Hudobná trieda

Projekt: Hudobná trieda

Dobrý deň všetkým,

rada by sme Vám dala do pozornosti nový edukačný hudobný projekt, ktorého iniciátorom je Hudobné centrum, keďže by mohol byť podľa mňa využiteľný aj pre vzdelávacie centrá.

Projekt sa volá Hudobná trieda, je určený primárne pre staršie deti I. stupňa a mladšie deti II. stupňa základných škôl a pozostáva z tematických sérií krátkych inštruktážnych filmov s hudobnou tematikou. Tie sú obsahovo riešené ako vtipné rozhovory detského moderátora s profesionálnymi slovenskými umelcami a slúžia ako doplnok k hodinám Hudobnej výchovy na základných školách. Prvá úvodná séria filmov predstavuje hudobné nástroje symfonického orchestra. Na nižšie uvedenej web stránke projektu sú ku každému filmovému dielu postupne pripájané aj metodické listy pre učiteľov i žiakov so základnými informáciami na osvojenie.

Projekt je voľne dostupný na týchto oficiálnych sociálnych sieťach Hudobného centra:

Podľa informácií z Hudobného centra, projekt je financovaný z rozpočtu MK SR a je plánované jeho ďalšie pokračovanie – budú pribúdať ďalšie videá a metodické listy na iné témy z oblasti hudobnej výchovy.

Budeme radi, ak podporíte rozšírenie tejto informácie potenciálnym záujemcom z Vášho okolia!

So srdečným pozdravom

Mgr. Katarína Baranyaiová

Odbor strategicko-politický (OSPO)

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí