AKTIVITY

2021 AKTIVITY PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

Z dôvodu pandémie sú všetky výjazdové aktivity pre deti na Slovensku v tomto roku online.

2021 UNIVERZITA KOMENSKÉHO

Do redakcie nám prišla ponuka na online programy slovenčiny, ktoré organizuje Univerzita Komenského v Bratislave.

PRIHLASOVANIE OTVORENÉ

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej ponuke online programov ÚJOP CĎV UK Bratislava pre krajanov a maturantov.

Programy pre krajanov a krajanských študentov - maturantov sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bližšie informácie:

Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka - Cestujeme...

https://slovak.minedu.sk/.../virtualna-mobilna-ucebna...

Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 20. mája 2021. Prihlasovanie je spustené.

Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

https://slovak.minedu.sk/.../online-letna-univerzita...

Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021. Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.

Online Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov - maturantov

https://slovak.minedu.sk/.../online-kurz-slovenskeho...

Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021. Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.


2020 AKTIVITY PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

Ponuka online táborov:

Detská krajanská univerzita 29.6. – 6.7. 2020

Učíme sa o Slovensku po slovensky 14. – 23. 8. 2020


PRIHLASOVANIE DETÍ:

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorov za krajiny:

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez tieto centrá:

- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com

- Austrália a oceánia: Marta Kapusta, kapustamarta196@gmail.com,

- Kanada: kontaktná osoba Eva Hadzima, info@skschool.ca

Európa v členení podľa krajín:

- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com

- Cyprus: Marieta Gundova: marietagundova@gmail.com

- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie, delabouvrieb@gmail.com

- Írsko: childrensactivity@gmail.com

- Švajčiarsko: kontaktná osoba: Monika Marekova, slovenskaskola.zurich@gmail.com.

- Nemecko a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com


ZREALIZOVANÉ AKTIVITY

Aktivity zrealizované v roku 2019

Lyžiarsky kurz pre deti zo západnej Európy a zámoria:

marec 2019 (16.-23.3.2019) Donovaly, Slovensko koordinátorka akcie: Dana Klampárová, diaklam@gmail.com / termín nahlasovania do 30.1.2019

február 2020 (15.-23.2.2020) Donovaly, Slovensko koordinátorka akcie: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie, delabouvrieb@gmail.com

Letné tábory pre deti zo západnej Európy a zámoria:

Tábory pre slovenské vzdelávacie centrá pre deti vo svete v roku 2019 ponúka

- Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí "ÚSŽZ" (4 turnusy) - termín nahlasovania do 12.2.2019

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR "ministerstvo" (2 turnusy)

- denný tábor tanca v Banskej Bystrici, ktorý organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela.

Tábory sú určené pre kolektívy detí z vyučovania slovenčiny, ktoré navštevujú víkendové školy pre slovenské deti v zahraničí. Spolu s deťmi je potrebné zabezpečiť aj sprevádzajúceho pedagóga. Ubytovanie, stravu a výlety detí sú hradené úradom ÚSŽZ a ministerstvom. Dopravu na územie Slovenska do tábora a späť do domovskej krajiny ÚSŽZ a ministerstvo nehradí.

V prípade voľných miest je možné prijať do tábora aj dieťa, ktoré je z mesta, kde nie je žiadne vzdelávacie centrum alebo víkendová škola.

Nahlasovanie prebieha cez koordinátorov za jednotlivá krajiny

................................................................................................................................................................................................................

SPOMIENKY NA ROK 2018

SPOMIENKY NA ROK 2017

Učíme sa o Slovensku po slovensky: https://sites.google.com/site/fotoalbumslovencinamun/tabor-2017-bb

SPOMIENKY NA ROK 2016

2016 Letný tábor Krajanské leto v gescii ÚSŽZ .... z minulého roka: Ľudové noviny Maďarsko

- organizačne zabezpečuje 3. turnus Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

- pedagogický dozor v tábore - dobrovoľníci a učitelia našich vzdelávacích centier

Finančné podmienky:

- všetky náklady uhrádza Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rodičia zabezpečujú a uhrádzajú odvoz do tábora a z tábora.

FOTODENNIK Z TÁBORA TU!!!!!!!!!!!!!

.................................................................................................................................................................................................................

SPOMIENKY NA ROK 2015

Krajanské leto 2015

- organizačne zabezpečuje 3. turnus Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

- pedagogický dozor v tábore - pracovníci Metod. centra a učitelia našich vzdelávacích centier

DENNÍK A FOTOGALÉRIA

Tábor Matice slovenskej pre deti T: júl 2015 viacej informácií na webstránke: Matice slovenskej

Denný tábor ľudového tanca v Banskej Bystrici