ZOZNAM MUZA 2022

Medzinárodné umelecké a záujmové aktivity ISEIA

Festival divadelných súborov Múza vo svete 2022

Zapojené centrá: Vancouver, Kanada - Margarétka, Paríž, Francúzsko - Petit Slavik Paiž, Francúzsko -  Zvonček, Mníchov, Nemecko - Našice, Chorvátsko - Josipovec Punitovský, Chovrátsko - Oxford, Anglicko  

OCENENIA: 

Gramatické pády - Margarétka Paríž, Francúzsko:  Cena za kreatívne dramatické spracovanie

Stratené dary - Zvončke Mníchov, Nemcko: Cena za skvelú hereckú pamäť

Soľ nad zlato  - Našice, Chorvátsko: Cena za originálne prevedenie divadla do mediálnej podoby 

O stratenej rukavičke - Oxford, Anglicko: Cena za šikovnú hereckú spoluprácu

Do školy - Vancouver, Kanada: Cena za výstižné divadelné masky

Ťahal dedko repu - Slavik Petit Paríž, Francúzsko: CENA za zaujímavé kostýmy

Divotvorný hrnček - Josipovec Punitovský, Chorvátsko:  CENA za výnimočný hlasový prejav

KEĎ OŽIJÚ GRAMATICKÉ PÁDY - MARGARÉTKA PARÍŽ, FRANCÚZSKO

Divadelné predstavenie v súťaži MÚZA ISEIA 2022: detí zo slovenského vzdelávacieho centra Margarétka v Paríži, Francúzsko

STRATENÉ DARY - ZVONČEK MNÍCHOV, NEMECKO 

Divadelné predstavenie v súťaži MÚZA ISEIA 2022: detí zo slovenského vzdelávacieho centra detí Zvonček, Mníchov, Nemecko.  Divadlo vzniklo ako príspevok do Adventného kalendára Zvonček 2021

SOĽ NAD ZLATO - NAŠICE, CHORVÁTSKO

Knižné - predstavenie v súťaži MÚZA ISEIA 2022: detí zo základnej školy Našice v Chorvátsku.  Divadlo vzniklo ako príspevok do Adventného kalendára Zvonček 2021

O STRATENEJ RUKAVIČKE - OXFORD, ANGLICKO 

Divadelné predstavenie v súťaži MÚZA ISEIA 2022: detí zo slovenského vzdelávacieho centra v Oxforde, Veľká Británia

DO ŠKOLY -  VANCOUVER, KANADA

Divadelné predstavenie v súťaži MÚZA ISEIA 2022: detí zo slovenského vzdelávacieho centra vo Vancouveri v Kanade

ŤAHAL DEDKO REPKU - PETIT PARÍŽ FRANCÚZSKO

Deti z Paríža, ktoré navštevujú Petit Slavik zahral, na akcii organizácie PMI,  rozprávku Ťahal dedko repku v slovenskom jazyku 

DIVOTVORNÝ HRNČEK  - JOSPIVEC PUNITOVNSKÝ, CHORVÁTSKO

Knižné - predstavenie v súťaži MÚZA ISEIA 2022: detí zo slovenskéhej školy Josipovec Punitovský v Chorvátsku.  Divadlo vzniklo ako príspevok do Adventného kalendára Zvonček 2021


Recitačná súťaž Múza vo svete 2022

Zapojené centrá: Anglicko: Birmingham, Hempel Hempstead,  Nottingham, Oxford, Stoke on Trent, Warwick  - Francúzsko, Margarétka Paríž - Nemecko, Zvonček Mníchov - Švajčiarsko, Zurich - USA, Boston 

 3 - 5 rokov - škôlkári

Ocenenie: 


Špecálne ocenenie za voľnú tvorbu: Anastázia, Zvonček Mníchov, Nemecko 


Účastníci: 

Larika Harčaríková Quintero - Paríž Margarétka, Francúzsko

Emilia de Saint Denis - Paríž, Francúzsko

Hanna Kopčo Best -  Boston, USA

Sarah Schultz Ridzoň -  Boston, USA

Emily Janosik - Oxford, Anglicko

Annabel Bull - Birmingham, Anglicko

Leia Priestley - Nottingham, Anglicko

Rakúsko škôlky: 

MŠ Sarasdorf - MŠ Gallbrunn - 

MŠ Trautmannsdorf - MŠ Deutsch Haslau - Margarethen am Moos


3 - 5 rokov - škôlkár, dvojice

Chris a Quentin Delcor - Paríž, Francúzsko

Škôlkári - voľná tvorba: 

Anastázia, Zvonček Mníchov, Nemecko  


žiaci 6 - 8 rokov 

Ocenenie:

Účastníci: 

Júlia Vincelová - Zurich, Švajčiarsko

Stella Danko - Boston, USA

Filip Ščešňák  - Boston, USA

Philip Schultz Ridzoň  - Boston, USA

Lillian Valentíny - Warwick, Anglicko

Rose Rafique - Hemel Hempstead, Anglicko 

Jasmine Simpson - Stoke on Trent, Anglicko

Ian Colinet, Margarétka Paríž, Francúzsko

Kristína Sedef,  Margarétka Paríž, Francúzsko

Liam Goasdoué,  Margarétka Paríž, Francúzsko


žiaci 9 - 12rokov 

Ocenenie:

Účastníci: 

Anne de Saint Denis - Paríž Margarétka, Francúzsko

Yulia Colinet,  Margarétka Paríž, Francúzsko

Timothée Plassat,  Margarétka Paríž, Francúzsko

Oliver Janosik - Oxford, Anglicko

Christina Chmurovicova - Nottingham, Anglicko

Dalia Bowcott - Birmingham, Anglicko

Max Mikuš -  Margarétka Paríž, Francúzsko


13+ rokov 

Festival tanečných súborov Múza vo svete 2022

Zoznam súťažiacich: 

DFS Sovičky, Londýn Anglicko, 

Destký tanečný súbor Limboráčik, (sobotná zložka) pri Českej a slovenskej škole, Astoria, New York, USA, 7-15 rokov

Destký tanečný súbor Limboráčik (piatková zložka) pri Českej a slovenskej škole, Astoria, New York, USA, 8-15 rokov 

DFS Slniečko, Slovak Folk and Cultural Centre - zriaďovateľ, Calgary, Kanada

DFS Margarétka pri Slovenskej škole v Paríži, Francúzsko: 

Improvizáica: Sofia  Fenyvesi, Sláviček, Vancouver, Kanada


Vyhodnotenie:

 a špeciálna cena za výbornú tanečnú prípravu

a špeciálna cena za výbornú prácu s deťmi


Výherca: DFS Slniečko, Slovak Folk and Cultural Centre - zriaďovateľ, Calgary, Kanada

- Pekné kroje, vhodne zvolené obdobie a forma, ktoré sú použiteľné aj pre viaceré regióny (okrem šnurovaných nohavíc, ktoré však môžeme brať ako symbol slovenskosti)

- Tanečný materiál aj hudba všetko z Myjavy, neuchádzali mimo regiónu – výborné

- Pekne spracované základné tanečné motívy z Myjavy – vykopávaný krok, úkľak, starobabská, jednokročka, párová točenie... – všetko s dodržaním rytmu – veľmi dobré

- Práca s tanečnou motivikou a seriózna tanečná príprava detí, ktoré vnímajú rytmus a sú prirodzene tanečné. Veľmi dobrá pedagogická práca 

- Živá hudba – veľmi dobrá harmonika, začínajúce, ale čisté husle – veľmi dobré

Spevácka súťaž  Múza vo svete 2022 

Zapojené centrá a školy a detské folklórne súbory DFS: 

DFS Slniečko Calgary, Kanada - DFS Sláviček Vancouver, Kanada - Slovenská škola Vancouver, Kanada - ZŠ Markovec Našický, Chorvátsko - Margarétka Paríž, Francúzsko -  MŠ Gallbrun, Rakúsko - MŠ Sarasdorf, Rakúsko - Slovenská škola Zvonček, Mníchov, Nemecko

2 - 5 rokov - škôlkári

Amálka Karki,  DFS Sláviček, Vancouver, Kanada - 2 roky

Daisy - Hemel Hempstead, Anglicko - 3 roky

Jakub Marchin, DFS Slniečko, Calgary Kanada - 4 roky

Ellie Hovjacky, Sláviček, Vancouver, Kanada - 4 roky

Oliver Šatka, Sláviček, Vancouver, Kanada - 4 roky

Hannelore Breytenbach, Sláviček, Vancouver, Kanada - 5 rokov

Zuzana Kačičková, DFS Slniečko, Calgary Kanada - 5 rokov

Leonie - MŠ Gallbrun, Rakúsko


žiaci 6 - 9 rokov 

Hanka Strmiska, Sláviček, Vancouver, Kanada - 6 rokov

Adam Bekeš,  Sláviček, Vancouver, Kanada - 6 rokov

Matthew Zlosník  Sláviček, Vancouver, Kanada -  6 rokov

Perla Deleon, Sláviček, Vancouver, Kanada 6 rokov

Sofia Fenyvesi, Sláviček, Vancouver, Kanada - 7 rokov

Kristína Marchin, DFS Slniečko, Calgary Kanada - 7 rokov 

Rose Rafique - Hemel Hempstead, Anglicko - 7 rokov

Evžen Tung, DFS Slniečko, Calgary Kanada - 8 rokov 

Jonathan Matey, DFS Slniečko, Calgary Kanada - 8 rokov žiaci 10 - 13 rokov 

Klára Marchin, DFS Slniečko, Calgary Kanada - 10 rokov 

Júlia Rondeau, Paríž Margarétka, Francúzsko - 11 rokov

Emília Kyčák, DFS Slniečko, Calgary Kanada - 13 rokov 

Samuel Plaskoň, DFS Slniečko, Calgary Kanada - 13 rokov 

Dvojice: 

Adela Marchin a Klára Marchin, DFS Slniečko,  Calgary Kanada - 11 a 10 rokov

Matej Kyčák a Kristína Marchin, DFS Slniečko, Calgary Kanada 8-7 rokov

Emma a Amálka Karki - 7 a 2 roky, DFS Slaviček, Vancouver, Kanada 

Saika Stavel a Hana Lin -  5 a 4 roky, Sláviček, Vancouver, Kanada

KOLEKTÍVY: 

4. trieda, ZŠ Markovec Našický, Chorvátsko

MŠ Gallbrun, Rakúsko

MŠ Sarasdorf, Rakúsko

Kolektív Zvonček Mníchov, Nemecko

3. trieda, ZŠ Markovec Našický, Chorvátsko

4. trieda, ZŠ Markovec Našický, Chorvátsko

Slovenská škola vo Vancouveri , Kanada - 6 až 8 rokov

DFS Sláviček, Vancouver, Kanada  - 4 až 9 rokov

DFS Sláviček, Vancouver, Kanada - 4 až 9 rokov

DFS Sláviček, Vancouver, Kanada - 4 až 7 rokov 

Vyhodnotenie: 

Olympiáda v slovenskom jazyku 

Koordinátorka a predsedníčka komisie: Petra Ondrčková 

Zapojené centrá: Oxford, Anglicko - Austrália - Kuvajt -  Luxemburg - Zurich, Švajčiarsko 

Súťažiaci: 

Anna Turčanová - Hugo Milosavljevic - Tereza Šatková - Lilian Tem Fung - Michal Pinka - Liana Rebelos - Peter Pospíšil - Kristína Kulová - Anna Lara Obradors - Sophie Donateo - Lucia Soldán - Oliver Jánošík - Elizabeth Antos - Dominik Jendrisek- Sebastián Sijka - Lamar Almabrouk - Markus Rebelos - Theo Gerbery - Max Antos - Samuel Hudák - Sophia Lihániová

Výtvarná súťaž MÚZA 2022

Zapojené centrá a školy: 

Margarétka Paríž, Francúzsko - Zvonček, Mníchov, Nemecko - Vancouver, Kanada - 

Literárna a prekladateľská súťaž Múza vo svete 2022

Zapojené centrá a školy: 

Margarétka Paríž, Francúzsko -Zurich Švajčiarsko - Zvonček Mníchov, Nemecko