AKTIVITY  PRE DETI

2024  AKTIVITY PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV 

ÚSŽZ 

Tábory orgabuzuje Akadémii vzdelávania Martin na Orave: 

                                                                         

Tábory organizuje UMB BB 

 

13.-21.7.2024 Krajanské leto I, USZZ, deti 8-14 rokov, Donovaly

17.-25.8.2024 Krajanské leto II, Donovaly, USŽZ, deti 8-14 rokov

 

Počty miest pre jednotlivé krajiny ešte nie sú zadané. Prihlasovanie prebieha cez koordinátorov za krajiny (Zoznam na poslednej strane). Tabuľku s informáciami koordinuje Dana Klampárova.


 2.-7.8.2024 – Letná škola digitálnej fotografie, Banská Bystrica, MŠVVaM, Špeciálne tábory pre výhercov súťaže – informácia nižšie *

4.-11.8.2024 – Letná súborová škola, MŠVVaŠ, Tále, pre krajanské detské tanečné súbory – deti a vedúci tanečných súborov, 8.-12 rokov

10.-17.8.2024 – Letná škola divadla, MŠVVaM, Banská Bystrica, Špeciálne tábory pre výhercov súťaže – informácia nižšie **

11.-19.8.2024 Učíme sa o Slovensku po slovensky, MŠVVaM, Mýto, deti 8-14 rokov

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/ucime-sa-o-slovensku-po-slovensky-3

UMB BB – organizuje Zuzana Drugová – denný tábor, bez ubytovania, 

pre deti 4-7 rokov

Cena 100,00 Eur na dieťa.

29.7.- 2.8.2024 v Banskej Bystrici

 

Počty miest pre jednotlivé krajiny ešte nie sú zadané. Prihlasovanie prebieha cez koordinátorov za krajiny (Zoznam na poslednej strane). Tabuľku s informáciami koordinuje Dana Klampárova. 

*Vzdelávací pobyt víťazov Súťaže v digitálne fotografii a filmovej tvorbe - v Banskej Bystrici 02. - 07. augusta 2024.

Cieľom súťaže je motivácia detí ku umeleckejšiemu stvárneniu fotografií a videí, ktoré dnes bežne vo svojich mobilných telefónoch majú. Cieľom je zároveň osloviť tie deti a mládež, ktoré majú záujem o vizuálne, ale aj iné formy výtvarného umenia. Tento umelecky zameraný vzdelávací pobyt je určený pre 50 účastníkov, preto prosíme o čím skoršie a čím širšie oslovenie prípadných záujemcov. Víťazi a ocenení počas pobytu na Slovensku absolvujú tvorivé workshopy, plenéry aj výlety za kultúrou a do prírody. Účastníkmi pobytu budú nielen deti, ale aj ich sprevádzajúci pedagógovia. termín na zaslanie prác je do 16. 06. 2024, vyhodnotenie zašleme do konca júna a teda bude následne dostatok času aj na organizáciu príchodu ocenených účastníkov. 


V prílohe posielame charakteristiku súťaže tak, ako ju naformuloval odborný garant. Kategórie nebudeme presnejšie špecifikovať, je na uvážení pedagógov, ako jednotlivé kategórie naplnia. Do súťaže je možné poslať nové diela, ktoré vzniknú na základe našej výzvy, ale aj diela staršie, ktoré deti a mládež možno už majú vo svojich súkromných databázach. 


Súťažné fotografie a videa posielajte prosím s označením sekcie, školy, mena a priezviska a veku žiaka-čky/študenta-ky cez uschovna.cz alebo wetransfer.com, prípadne iné online úložiská na e-mail: film@hotmail.sk najneskôr do 16. 6. 2024 (nedeľa). V prípade akýchkoľvek otázok, píšte na film@hotmail.sk.

FOTO_SUTAZ_2024.pdf

** Letná škola divadla a tvorivej dramatiky, ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici 04. - 11. augusta 2024


Letná škola tvorivej dramatiky a divadla prináša vo svojej základnej koncepcii niekoľko veľmi dôležitých aspektov: skvalitnenie komunikácie v slovenčine pre najmladšiu generáciu, ktorá v mnohých prípadoch prichádza do styku so slovenským jazykom cez rodinných príslušníkov, ale niekedy i náhodne. Jej deformovanie sa deje implementáciou slov z úradného jazyka danej krajiny, v ktorej deti žijú. Ďalším aspektom je vzájomná interakcia s inými národnosťami, ktorých práve slovenský jazyk je vo väčšine jedinou spoločnou črtou. Transformácia v používaní slovenského jazyka do hry, je tou najlepšou formou ako sa dieťa naučí spisovnému jazyku cez odborné vedenie lektorov a to zážitkovou formou v podobe divadla a tvorivej dramatiky. Princíp tvorivej dramatiky je najoverenejšou metódou vhodnou pre ktorýkoľvek všeobecno – vzdelávací predmet najmä na základných a stredných školách. Tábor sa bude teda opierať o princípy tvorivej dramatiky, ktorá používa divadelné prostriedky pre interaktívnu výučbu.


Prihlášky budú zverejnené na Kalendár podujatí | Slovak (minedu.sk), akonáhle ich schváli p. riaditeľka Malíková.


Čo sa týka podmienok účasti, potrebné je, aby deti ako aj sprevádzajúci pedagógovia mali záujem o divadlo, aby mali vzťah k divadlu alebo umeleckému prednesu a nemali strach z vystúpenia pred verejnosťou. Účastníci (deti a sprevádzajúci pedagógovia) nemusia mať nevyhnutné divadelné skúsenosti ale je podstatné mať túžbu realizovať divadelnú činnosť (či už divadlo, prednes, detské besiedky a tomu pod.), lebo tábor sa bude venovať iba divadelnej činnosti a kultivovaniu slovenského jazyka v detskej divadelnej produkcii.

Letná škola tvorivej dramatiky a divadla_anotacia.docx (1).pdf

LETNÉ ŠKOLY PRE STREDOŠKOLÁKOV A MATURANTOV 2024


      Termín: 28.07.2024 - 10.08.2024 

Prihlášku nájdete na tejto webstránke: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/letna-skola-slovenskeho-jazyka-pre-krajanov-a-krajanov-maturantov-2024
Podujatie je určené krajanov (starších ako 18 rokov) a krajanov-maturantov (žiaci stredných škôl, ktorí budú v školskom roku 2024/2025 maturovať).
Informácie o podujatí, ktoré budeme priebežne aktualizovať nájdete na tejto webstránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/letna-skola-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-maturantov-2024/.


Termín: 28.07.2024 - 10.08.2024 

Prihlášku nájdete na tejto webstránke: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/letna-skola-slovenskeho-jazyka-pre-stredoskolakov-zo-zapadnej-europy-a-zamoria-2024
Podujatie je určené pre žiakov navštevujúcich stredné školy.
Informácie o podujatí, ktoré budeme priebežne aktualizovať nájdete na tejto webstránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/letna-skola-slovenskeho-jazyka-pre-stredoskolakov-zo-zapadnej-europy-a-zamoria/


     24.06.2024 - 28.06.2024

Prosíme Vás, aby ste už teraz prihlásili nominovaných študentov, a to priamo na portáli Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR cez link:

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-pre-krajanov-2024


Ide o štipendijné pobyty, pričom štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, školné, exkurziu a kultúrny program. Cestovné náklady a cestovné poistenie nie sú súčasťou štipendia. 


16.06.2024 - 23.06.2024 Info: 

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/letna-skola-pre-stredoskolakov

Výjazdové tábory na Slovensko

Tábory sú určené pre kolektívy detí z vyučovania slovenčiny, ktoré navštevujú víkendové školy ISEIA pre slovenské deti v zahraničí. Spolu s deťmi je potrebné zabezpečiť aj sprevádzajúceho pedagóga. Ubytovanie, stravu a výlety detí sú hradené úradom ÚSŽZ a ministerstvom. Dopravu na územie Slovenska do tábora a späť do domovskej krajiny ÚSŽZ  a ministerstvo nehradí. 

USŽZ určuje každý rok kvótu počtu účastníkov táborov pre vybrané krajiny. V prípade voľných miest je možné prijať do tábora aj dieťa, ktoré je z mesta, kde nie je žiadne vzdelávacie centrum alebo víkendová škola. 

Nahlasovanie prebieha cez koordinátorov za jednotlivá krajiny 

PRIHLASOVANIE DETÍ: 

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorov za krajiny: 

Organizáciu v rámci krajiny (prihlasovanie, dotazníky, korešpondencia, organizácia a pod.) prebieha cez tieto centrá: 

- Amerika: kontaktná osoba Ingrid Sivčová-Kuzma, ing.sivcova69@gmail.com

- Austrália a oceánia: Marta Kapusta, kapustamarta196@gmail.com,

- Kanada: kontaktná osoba Eva Hadzima,  info@skschool.ca 

Európa v členení podľa krajín:

- Anglicko: kontaktná osoba Dana Klampárová, diaklam@gmail.com

- Cyprus: Marieta Gundova: marietagundova@gmail.com 

- Francúzsko: kontaktná osoba Betka de la Bouvrie,  delabouvrieb@gmail.com

- Írsko: childrensactivity@gmail.com

- Švajčiarsko: kontaktná osoba: Monika Marekova, slovenskaskola.zurich@gmail.com.  

- Nemecko  a zvyšok Európy: Jarmila Buchová, jarmila.buchova@gmail.com 


2019

Učíme sa o Slovensku po Slovensky II. 2018

Učíme sa o Slovensku po slovensky I.- 2017: https://sites.google.com/site/fotoalbumslovencinamun/tabor-2017-bb

Krajanské leto 2016 

Krajanské leto 2015