ZOOM STRETNUTIA UČITELIEK 

 PRAVIDELNE VŽDY POSLEDNÚ NEDEĽU V MESIACI

 STRETNUTIE SA VYTVORÍ V PRACOVNEJ FACEBOOKOVEJ SKUPINE

 ISEIA - Slovenské vzdelávacie centrá vždy ako samostatný event.

iné metodické školenia pre učiteľov slovenčiny vo svete ISEIA ŠKOLENIA 

PLÁN ZOOM STRETNUTÍ: .... 26.3.2023 ZOOM STRETNUTIE 

nedeľa 26.3.2023  od 20:00 - 22:00 hod. 

Téma: Tvorba plagátov a pracovných listov v programe Canva

TENTOKRÁT špeciálne mimo plánu: v nedeľu 11.12.2022  o 20:00 - 21:30 hod. 

29.5.2022 ZOOM s UMB BB - Program stážistiek v slovenských centrách 

kontakt: p. Dienešová

INFO UMB BB

17.10.2021 20:00 SK času: Deti nepočkajú: update v oblasti Korona. V prípade, že pracujete v školskom systéme domovskej krajiny a máte záujem zapojiť sa do projektu – ste srdečne vítaní

ANKETA: UPDATE KORONA

24.10.2021 20:00 sk času - webové prostredie HLÁSKOVO. Doplňujúce aktivity k online hrám Hláskovo 1 a Hláskovo 2. Stretnutie s autorkou: Zuzana Kováčová Švecová

webová stránka: KRAJINAHLASKOVO

31.10.2021 Jela HARABIN a Zuzana VRANÁKOVÁ, Associazione Tatra, Taliansko, Grafomotorická učebnica - písanka pre deti v zahraničí 

objednávka u autorky

OBJEDNÁVKY do 30.11.2021

mail: jela.harbin@gmail.com

Záznam zo ZOOMU:

27.6.2021 - W7 Project KIKUS - online teaching platform, prezentácia v anglickom jazyku, Lektorky: Edgardis Garlin, Nemecko a Christina van der Riet (South Africa) 


KIKUS METÓDA - PODROBNÉ INFORMÁCIE 


30.5.2021 Ruženka Šimonová - Černáková, Srbsko, Multilingvizmus - Psychologické aspekty dvojjazyčnej výchovy

ISEIAPrezentaciaRSCernakova.pdf
RSCernakovaDvojjazycnostPsychologickyaspekt.pdf

25.4.2021 Prof. S. KARIKOVÁ - doc. A. DOUŠKOVÁ,   UMB BB Hyperaktívne dieťa v triede

PREZENTÁCIA: 

Hyperkinetické poruchy.pdf

ODPORÚČANÝ články k téme: HYPERAKTÍVNE DIEŤA V TRIEDE

ADHD M. Hoffman.pdf

28.3.2021 Jela HARABIN a Zuzana VRANÁKOVÁ, 

Associazione Tatra, Taliansko, Príprava učebníc pre deti v zahraničí 

28.2.2021 Z. FODOROVÁ , Vzdelávacie centrum Margarétka, Paríž, Francúzsko

Téma: Podklady na projektové vyučovanie slovenčiny 

PUBLIKÁCIE

31.1.2021 Vzdelávacie počítačové programy SVIDES

PROGRAMY - informácie 

29.11.2020 doc. Mgr. S. KAPALKOVÁ, PhD., Univerzita Komenského a PhDr. L. PALUGYAYOVÁ, Centrum detskej reči  

Téma: Vývin detskej reči Zaujímavosti k problematike: 

27.9.2020 R. Kamenárová, UK BA, Slovenské centrum v Bostone, USA - autorka publikácií Krížom - krážom. Diagnostika žiaka a stratégie vyučovania 

30.8.2020 Reflexia na školenie SAS UK BA, Posúvame hranice 

6.7.2020: Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Pedagogická fakulta UMB

Zápis zo ZOOM stretnutí k online vyučovaniu:  ZÁPIS