Školenia

Metodické školenia

Metodické školenia pre učiteľov slovenčiny pre deti ISEIA v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a realizátormi:

  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky : web katedry Facebook FB katedry
  • Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Unoverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: web mc umb Facebook FBmc umb
  • Centrum ďalšieho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave: web CDV Facebook FB CDV
  • Studia Academica Slovaca, Univerzita Komenského v Bratislave: web SAS Facebook FB SAS

Finančne metodické školenia podporuje aj Úrad pre Slovákov žijúcoch v zahraničí web USZZ Facebook FB USZZ


Aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia pre učiteľov slovenčiny v zahraničí nájdete v časti metodické školenia ISEIA


Prehľad zrealizovaných metodických školení

Realizované metodické školenia a semináre pre učiteľov pre deti:

2019: Výjazdový seminár - Paríž, Francúzsko, UMB BB kontaktná osoba Betka de la Bouvrie, delabouvrieb@gmail.com

2019: Výjazdový seminár: UMB BB - Cyprus: 11-13.10. 2019, Téma: Ukážky dobrej praxe v rozvíjaní SJ. Pre učiteľky v slovenských vzdelávacích centrách ISEIA na 1. a 2. stupni ŽŠ Koordinátor: Marieta Gundová marietagundova@gmail.com

2018: Výjazdový seminár - časť 1, Birmingham, Anglicko: máj 2018, 3 dni, CDV UK Bratislava, kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov

2018: Výjazdový seminár - časť 5, Dublin, Írsko: nober 2018, 3 dni termín: 23.-25.11.2018, UMB BB, kontaktná osoba Mária Pacherová, childrensactivity@gmail.com

2018: Výjazdový seminár - časť 10, záp. Európa (Paríž, Francúzsko), 3 dni termín: 5.-7.10.2018 , UMB BB kontaktná osoba Betka de la Bouvrie, delabouvrieb@gmail.com

2018: Informácia o iných aktivitách pre krajanov z zahraničí v programe MInisterstva školstva: http://www.minedu.sk/vzdelavacie-programy-pre-slovakov-zijucich-v%C2%A0zahranici/

2017: Birmingham, Anglicko: 27.-28.5.2017, kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com - SPOMIENKA

2017: Londýn, Anglicko, Kontaktná osoba Monika Polakovičová

2017: Dublin, Írsko: 27.-30.10.2017 : https://www.minedu.sk/aj-slovenske-deti-zijuce-v-zahranici-potrebuju-nasu-pomoc-a-podporu/Birmingham ,UK 2017

Dublin, Írsko 2017

Paríž 2019