Zdroj: https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school

(preklad z originálu: Ingrid Sivcova - Kuzma, koordinátorka vzdelávacích centier za USA, ISEIA)

Čísla UNESCO ukazujú, že sa na celom svete stratili až dve tretiny školského roka kvôli zatvoreniu škôl z dôvodu Covid-19

Paríž 25. januára 2021- podľa nových údajov zverejnených na interaktívnej monitorovacej mape UNESCO, jeden rok po pandémii COVID-19, viac ako 800 miliónov študentov, čo je viac ako polovica študentskej populácie na svete, stále čelí významným narušeniam vo vzdelávaní.

- Od úplného uzavretia škôl v 31 krajinách

- k redukovanému alebo čiastočnému vzdelávaniu v ďalších 48 krajinách.


Pozn. prekladateľky: redukované a čiastočné vzdelávanie v praxi znamená množstvo variácií, napr.
  • lokálne uzavretie len niektorých škôl s vysokým počtom nakazených v lokalite,
  • uzavretie niektorých ročníkov, popr. napr. školy otvorené len pre končiace ročníky, resp. iba pre 1. stupeň základnej školy,
  • redukcia počtu žiakov v triede - vytváranie "bublín" a hybridné vzdelávanie na turnusy (obdobie doma a obdobie v triede).

Mapa 1 ukazuje, že od vypuknutia pandémie boli školy na celom svete

- úplne zatvorené v priemere 3,5 mesiaca (14 týždňov).

Tento údaj potom stúpa na 5,5 mesiaca (22 týždňov), čo sú dve tretiny školského roka, berúc so úvahy lokálne zatvorenie škôl.

Trvanie zatvorenia škôl sa veľmi líši podľa regiónov.

Je to priemerne:

  • 5 mesiacov (20 týždňov) úplných celoštátnych zatvorení škôl v Latinskej Amerike a karibských krajinách,

  • 2,5 mesiaca (10 týždňov) v Európe,

  • jeden mesiac v Oceánii.

Podobné regionálne rozdiely sú spozorované aj pri lokálnom zatvorení škôl. Trvanie úplných lokálnych zatvorení škôl

  • bolo v priemere sedem mesiacov (29 týždňov) v Latinskej Amerike a Karibiku

  • v porovnaní s globálnym priemerom 5,5 mesiaca (22 týždňov).

Vlády sa naďalej usilujú minimalizovať celoštátne zatváranie škôl - pokles nastal zo 190 krajín, keď bola pandémia na vrchole v apríli 2020, na dnešných 30 krajín - v prospech čiastočného/ lokálneho zatvorenia. V 101 krajinách už sú školy úplne otvorené.

Citát: "Dlhodobé a opakované zatváranie vzdelávacích inštitúcií si vyberá zvyšujúcu sa psycho-sociálnu daň na študentoch, zvyšuje riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, čo má neprimeraný dopad na tých najzraniteľnejších. Úplné zatvorenie školy musí byť preto krajnou možnosťou a ich bezpečné opätovné otvorenie prioritou." - Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO

Globálna monitorovacia správa o vzdelávaní UNESCO ukazuje, že ešte pred krízou COVID-19 iba 1 z 5 krajín preukázala prostredníctvom svojich mechanizmov financovania silný záväzok o rovnosti vo vzdelávaní a v pandemickej COVID-19 dobe existuje tiež len málo dôkazov o rovnosti vo vzdelávaní.

Citát: “ Potrebujeme adekvátne financovaný ozdravný balíček na bezpečné opätovné otvorenie škôl, zameranie na tých, ktorí to najviac potrebujú a návrat vzdelávania na správnu cestu pre generáciu COVID-19. Dnes, v Medzinárodný deň vzdelávania, vyzývam krajiny a partnerov, aby pri obnove uprednostnili vzdelávanie, globálne spoločné dobro." - Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO

Medzinárodný deň vzdelávania, ktorý je uvedený na zozname UNESCO, zdôrazňuje potrebu zvýšenia a lepšieho financovania vzdelávania a upozorňuje na nízku prioritu, ktorú má vzdelávanie v rámci procesov obnovy.

Údaje UNESCO ukazujú, že toto odvetvie dostane odhadom iba 0,78% z celosvetového balíka opatrení na zmiernenie následkov ochorenia COVID-19. Zdá sa, že v dôsledku pandémie, sa pomoc v oblasti vzdelávania zníži o 12%. Podľa našich zistení, pandémia znamená aj zväčšenie medzery vo financovaní vzdelávania o jednu tretinu až na 200 miliárd dolárov ročne v krajinách s nízkym a stredným príjmom, čo predstavuje takmer 40% celkových nákladov. Nutné sú teda počiatočné investície do programov na sanáciu a opravu škôd spôsobených COVID-19, a tak sa ušetria peniaze a znížia sa celkové náklady o 75%.

Na globálnom vzdelávacom stretnutí, ktoré zvolalo UNESCO v októbri 2020, sa vlády a partneri zaviazali chrániť rozpočty na vzdelávanie a zamerať sa na obnovenie bezpečného a inkluzívneho opätovného otvorenia škôl a podporu učiteľov, podporovať rozvoj zručností a vzájomné prepojenie všetkých segmentov.

Aby sa zabezpečil bezpečný návrat do školy, UNESCO vyzvalo, aby po celom svete v očkovacích kampaniach uprednostnilo 100 miliónov učiteľov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania UNESCO a Global Partnership for Education pod hlavičkou OSN, spoluorganizujú podujatie s cieľom zdôrazniť potrebu chrániť a mobilizovať spravodlivé financovanie vzdelávania, oceniť „komunitných hrdinov“, ktorí nenechali ani jedného žiaka bez vzdelania počas uzavretia škôl a predstaviť inovácie, ktoré pripravia cestu k odolnejším a inkluzívnejším vzdelávacím systémom.

O stave školských systémoch počas korony referujú aj učitelia našich slovenských vzdelávacích centier ISEIA vo svete v rámci rôznych akcií a projektov

SÉRIA ČLÁNKOV K TÉME: Školstvo jewww.iseia.eu/deti-nepockaju spolupráca