Zápasník cestovateľov

Denník našich cestovateľov

bábiky Janka a Maťko cestujú po svete a navštevujú slovenské deti žijúce v zahraničí.

1. Ako sme sa narodili

2. Ako sme cestovali do Bratislave

3. Ako sme stratili nádeje

4. Prvé stretnutie

5. Naši cestovatelia sa predstavujú

6. Island

7. Nemecko

8. Írsko

9. Slovensko

10. Anglicko

11. ....