ÚSŽZ a Asociácia ISEIA

ÚSŽZ Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí - Predseda ÚSŽZ na ISEIA KONGRESE PEDAGÓG0V

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Prezentácia ÚSŽZ a sekcie pre školstvo na KONFERENCII CENTIER USA 2021

2020 CD Spievajte s nami

Rozdelenie CD Spievajte s.docx

Nákup CD z prostriedkov dotácií ÚSŽZ - dotácia 2.500,00 Eur - nákup spolu 378 ks CD

STAV: vybavené a v centrách (distribúcia cez MŠVVaŠ)

Koordinátor: Jarmila Buchová

PS: CD na ministerstvo školstva, kde boli prevzaté spolu s objednanými zošitmi: Rozprávky o Slovensku.

ROZDELENIE

PRE CENTRUM JEDNA KNIŽNÁ SADA: SUPER SLOVÁCI

MIMORIADNA DOTÁCIA Z ÚSŽZ

Knižná sada obsahuje:

 • 1x kniha,

 • 1x pracovný zošit

 • 1x kartová hra

 • 1x online pracovný zošit.

Viac informácií TU O KNIHE

STAV: knihy: pripravené na vyzdvihnutie

ONLINE PRACOVNÝ ZOŠIT

Tlač z dotácií ÚSŽZ

Koordinátor: Jarmila Buchová

Tlač: Spolok Slovákov v Poľsku

2022 Cestovatelia vo svete - INFO

Tlač z dotácií ÚSŽZ

Koordinátor: Jarmila Buchová

Tlač: Spolok Slovákov v Poľsku

2020 Výučbové programy SVIDES

LINK NA WEBSTRÁNKU S PRODUKTAMI FIRMY SILCON viacej info,,,


VÝUČBOVĚ PROGRAMY - dodávateľ firma SVIDES

Nákup licencií pre vzdelávacie centrá podľa objednávky centier

LINK NA WEBSTRÁNKU S PRODUKTAMI FIRMY SILCON viacej info,,,

Nákup z dotácií USŽZ vo výške 5.000,00 Eur - za čo sme kúpili 50 ks multilicencií.

STAV: distribúcia na centrá

Koordinátori projektu: Jarmila Buchová a Blažena Podhoranská

Pre viacej informácií prečítať "POSTUP REALIZÁCIE SVIDES"

 1. POSTUP REALIZÁCIE SVIDES

POSTUP V2.pdf

2. NÁJOMNÁ ZMLUVA SVIDES

Zmluva vyucbove programy Silcon SK V2.pdf

3. INŠTALÁCIA PROGRAMU SVIDES

NAVOD instalacia v2.pdf

4. POSTUP, AK NEMÁTE WINDOWS NA POCÍTAČI, TABLETE

windows na mc.pdf

OTÁZKY A ODPOVEDE K VÝUČBOVÝM PROGRAMOM SVIDES

 1. Kedy sa začne distribúcia programu na centra?

Program sa distribuuje na vzdelávacie centrá mailom. Riaditelia vzdelávacích centier si vyžiadajú aktivačné kódy mailom na kontaktnej adrese iseia.

 1. Kedy začína distribúcia programu na užívateľov (žiakov)?

Program sa distribuuje na užívateľov mailom: po zaslaní podpísanej nájomnej zmluvy (medzi rodičom a vzdelávacím centrom). Rodič obdrží inštalačný kód.

 1. Čo sa chápe pod pojmom používateľ?

Používateľom je dieťa, ktoré program používa a zmluvu preto za neho vypisuje zákonný zástupca. Teda používateľ = rodič.

 1. Kto sa chápe pod pojmom sprostredkovateľ?

Sprostredkovateľom je vzdelávacie centrum.

 1. Vypisuje nájomnú zmluvu riaditeľka s 20 rodičmi?

Áno. Riaditeľka centra alebo ňou poverená osoba, ktorú poverí riaditeľka. Odporúčame poveriť iba jednu osobu, ktorá bude mať za centrum na starosti evidenciou nájomných zmlúv v centre.

Áno. S maximálne 20 rodičmi. S každým samostatná zmluva - teda 20 zmlúv na jednu licenciu v rovnakom čase.

 1. Kedy je expirácia programu?

Pre centrum nemá program dátum expirácie. Je pre centrum poskytnutý bezplatne bez dátumu expirácie, teda navždy. Preto je dôležité viesť si dôkladnú evidenciu pridelených 20 inštalácií.

20 inštalácií na 1 licenciu je poskytnutých pre vzdelávacie centrum bez časového obmedzenia. Centrum poskytuje rodičovi - dieťaťu prenájom programu s časovým obmedzením.

Ak dieťa centrum prestane navštevovať, alebo už program nepotrebuje, prebehne odinštalovanie programu, čím sa zabezpečí uvoľnenie inštalačného kódu. (centrum má maximálne 20 inštalácií na 1 licenciu)

Ak sa program neodinštaluje, nie je možné nainštalovať tento program na ďalší prístroj (počítač, tablet...)

7. Prečo je evidencia zmlúv taká byrokratická?

Z dôvodu, že na jednu licenciu je limitovaný počet inštalácií. Ak si vyčerpáte 20 inštalácií a nezabezpečíte odinštalovanie, prídete o možnosť dlhodobo využívať tento program.

8. Neexistujú jednoduchšie spôsoby evidencie inštalácie?

Áno existujú. Možnosť a) a b) je z hľadiska evidencie jednoduchá, ale pre centrá v zahraničí reálne nepoužiteľná.

MOŽNOSTI inštalácie:

a) na školskú sieť počítačov v škole. Na rozdiel od slovenských škôl v Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a a pod. - nie je možná inštalácia na školskú sieť, keďže centrá nemajú školská sieť a ani počítačová miestnosť.

b) na server školy - a použitie na školských alebo vlastných počítačoch - ale iba online v priestore školy (v dosahu servera školy)

c) online inštalácia na počítač s možnosťou pracovať s programom aj bez pripojenia na internet. Teda aj offline doma.

Možnosť c) vytvorila firma špeciálne iba pre nás a naše potreby. Na tejto verzii sme naozaj dlho pracovali , aby sme ju dohodli tak, aby bola pre oba strany výhodná.

9 . Je možné zmeniť počet inštalácií na centrum? Že by nejaké centrum malo iba 5 inštalácií a iné napríklad navýšený počet na 30?

Nie. Licenčná zmluva nepovoľuje túto možnosť. Organizačne by to bol veľmi náročné nastavovať individuálne limity pre centrá. A aj celá organizácia a evidencia inštalácií by sa skomplikovala.

10. Kde nájdem zoznam centier, ktoré dostanú licenciu?

V prvom dokumente POSTUP REALIZÁCIE SVIDES na prvej strane.

11. Ako vybrať, ktorým deťom v centre program poskytneme?

Vhodnou možnosťou je vytvoriť napr. projekt pre skupinu detí. Po polroku sa projekt zrealizuje s inou skupinou detí.

12. Ako je vhodné s programom pracovať? Iba na vyučovaní alebo iba doma?

Vhodná je kombinácia oboch. Na vyučovaní je možné individuálna (každé dieža má PC), skupinová práca (jeden PC a viacej detí) alebo kolektívna práce (cez interaktívnu tabuľu). Doma formou domácich úloh a samostatnej práce.

13. Ako mám postupovať, ak nemám na počítači, tablete WINDOWS?

Podrobný postup a odporúčania sú v samostatnom súbore pod číslom 4.

14....