KONGRESY A KONFERENCIE

2021 KONGRES ISEIA I. časť.pdf

KONGRES 2021 VÝSTUPY - PREZENTÁCIE ÚČASTNÍKOV S AKTÍVNYMI LINKAMI NA VIDEOZÁZNAMY - časť I.

2021 KONGRES ISEIA II. časť.pdf

KONGRES 2021 VÝSTUPY - PREZENTÁCIE ÚČASTNÍKOV S AKTÍVNYMI LINKAMI NA VIDEOZÁZNAMY - časť II.

KONGRES PEDAGÓGOV

SLOVENČINA A VÝUČBA DETÍ VO SVETE

Ako dosiahnuť efektívne výsledky pri výučbe v heterogénnych skupinách?

26 . 27.6.2021 KONGRES PEDAGÓGOV A ASISTENTOV PEDAGÓGOV V SLOVENSKÝH VZDELÁVACÍCH CENTRÁCH A SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH VO SVETE

I. časť: PREZENTÁCIA SPOULUPRÁCE

 • Prezentácia spolupráce ISEIA a organizácií na Slovensku

II. časť Prezentácie centier

 • Prezentácie centier

 • Prezentácie projektov

III. časť: Odborné prednášky

IV. časť: Workshopy

Program V4.pdf

PROGRAM

WORKSHOPY W1- W7

PREZENTÁCIA PRÍSPEVKOV - PREHĽAD

I. KONGRES ISEIA 2021 - LINKY NA PREZENTÁCIE

Otvorenie kongresu

Predstavenie ISEIA

Otvorenie kongresu

ÚSŽZ Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

MŠVVaŠ SR

Štátny pedagogický ústav

Spolupráca ISEIA a ŠPU

Univerzita Mateja Bela

SAS Univerzita Komenského

Slovenský svetový kalendár

https://www.slovenskykalendar.com/


IIA: Prezentácia slovenských vzdelávacích centier vo svete

Webová stránka ISEIA

Slovenské vzdelávacie centrá v USA

Slovenské vzdelávacie centrá v Austrálii a na Novom Zélande

Slovenské vzdelávacie centrum Edmonton, Kanada

Slovenské vzdelávacie centrum Taliansko - Grafomotorické písanky

Slovenské vzdelávacie centrum Bristol, Anglicko

Slovenské vzdelávacie centrum Warwick, Anglicko

Slovenské vzdelávacie centrum Brimingham, Anglicko

Slovenské vzdelávacie centrum Cambridge, Anglicko

Slovenské vzdelávacie centrum Petit Slavik, Paríž, Francúzsko

Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka, Paríž, Francúzsko

Slovenské vzdelávacie centrum Taunton, Anglicko

Projekt: Deň Slnka

Slovenské vzdelávacie centrum v Zurichu, Švajčiarsko

IIB: Prezentácia projektov:

Vydavateľstvo Class - dvojjazyčné knihy o Slovensku

http://www.class.eu.sk/

Projekt Učíme (sa) slovenčinu

 • webová stránka s pracovnými materiálmi

https://www.ucimesaslovencinu.sk/

Vydavateľstvo INFRA Slovakia - didaktický materiál a hry

https://www.infraslovakia.sk/

WORKSHOPY:

LINK:

W1 Workshop s minikurzom sketchnotíngu aj na tablete.

ČAS: SOBOTA 26.6. 2021, 17:00- 20:00 SEČ

Čo na workshop:

 • farbičky, perá, zápisník - najlepšie bez riadkov

 • na minikurz: tablet - aplikácia v tablete: od Autodesku.

Odborná lektorka: Zdenka Tomaidesová, ZiziTom, Praha, Česko

LINK:

W2 Využitie divadelných metód vo vyučovaní slovenčiny v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 9:00 - 11:00 SEČ

DIVAVADELNÉ DIVY

Seminár + workshop

Čo na workshop:

 • Papiere (na písanie/kreslenie/výrobu), ceruzka, farbičky, pero.

Čo sa nám ešte zíde no workshope:

 • staré noviny/časopis, šatka/šál, okuliare - dioptrické/slnečné,

 • čiapka/klobúk/iná pokrývka hlavy, rukavice, kniha (akákoľvek)

Odborná lektorka: Monika Necpálová, Thalia Teatro, Srbsko

LINK:

W3 Využitie hry Hláskovo vo vyučovaní slovenčiny v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 11:15 - 12:15 SEČ

HRÁME SA SO SLOVENČINOU

Čo na workshop:

 • Stolová hra na precvičovanie a opakovanie gramatiky - samohlások a dvojhlások - a zlepšovanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku.

Odborná lektorka: Zuzana Kováčová Švecová, Pedagogická fakulta. Bela, Banská Bystrica

web: https://www.iseia.eu/home/nase-projekty/umb-bb


LINK:

W4 Využitie folklóru a tanca vo vyučovaní slovenčiny

v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 113:00 - 15:00 SEČ

ŠKOLIČKA ĽUDOVÉHO TANCA

PRE ZAČIATOČNÍKOV

z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí

Workshop k didaktickému materiálu lektorky, ktorý nájdete na webovej stránke

Metodického centra

 • Rozcvička

 • Rytmus

 • Hry pre najmenších

 • Postup práce aj s videonávodmi

Odborná lektorka: Zuzana Drugová, Metodické centrum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Príručka na stiahnutie: TU

LINK:

W5 Využitie výtvarnej výchovy vo vyučovaní slovenčiny v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 15:15 - 17:15 SEČ

POTREBUJEME:

Materiál a pomôcky, ktoré budeme

potrebovať na workshop:

- kartón - cardboard (väčší ako A3), - 2x akvarelový papier - veľkosť A3,- 2x tvrdý papier - veľkosť A4, - papierová lepiaca páska (masking tape),- 2x tvrdý papier A4, - pravítko, - ceruzku, - gumu, - kružidlo, - nožnice, -lepidlo, - farebný magazín/časopis (na postrihanie), - štetce (širší a užší), - vodové farby a k tomu: nádobu na vodu, papierové obrúsky na očistenie štetcov a odsávanie vody, paleta alebo biely porcelánový tanier na miešanie farieb.

Odborná lektorka: Lucia HÚSKOVÁ, Bristol, Anglicko


LINK:

W6 Práca s piesňami a riekankami vo vyučovaní slovenčiny v heterogénnych skupinách

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 17:30- 18:30 SEČ

Pracovné listy zamerané na prácu

s piesňami a riekankami :

- súbor pracovných listov s témou slovenská

ľudová pieseň, folklór a tradície

- dvojjazyčné knihy riekaniek a práca s nimi

- pracovné listy s pesničkami a súťaže

Odborné lektorky:

Alena KOTLAN, USA

Jarmila ROSER, DESK Rakúsko

Jarmila BUCHOVÁ, SiM - Zvonček , Nemecko


LINK s informáciami: KIKUS

W7 Project KIKUS - online teaching platform,

prezentácia v anglickom jazyku

ČAS: NEDEĽA, 27.6.2021, 20:00 - 22:00 SEČ

Webová stránka www.kikus.org

- predstavenie metódy KIKUS

- online forma KIKUS

- pracovné listy

- možnosti využitia vo vyučovaní slovenčiny

v centrách

Odborná lektorka:

Edgardis Garlin - autorka metódy KIKUS, Nemecko

Christina van der Riet (South Afrika)

- v angličtine

23.5.2021 I. ONLINE KONFERENCIA VZDELÁVACÍCH CENTIER V SEVERNEJ AMERIKE

VIDEOPREZENTÁCIE

VYSTUP KONFERENCIE 2 sumar.pdf

VÝSTUPY - PREZENTÁCIE ÚČASTNÍKOV S AKTÍVNYMI LINKAMI NA VIDEOZÁZNAMY

PROGRAM KONFERENCIE

Konferencia_MAJ2021_B.pdf

PREZENTÁCIE

Otvorenie konferencie

Veľvyslanectvo Slovenska v Kanade

Veľvyslanectvo Slovenska vo Washington D. C., USA,

Generálny konzul SR v New Yorku, USA

Stála misia OSN

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

SAS - Univerzita Komenského Bratislava

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ministerstvo zahraničných vecí

Štátny pedagogický ústav

Spolupráca ISEIA a ŠPU

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Univerzita Michigan, USA

II. PREZENTÁCIE CENTIER

Slovenské vzdelávacie centrá USA

Slovenské vzdelávacie centrum Boston, USA

Slovenské vzdelávacie centrum North Carolina, USA

Slovenské vzdelávacie centrum New Jersey, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Chicago, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Astória, New York, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Pittsburgh, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Twin Cities, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Atlanta, USA

Slovenské vzdelávacie centrum Calgary, Kanada

Slovenské vzdelávacie centrum Mississauge, Kanada

Slovenské vzdelávacie centrum Montreal a Edmonton, Kanada

2021 ISEIA- prezentacia Konferencia USA.pdf

PREZENTÁCIA PRÁCE ISEIA na konferencii USA