KONGRESY A KONFERENCIE

I. STÁLA KONFERENCIA ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

28. a 29. októbra 2022 v Bratislave viac info.....

II. KONGRES PEDAGÓGOV 2021

SLOVENČINA A VÝUČBA DETÍ VO SVETE

Ako dosiahnuť efektívne výsledky pri výučbe v heterogénnych skupinách?

26 . 27.6.2021 KONGRES PEDAGÓGOV A ASISTENTOV PEDAGÓGOV V SLOVENSKÝH VZDELÁVACÍCH CENTRÁCH A SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH VO SVETE

I. časť: PREZENTÁCIA SPOULUPRÁCE

 • Prezentácia spolupráce ISEIA a organizácií na Slovensku

II. časť Prezentácie centier

 • Prezentácie centier

 • Prezentácie projektov

III. časť: Odborné prednášky

IV. časť: Workshopy

2021 KONGRES ISEIA I. časť.pdf

KONGRES 2021 VÝSTUPY - PREZENTÁCIE ÚČASTNÍKOV S AKTÍVNYMI LINKAMI NA VIDEOZÁZNAMY - časť I.

2021 KONGRES ISEIA II. časť.pdf

KONGRES 2021 VÝSTUPY - PREZENTÁCIE ÚČASTNÍKOV S AKTÍVNYMI LINKAMI NA VIDEOZÁZNAMY - časť II.

Program V4.pdf

PROGRAM

WORKSHOPY W1- W7

PREZENTÁCIA PRÍSPEVKOV - PREHĽAD

I. KONGRES ISEIA 2021 - LINKY NA PREZENTÁCIE

 1. Otvorenie kongresu

2. Predstavenie ISEIA

3. Otvorenie kongresu

4. ÚSŽZ Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

5. MŠVVaŠ SR

7. Štátny pedagogický ústav

Spolupráca ISEIA a ŠPU

8. Univerzita Mateja Bela

9. SAS Univerzita Komenského

11. Slovenský svetový kalendár

https://www.slovenskykalendar.com/


IIA: Prezentácia slovenských vzdelávacích centier vo svete

12. Webová stránka ISEIA

13. Slovenské vzdelávacie centrá v USA

14. Slovenské vzdelávacie centrá v Austrálii a na Novom Zélande

15. Slovenské vzdelávacie centrum Edmonton, Kanada

16. Slovenské vzdelávacie centrum Taliansko - Grafomotorické písanky

17. Slovenské vzdelávacie centrum Bristol, Anglicko

18. Slovenské vzdelávacie centrum Warwick, Anglicko

19. Slovenské vzdelávacie centrum Brimingham, Anglicko

20. Slovenské vzdelávacie centrum Cambridge, Anglicko

21. Slovenské vzdelávacie centrum Petit Slavik, Paríž, Francúzsko

22. Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka, Paríž, Francúzsko

23. Slovenské vzdelávacie centrum Taunton, Anglicko

Projekt: Deň Slnka

24. Slovenské vzdelávacie centrum v Zürichu, Švajčiarsko

IIB: Prezentácia projektov:

26. Vydavateľstvo Class - dvojjazyčné knihy o Slovensku

http://www.class.eu.sk/

27. Súťaž Slovenské rozprávky z celého sveta

Kniha na prelistovanie

28. Projekt Učíme (sa) slovenčinu

 • webová stránka s pracovnými materiálmi

https://www.ucimesaslovencinu.sk/

29. Vydavateľstvo INFRA Slovakia - didaktický materiál a hry

https://www.infraslovakia.sk/

WORKSHOPY:

LINK:

W1 Workshop s minikurzom sketchnotíngu aj na tablete.

ČAS: SOBOTA 26.6. 2021, 17:00- 20:00 SEČ

Čo na workshop:

 • farbičky, perá, zápisník - najlepšie bez riadkov

 • na minikurz: tablet - aplikácia v tablete: od Autodesku.

Odborná lektorka: Zdenka Tomaidesová, ZiziTom, Praha, Česko

LINK:

W2 Využitie divadelných metód vo vyučovaní slovenčiny v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 9:00 - 11:00 SEČ

DIVAVADELNÉ DIVY

Seminár + workshop

Čo na workshop:

 • Papiere (na písanie/kreslenie/výrobu), ceruzka, farbičky, pero.

Čo sa nám ešte zíde no workshope:

 • staré noviny/časopis, šatka/šál, okuliare - dioptrické/slnečné,

 • čiapka/klobúk/iná pokrývka hlavy, rukavice, kniha (akákoľvek)

Odborná lektorka: Monika Necpálová, Thalia Teatro, Srbsko

LINK:

W3 Využitie hry Hláskovo vo vyučovaní slovenčiny v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 11:15 - 12:15 SEČ

HRÁME SA SO SLOVENČINOU

Čo na workshop:

 • Stolová hra na precvičovanie a opakovanie gramatiky - samohlások a dvojhlások - a zlepšovanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku.

Odborná lektorka: Zuzana Kováčová Švecová, Pedagogická fakulta. Bela, Banská Bystrica

web: https://www.iseia.eu/home/nase-projekty/umb-bb


LINK:

W4 Využitie folklóru a tanca vo vyučovaní slovenčiny

v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 113:00 - 15:00 SEČ

ŠKOLIČKA ĽUDOVÉHO TANCA

PRE ZAČIATOČNÍKOV

z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí

Workshop k didaktickému materiálu lektorky, ktorý nájdete na webovej stránke

Metodického centra

 • Rozcvička

 • Rytmus

 • Hry pre najmenších

 • Postup práce aj s videonávodmi

Odborná lektorka: Zuzana Drugová, Metodické centrum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Príručka na stiahnutie: TU

LINK:

W5 Využitie výtvarnej výchovy vo vyučovaní slovenčiny v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 15:15 - 17:15 SEČ

POTREBUJEME:

Materiál a pomôcky, ktoré budeme

potrebovať na workshop:

- kartón - cardboard (väčší ako A3), - 2x akvarelový papier - veľkosť A3,- 2x tvrdý papier - veľkosť A4, - papierová lepiaca páska (masking tape),- 2x tvrdý papier A4, - pravítko, - ceruzku, - gumu, - kružidlo, - nožnice, -lepidlo, - farebný magazín/časopis (na postrihanie), - štetce (širší a užší), - vodové farby a k tomu: nádobu na vodu, papierové obrúsky na očistenie štetcov a odsávanie vody, paleta alebo biely porcelánový tanier na miešanie farieb.

Odborná lektorka: Lucia HÚSKOVÁ, Bristol, Anglicko


LINK:

W6 Práca s piesňami a riekankami vo vyučovaní slovenčiny v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 17:30- 18:30 SEČ

Pracovné listy zamerané na prácu

s piesňami a riekankami :

- súbor pracovných listov s témou slovenská

ľudová pieseň, folklór a tradície

- dvojjazyčné knihy riekaniek a práca s nimi

- pracovné listy s pesničkami a súťaže

Odborné lektorky:

Alena KOTLAN, USA

Jarmila ROSER, DESK Rakúsko

Jarmila BUCHOVÁ, SiM - Zvonček , Nemecko


LINK s informáciami: KIKUS

W7 Project KIKUS - online teaching platform,

prezentácia v anglickom jazyku

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 20:00 - 22:00 SEČ

Webová stránka www.kikus.org

- predstavenie metódy KIKUS

- online forma KIKUS

- pracovné listy

- možnosti využitia vo vyučovaní slovenčiny

v centrách

Odborná lektorka:

Edgardis Garlin - autorka metódy KIKUS, Nemecko

Christina van der Riet (South Afrika)

- v angličtine

III. 23.5.2021 I. ONLINE KONFERENCIA VZDELÁVACÍCH CENTIER V SEVERNEJ AMERIKE

VIDEOPREZENTÁCIE

VYSTUP KONFERENCIE 2 sumar.pdf

VÝSTUPY - PREZENTÁCIE ÚČASTNÍKOV S AKTÍVNYMI LINKAMI NA VIDEOZÁZNAMY

PROGRAM KONFERENCIE

Konferencia_MAJ2021_B.pdf

PREZENTÁCIE

Otvorenie konferencie

Veľvyslanectvo Slovenska v Kanade

Veľvyslanectvo Slovenska vo Washington D. C., USA,

Generálny konzul SR v New Yorku, USA

Stála misia OSN

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

SAS - Univerzita Komenského Bratislava

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ministerstvo zahraničných vecí

Štátny pedagogický ústav

Spolupráca ISEIA a ŠPU

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Univerzita Michigan, USA

II. PREZENTÁCIE CENTIER

Slovenské vzdelávacie centrá USA

Slovenské vzdelávacie centrum Boston, USA

Slovenské vzdelávacie centrum North Carolina, USA

Slovenské vzdelávacie centrum New Jersey, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Chicago, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Astória, New York, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Pittsburgh, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Twin Cities, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Atlanta, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Calgary, Kanada

Slovenské vzdelávacie centrum Mississauge, Kanada

Slovenské vzdelávacie centrum Montreal a Edmonton, Kanada

2021 ISEIA- prezentacia Konferencia USA.pdf

PREZENTÁCIA PRÁCE ISEIA na konferencii USA