Aktuálna téma aj u Vás na hodinách a v rodinách. Podať pomocnú ruku je vždy veľmi dôležité - obzvlášť v tejto dobe.

Nápady na realizáciu: akcie Spolu s deťmi zorganizujte v rámci centra:

  • finančnú zbierku,

  • predaj obrázkov, odznakov, pohľadníc,

  • burza kníh s výťažkom pre Ukrajinu,

  • ??? ak máte nejaký dobrý nápad na akciu v centre, napíšte nám ako inšpiráciu pre iné centrá.

💙💛💙💛 IBAN:SK44 0900 0000 0051 6410 0537/GIBASKBX 💙💛💙💛

Od centra k centru - DEŤOM A RODINÁM NA UKRAJINU

ISEIA: Situácia na Ukrajine nás nenecháva ľahostajnými. Zo slovenských centier vo svete stále prichádzajú otázky:

Ako sa majú deti, učitelia, slovenské rodiny na Ukrajine?

Ako sam majú naši kamaráti z táborov?

Ste s nimi v kontakte?

Ako je možné im pomôcť?

ISEIA podporuje zbierku nášho pána učiteľa Jána Pochaniča pre jeho žiakov, učiteľov a ich rodiny na Ukrajine.

"Volám sa Ján Pochanič, až do 24.2.2022 som bol učiteľom slovenského jazyka v Užhorode. V škole sme mali deti, ktoré boli v kontakte s deťmi z centier z celého sveta. Spolupracovali sme na spoločných projektoch, súťažiach a stretávali sme sa aj osobne v táboroch. Konfliktná situácia skomplikovala pokojný život deťom. Tieto deti a ich rodiny dnes potrebujú pomoc! Vašim príspevkom podporíte konkrétnu rodinu, ktorej budem môcť zabezpečiť potraviny, lieky, hygienické potreby."

Finančný príspevok môžete posielať na číslo účtu:

IBAN:SK44 0900 0000 0051 6410 0537/GIBASKBX

Ján Pochanič: "Prispejete priamo do rodín a komunít na Ukrajine. Sú to všetko deti a rodiny, ktoré som vyučoval a ktoré osobne poznám. Nákupom základných potrieb na Slovensku a ich odvozom na Ukrajinu môžem s Vašim finančným príspevkom pomôcť žiakom, učiteľom a ich rodinám aj z ostatných slovenských a českých škôl na Ukrajine."

Ján Pochanič Janko je autorom viacerých medzinárodných literárnych a knižných projektov pre deti - jeho neúnavná a kreatívna práca nás stále inšpiruje. Je autorom aj projektu Slovenské rozprávky z celého sveta, výsledkom ktorého sú nádherné knihy, ktoré napísali a ilustrovali slovenské deti z celého sveta - momentálne prebieha 4. kolo tejto súťaže.

LINK: https://www.iseia.eu/rozpr%C3%A1vky-zo-sveta