoš, Gabrijel Lovrenčić, Ivan Jančuliak, Petra Fedor, Ten Brizgala, Dražen Amić, Gabrijela Brizgala, Klaudia Jelenić, Mariaja Glavati, Marta Komjetan, Zoja Ličinić