O stave školských systémoch počas korony referujú učitelia našich slovenských vzdelávacích centier ISEIA vo svete v rámci rôznych akcií projektu KORONA VO SVETE

Ankety učiteľov slovenských vzdelávacích centier

Rozhovory a debaty učiteľov slovenských vzdelávacích centier

SÉRIA ČLÁNKOV K TÉME: Školstvo je spolupráca

Externé správy o štatistiky o korone a školsých systémoch vo svete

Čísla UNESCO ukazujú, že sa na celom svete stratili až dve tretiny školského roka kvôli zatvoreniu škôl z dôvodu

Covid-19