ZOOM STRETNUTIA UČITELIEK


PRAVIDELNE VŽDY POSLEDNÚ NEDEĽU V MESIACI

STRETNUTIE SA VYTVORÍ V PRACOVNEJ FACEBOOKOVEJ SKUPINE

ISEIA - Slovenské vzdelávacie centrá vždy ako samostatný event.

iné metodické školenia pre učiteľov slovenčiny vo svete ISEIA ŠKOLENIA

TENTOKRÁT špeciálne mimo plánu: v nedeľu 11.12.2022 o 20:00 - 21:30 hod.

29.5.2022 ZOOM s UMB BB - Program stážistiek v slovenských centrách

kontakt: p. Dienešová

INFO UMB BB

17.10.2021 20:00 SK času: Deti nepočkajú: update v oblasti Korona. V prípade, že pracujete v školskom systéme domovskej krajiny a máte záujem zapojiť sa do projektu – ste srdečne vítaní

ANKETA: UPDATE KORONA

24.10.2021 20:00 sk času - webové prostredie HLÁSKOVO. Doplňujúce aktivity k online hrám Hláskovo 1 a Hláskovo 2. Stretnutie s autorkou: Zuzana Kováčová Švecová

webová stránka: KRAJINAHLASKOVO

31.10.2021 Jela HARABIN a Zuzana VRANÁKOVÁ, Associazione Tatra, Taliansko, Grafomotorická učebnica - písanka pre deti v zahraničí

objednávka u autorky

OBJEDNÁVKY do 30.11.2021

mail: jela.harbin@gmail.com

Záznam zo ZOOMU:

27.6.2021 - W7 Project KIKUS - online teaching platform, prezentácia v anglickom jazyku, Lektorky: Edgardis Garlin, Nemecko a Christina van der Riet (South Africa)


KIKUS METÓDA - PODROBNÉ INFORMÁCIE


30.5.2021 Ruženka Šimonová - Černáková, Srbsko, Multilingvizmus - Psychologické aspekty dvojjazyčnej výchovy

ISEIAPrezentaciaRSCernakova.pdf
RSCernakovaDvojjazycnostPsychologickyaspekt.pdf

25.4.2021 Prof. S. KARIKOVÁ - doc. A. DOUŠKOVÁ, UMB BB Hyperaktívne dieťa v triede

PREZENTÁCIA:

Hyperkinetické poruchy.pdf

ODPORÚČANÝ články k téme: HYPERAKTÍVNE DIEŤA V TRIEDE

ADHD M. Hoffman.pdf

28.3.2021 Jela HARABIN a Zuzana VRANÁKOVÁ,

Associazione Tatra, Taliansko, Príprava učebníc pre deti v zahraničí

28.2.2021 Z. FODOROVÁ , Vzdelávacie centrum Margarétka, Paríž, Francúzsko

Téma: Podklady na projektové vyučovanie slovenčiny

PUBLIKÁCIE

31.1.2021 Vzdelávacie počítačové programy SVIDES

PROGRAMY - informácie

29.11.2020 doc. Mgr. S. KAPALKOVÁ, PhD., Univerzita Komenského a PhDr. L. PALUGYAYOVÁ, Centrum detskej reči

Téma: Vývin detskej reči Zaujímavosti k problematike:

27.9.2020 R. Kamenárová, UK BA, Slovenské centrum v Bostone, USA - autorka publikácií Krížom - krážom. Diagnostika žiaka a stratégie vyučovania

30.8.2020 Reflexia na školenie SAS UK BA, Posúvame hranice

6.7.2020: Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Pedagogická fakulta UMB

Zápis zo ZOOM stretnutí k online vyučovaniu: ZÁPIS