ZVLÁDNEME TO

Vyhlásenie súťaže: ÚSŽZ TU

Podmienky súťaže

Termín: 25.7.2020

Podmienkou zaradenia do súťaže je vypracovanie minimálne 5 úloh z pracovných listov k pesničke Mira Jaroša Zvládneme to

Materiál obsahuje 45 strán s 36 úlohami k pesničke

Pesnička: ZVLÁDNEME TO

Informácie a pracovné listy: slovencina.iseia@gmail.com

Reportáž o súťaži s Jarmilou Buchovou a Mirom Jarošom v rádiu EXPRES: REPORTÁŽ TU

Reportáž o súťaži v rádiu RTVS: REPORTÁŽ TU


Na našom youtube kanáli nájdete:

Félix z Mníchova recituje: https://youtu.be/MLFIlDoKffQ

deti zo ZŠ Lietava spievajú: https://www.youtube.com/watch?v=tLyRt81YTX0

a deti z Chorvátska tancujú spolu s Lanou (v posunkovej reči): https://youtu.be/IYC2nLEd4Zg


Reportáže zo súťaže:

  1. časť: Ako sme všetci spolu usilovne pracovali https://www.facebook.com/slovencinavosvete/videos/1026413484502589

https://issuu.com/slovencinaiseia/docs/2020_20zvladame_20to_201

  1. časť: Výhercovia súťaže: https://www.facebook.com/743228705730899/videos/553378215523184

https://issuu.com/slovencinaiseia/docs/2020_20zvladame_20to_202

  1. časť: Ďakujeme za ceny do súťaže: https://www.facebook.com/743228705730899/videos/1417254905146088/

https://issuu.com/slovencinaiseia/docs/2020_20zvladame_20to_203

  1. Časopis ceruzky vo svete venovaný súťaži:

https://issuu.com/slovencinaiseia/docs/2020_2003_20ceruzky_20vo_20svete


Výsledky žrebovania, ktoré sa uskutočnolo 31.7.2020 v Mníchove v Nemecku - sú dole na konci stránky!!!!!!

ĎAKUJEME za ceny:

CENY 1-10

- ďakujeme za 10 CD a podpisové karty Mirovi Jarošovi:

https://mirojaros.sk/

https://www.facebook.com/mirojarosmusic/

CENY 11-15

- ďakujeme za 5 CD Mira Jaroša - ÚSŽZ - Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,

https://www.uszz.sk/

https://www.facebook.com/uszz.slovensko.7

CENY 16- 20

- za reklamné balíčky a detské knihy Združeniu ISEIA

http://www.iseia.eu/

https://www.facebook.com/Slovenčina-vo-svete-743228705730899/

CENY 21 - 30

- ďakujeme za 10 detských kníh Slovenskému vydavateľstvu v Báčskom Petrovci, Srbsku,

https://www.facebook.com/svcentrum/

http://www.svcentrum.com/

CENY 31 - 33

- ďakujeme za kalendár, pohár a odznaky Slovenskému svetovému kalendáru, Srbsko,

https://www.facebook.com/slovenskysvetovykalendar/

CENY 34 - 38

- ďakujeme za knihy a reklamné predmety Matici slovenskej,

https://matica.sk/

https://www.facebook.com/maticasvk/

CENY 39 - 42

- ďakujeme za reklamné predmety Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-elementarnej-a-predskolskej-pedagogiky/

CENY 43 - 48

- ďakujeme ISEIA - za knihy z vydavateľstva Class

https://www.facebook.com/class.eu.sk/

www.class.eu.sk

CENY 49 - 54

- ďakujeme za tričká FC Bayern - Slovenčine pre deti v Mníchove Zvonček

https://www.facebook.com/slovencinapredetivmnichove/

CENY 55 - 56

- ďakujeme za uterâk, šiltovku, tašku Deutschland - Slovenčine v Mníchove

https://www.facebook.com/slovencinapredetivmnichove/

CENA 57

- ďakujeme za šiltovku Paríž a privesok Eifelovka - slovenskej škole a tanečnému súboru Margarétka v Paríži

https://www.facebook.com/slovenskaskolapariz?fref=ts

https://www.instagram.com/slov.skolamargaretkapariz/?hl=fr

CENA 58

- ďakujeme za tričko Londýn a šiltovku UK - slovenskej škole vo Warwicku v Anglicku,

CENA 59-60

- ďakujeme za knihy slovenskej škole v Užhorode, Ukrajina - detské knihy žiakov,

CENA 61

- ďakujeme za knihu Slovenské rozprávky z celého sveta I.

Projekt slovenských centier a škôl v zahraničí a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

https://www.minedu.sk/

CENA 62- 63

- ďakujeme slovenskému centru Školáčik z Bracknellu v Anglicku za Puzzle Londýna a sadu školských potrieb Londýn

https://www.facebook.com/slovenskaskolauk/

CENA 64- 65

- ďakujeme Czech & Slovak Community and School Bristol CIC v Anglicku za reklamné predmety a ručne maľovanú tašku by Lucilack

https://www.facebook.com/CSCSBristolCIC/?ref=br_rs

Web: cscsbristol.co.uk

CENA 66- 68

- ďakujeme za kartovú hru Slovensko, učebnicu Rozprávky o Slovensku, hru Hláskovo Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Sloveneskej Republiky

https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-elementarnej-a-predskolskej-pedagogiky/

https://www.minedu.sk/

CENA 69 - 78

- ďakujeme za 10 ks kníh Felix a princeznin presteň vydavateľstvu Class

https://www.facebook.com/class.eu.sk/

www.class.eu.sk

http://www.class.eu.sk/knihy/Felix_a_princeznin_prsten.html

CENA 79 - 83

- ďakujeme za dvojjazyčné vydanie publikácie z projektu Slovenčina ako cudzí jazyk PRVÁ POMOC PO SLOVENSKY v anglickej a aj v nemeckej verzii Centru pre slovenčinu ako cudzí jazyk Slovak Academica Slovaca, Univerzita Komenského v Bratislave

https://fphil.uniba.sk/sas/

https://www.minedu.sk/

CENA 84 - 91

- ďakujem za reklamné predmety Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

https://fphil.uniba.sk/

CENA 92 - 94

- ďakujem za písacie potreby - farbičky a perá Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

https://www.minedu.sk/

CENA 95 - 96

- tričká a perá slovenskej školy: Slovak Academy v Chicago, USA

https://www.facebook.com/pages/category/School/Slovak-Academy-of-Chicago-749128481790885/

http://www.slovakacademy.org/en/

CENA 97 - 99

- Štátny pedagogický ústav- balíčky pre deti

https://www.statpedu.sk/sk/

CENA 100

- Štátny pedagogický ústav: kniha Zlatá brána

https://www.statpedu.sk/sk/

CENY 101-102

- ďakujeme za tričká FC Bayern - Slovenčine pre deti v Mníchove Zvonček

https://www.facebook.com/slovencinapredetivmnichove/

CENY 103 - 104

- ďakujeme ISEIA - za knihy z vydavateľstva Class

https://www.facebook.com/class.eu.sk/

www.class.eu.sk


Fotografie cien na Facebooku:

https://www.facebook.com/pg/Sloven%C4%8Dina-vo-svete-743228705730899/photos/?tab=album&album_id=2908384862548595

ZOZNAM SÚTAŽIACICH:

Fotografie prác žiakov na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/Sloven%C4%8Dina-vo-svete-743228705730899/photos/?tab=album&album_id=2908384862548595


Zapojené krajiny::

Cyprus

Francúzsko (Paríž)

Holandsko (Ultrecht)

Chorvátsko (Josipovec Punitovský, Jurjevec Punitovský, Našice)

Nemecko (Bamberg, Mníchov)

Slovenska (Bratislava, Farná, Nitra, Prešov, Svätý Peter, Martin)

Švajčiarsko (Zurich)

Taliansko (Kaltern)

Ukrajina (Užhorod)

USA (Boston, Chicago)

Veľká Británia (Bristol, Oxford)


Zoznam súťažiaciach a ich poradové čísla do žrebovania:

01 Ružaničová Laura, Nitra, Slovensko

02 Žembová Vaneska, Mníchov, Nemecko

03 Sofia Csiba, Mníchov, Nemecko

04 Luca Hájka, Mníchov, Nemecko

05 Alessio Zagarella, Mníchov, Nemecko

06 Diana Bluhm, Mníchov, Nemecko

07 Felix Hálka, Mníchov, Nemecko

08 Maximilián, Barborka, Mníchov, Nemecko

09 Davide Zagarella, Mníchov, Nemecko

10 Nikola Pochanič, Užhorod, Ukrajina

11 Filipko Ščešňák, Groton, Massachusetts USA

12. Natalie Nicolau, Cyprus

13. Nefeli Racek, Cyprus

14. Gabriel Horsky, Cyprus

15. Samuel Pastos, Cyprus

16. Hanka Peterčáková, Cyprus

17. Vivien Móczová, Cyprus

18. Alex Ioannou, Cyprus

19. Leo Ioannou, Cyprus

20. Samuel Rastislav Fox-Kirk, Cyprus

21 Sophie Donateo, Zúrich, Švajčiarsko

22. Nina Matuščinová, Valaská Belá, Slovensko

23. Borna Kaiček, Chorvátsko

24. Tia Paola Kuric, Chorvátsko

25. Nikolka Burdzová , Bratislava, Slovensko

26. Vikinka Burdzová, Bratislava, Slovensko

27. Benjamin Nementh, Mnichov, Nemecko

28. Sebastian Nemeth, Mnichov, Nemecko

29. Sonya Adamcin, Chicago, USA

30. Maximilián Janik, Kaltern, Taliansko

31. Ondrej Cizik, Cihicago, USA

32. Katelyn Godlewski, Chicago, USA

33. Karolina Budzakova, Chicago, USA

34. Adrianka Rošťaková, Chicago, USA

35. Viktoria Basista, Chicago, USA

36. Michael Rošták Chicago, USA

37. Gabika Sarka, Chicago, USA

38. Zuzka Shaeron Chicago, USA

39. Nicolette Oliver Chicago,USA

40 Ian Colinet, Paríž, Francúzsko

41 Yulia Colinet, Paríž, Francúzsko

42 Zuzana Eley, Paríž, Francúzsko

43 Max Mikuš, Paríž, Francúzsko

44. Emilio Kanisek, , Chorvátsko

45 Gabriela Kanisek, Chorvátsko

46 Niko Kanisek, Chorvátsko

47 Ivan Mihalina, Chorvátsko

48 Lana Molnar, Chorvátsko

49 Domagoj Ozanjak, Chorvátsko

50 Veronika Paranos, Chorvátsko

51 Mia Tribuljak, Chorvátsko

52 Bistrik Vavra, Chorvatsko

53 Ivan Vavra, Chorvatsko

54 Jan Eling, Chorvatsko

55 Evija Majdiš, Chorvátsko

56 Matej Luka, Chorvátsko

57 Hana Bestvina, Chorvátsko

58 Iva Kolarik, Chorvátsko

59 Ivan Ćurić, Chorvátsko

60 Monika Hmura, Chorvátsko

61 Anton Labak, Chorvátsko

62 Ramona Kmet, Chorvátsko

63 Luka Hegol, Chorvátsko

64 Bernard Pastva, Chorvátsko

65 Lea Drga, Chorvátsko

66 Lana Drga, Chorvátsko

67 Lucija Drga, Chorvátsko

68 Petra Smješka, Chorvátsko

69 Danijel Hmura, Chorvátsko

70 Karmela Vavra, Chorvátsko

71 Peter Kukučka, Chorvátsko

72 Naomi Kristek, Chorvátsko

73 Josip Ćano, Chorvátsko

74 Matea Kanisek, Chorvátsko

75 Melina Kuric, Chorvátsko

76 Tomi Kristek, Chorvátsko

77. Yasmin Hamed, Utrech, Holandsko

78. Tamara Gonda, Schaumburg, USA,

79. Michaela Gonda, Schaumburg, USA,

80. Alexandra Moravcová, ZŠ Lietava, Slovensko

81. Natália Belanová, ZŠ Lietava, Slovensko

82. Patrícia Žideková, ZŠ Lietava, Slovensko

83. Vanessa Krajčíová, ZŠ Lietava, Slovensko

84. Matej Barčák, ZŠ Lietava, Slovensko

85. Tomáš Janco, ZŠ Lietava, Slovensko

86 Erika Plaskurová, ZŠ Lietava, Slovensko

87 Klára Svitanová, ZŠ Lietava, Slovensko

88 Patrícia Martinková, ZŠ Lietava, Slovensko

89 Matúš Štaffen, ZŠ Lietava, Slovensko

90 Martin Kazík, ZŠ Lietava, Slovensko

91 Samuel Surovčík, ZŠ Lietava, Slovensko

92. Vanesa Suľovská, ZŠ Lietava, Slovensko

93 Samuel Kovár, ZŠ Lietava, Slovensko

94 Paulína Gašpieriková, ZŠ Lietava, Slovensko

95 Samuel Kúdelka, ZŠ Lietava, Slovensko

96 Nikolas Masný, ZŠ Lietava, Slovensko

97 Sofia Gašpieriková, ZŠ Lietava, Slovensko

98 Simona Tabaková, ZŠ Lietava, Slovensko

99 Daniela Tabaková, ZŠ Lietava, Slovensko

100 Timea Hammerová, ZŠ Lietava, Slovensko

101 Kristína Zrebná, ZŠ Lietava, Slovensko

102. Maxim Čermák, Zurich, Švajčiarsko

103. Terezka Bednarova, Zurich, Švajčiarsko

104 Roman Zelníček, Zurich, Švajčiarsko

105 Tim Wiedenmann, Zurich, Švajčiarsko

106 Lara Eberle, Zurich, Švajčiarsko

107 Nathalie Keller, Zurich, Švajčiarsko

108 Sebastian Kline, Boston, USA

109. Zoé Baláž, ZŠ Farná, Slovensko

110. Natália Pástorová, ZŠ Farná, Slovensko

111. Dorottya Nagy, ZŠ Farná, Slovensko

112 Kováčová Beáta ZŠ Farná, Slovensko

113 Daniela Tarbajovsky, Chicago, USA

114 Sarah Ivančáková, Chicago, USA

115 David Jakubec, Chicago, USA

116 Julianna Jakubecová, Chicago, USA

117 Nicole Rusnakova, Chicago, USA

118 Zoe Nyanzi , Chicago, USA

119 Štefan Halčin, Chicago, USA

120 Jurko Perza, Svatý Peter, Slovensko

121 Ella Danková, Bristol, UK

122 Dominika Droščáková, ŠKD Krásno nad Kysucou.

123 Matej Kališ, Prešov, Slovenesko

124 Klárka Kline, Boston, USA

125 Lukáš Botka, , ZŠ Trenčín, Slovensko

126 Oliver Danek, , ZŠ Trenčín, Slovensko

127 Viktória Drábiková, , ZŠ Trenčín, Slovensko

128 Hana Fraňová, , ZŠ Trenčín, Slovensko

129 Sofia Janovjaková, , ZŠ Trenčín, Slovensko

130 Kristína Korienková, ZŠ Trenčín, Slovensko

131 Dominika Kramárová, , ZŠ Trenčín, Slovensko

132 Jakub Kučmín , , ZŠ Trenčín, Slovensko

133 Adela Kučmínová, , ZŠ Trenčín, Slovensko

134 Marián Kudla, , ZŠ Trenčín, Slovensko

135 Matyáš Kudrna , ZŠ Trenčín, Slovensko

136 Tobias Liška, , ZŠ Trenčín, Slovensko

137 Diminik Machava, , ZŠ Trenčín, Slovensko

138 Alex Mokráň, , ZŠ Trenčín, Slovensko

139 Patrik Rašič, , ZŠ Trenčín, Slovensko

140 Tobias Santa, , ZŠ Trenčín, Slovensko

141 Daniel Šrom , , ZŠ Trenčín, Slovensko

142 Karolína Kunochová, Martin, Slovensko

143 Lenka Vašková, , ZŠ Trenčín, Slovensko

144 Nikolkou Kisucky, Boston, USA

145 Roko Mihovilović Baksa, Našice Chorvátsko

146 Pavla Starčević, Našice Chorvátsko

147 Mihael Suk, Našice Chorvátsko

148 Marija Zeljić, Našice Chorvátsko

149 Laura Zahirović, Našice Chorvátsko

150 Karlo Nemet, Našice Chorvátsko

151 Jan Hvizdak, Našice Chorvátsko

152 Ivor Uremović, Našice Chorvátsko

153 Gabriela Biuklić, Našice Chorvátsko

154 Ela Lovrenćić, Našice Chorvátsko

155 Dina Hovanjec, Našice Chorvátsko

156 Ana Glavati, Našice Chorvátsko

157 Ana Djedović, Našice Chorvátsko

158 Simon Gex, Mníchov, Nemecko

159 Sarah Klain, Mníchov, Neemcko

160 Erik Klain, Mníchov, Nemecko

161 Dino Dujmić, Našice Chorvátsko

162 Luka Romić, Našice Chorvátsko

163 Thomas Basista, USA

164 Alex Batorfi, Bratislava, Slovensko

165 Leonie Keller, Zurich, Švajčiarsko

166 Nicolas Wiedenmann, Zurich, Švajčiarsko

167 Edward Topoľský, Zurich, Švajčiarsko

168 Sebastian Chapple, Oxford, UK

169 Dominik Chapple, Oxford, UK

170 Angelika Nemethova

171 Lukas Rinčić, Našice Chorvátsko

172 Karlo Malovčak, Našice Chorvátsko

173 Manuel Bereš, Našice Chorvátsko

174 Mario Marošević, Našice Chorvátsko

175 Nathanael Güllendi, Bamberg, Nemecko

176 Emanuel Güllendi, Bamberg, Nemecko





V spolupráci s nasledujúcimi organizáciami :