Včielka Meduľka

1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátska republika v spolupráci s ISEIA

  • literárne kolo

  • výtvarné kolo

  • video príspevok

  • voľná tvorba

Vekové kategórie:

  • 1. Predškoláci

  • 2. Žiaci prvý stupeň

  • 3. Žiaci 2. stupeň 4

  • Stredoškoláci

Uzávierka súťaže: 20. 05. 2022

Výsledky súťaže na prelistovanie

Výsledky - video

Ďakujeme Anke Maroševič z Chorvátska za koordináciu súťaže.

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci

s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association

a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našice

zorganizovala 1. ročník medzinárodnej súťaže Deň včiel: Včielka Meduľka - Pčelica Medulica

Išlo o výtvarno- literáno - kreatívnu súťaž

Do súťaže prišlo cez 200 príspevkov - zapojilo sa 29 slovenských škôl a vzdelávacích centier z Anglicka, Chorvátska, Nemecka, Maďarska a Švajčiarska:

1. Základna škola, Školska 3, Jasov , SLOVAKIA

Mentorka: Mgr.Mária Kováčová

2. Základna škola „Josip Kozarac“ Josipovec Punitovský CROATIA

Mentorka: Boženka Dasović, prof.

3. Pobočková škola Jurjevec Punitovský ( pobočka ZŠ „Josip Kozarac“ Josipovec Punitovský ) CROATIA

Mentorka: Boženka Dasović, prof .

4. Základná škola Vladimira Nazora Nová Bukovica , CROATIA

Mentor: DOMINIK RAJAČIĆ,

5. Pobočková škola Milevce pobočka ZŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica) CROATIA

Mentor: DOMINIK RAJAČIĆ, prof.

6. Komunitné centrum , 17. novembra 5/A, Sabinov , 083 01, SLOVAKIA

Mentorka: Mgr . Annamária Antolóva

7. Zakladna škola Josipa Kozarca Soľany CROATIA (literárne práce )

Mentor: Vlatko Miksad , prof.

8. Základná škola kráľa Tomislava Našice, CROATIA

Mentorka: Ana Marošević, prof.

9. Pobočková škola Markovec Našický ( pobočka ZŠ kráľa Tomislava Našice) CROATIA

Mentorka: Ana Marošević, prof., Katarina Marks, dipl. uč .

10. Materská škola „Roda“, Ivanić Grad , CROATIA ( video práce )

Mentorka: Maja Radić Škondro

11. Základná škola Malinovského ul. 1160/31, Partizanske , 958 06, SLOVAKIA

Mentorka: Mgr . Eva Gašparová

12. Základná škola Stará Turá , SLOVAKIA

Mentorka: Mgr . Soňa Kotrasová

13. Materská škola s VJM Óvoda , Hviezdoslavová 32, Šahy , 93601, SLOVAKIA

Mentorka: Mária Balážová

14. Slovenská dvojjazyčná základná škola, Slovenský Komlóš , HUNGARIA

Mentorka: Marianna Melegová Bajczerová

15. Materská škola Roháčik , Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre , 951 12, SLOVAKIA

Mentorky: Mgr . Katarina Macáková , Mgr . Monika Jeney,Mgr . Simona Hrebičková , PaedDr .

Martina Sýkorová riaditeľka MŠ ( výtvárné , literarne práce , voľná kreácia a video náhravky )

16. Základná škola Šmeralova 25, Prešov , 08001, SLOVAKIA

Mentorka: PaedDr . Milena Koščová

17. Slovenská škola a škôlka v Zürichu , SWITZERLAND

Mentorka: Dominika Kmecová

18. Základná škola s materskou školou Torysa , Torysa 26, 082 76, SLOVAKIA

Mentorka: Karin Adamková

19. Základná škola a Materská škola Vagonárska ulica 1600/4

Spišská Sobota Poprad SLOVAKIA

Mentorka: Jarmila Tarajčáková

20. Základná škola a Materská škola Plavnica , 065 45, SLOVAKIA

Mentorka: Maja Rindošová

21. Slovenské gymnázium , základna škola, materská škola a kolégium Békešská Čaba , HUNGARIA , Mentorka: Judit Pribojszki

22. Základná škola a Materská škola Poproč , Školska 3 , 044 24 , SLOVAKIA

Mentorka: Mgr . Dominika Kružičová voľná kreácia

23. Hotelijersko turistička škola Opatija, Drage Gervaisa 2, Opatija , CROATIA

Mentorka: Ksandra Sinožić , prof .

24. Základná škola Prokofievova 5, Bratislava , SLOVAKIA

Mentorka: Mgr . Lucia Zajac Valová

25. Základná škola J. Švermu 6, Michalovce , 071 01, SLOVAKIA

Mentorka:Mgr . Jarmila Škrabuľáková (literárne práce)

26. Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou , SLOVAKIA

Mentorka: Marta Šišmišov á

27. Slovenská škola Zvonček , Mníchov , GERMANY

Mentorky: Mgr : Monika Martinković , Ing . Jarmila Buchová , PhD .

28. Detská škôlka Zvončić Našice Pobočková škôlka Jelisavec , CROATIA

Mentorka: Maja Nemet, vychovávateľka

29. Slovak School Warwick , ENGLAND

Mentorka: Mgr. Karin Koštialová