Ministerstvo školstva

V spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje ISEIA sumarizáciu objednávok:

  • učebnice pre vzdelávacie centrá,

  • pracovné zošity a hry UMB BB - viac informácií TU

  • vzdelávanie učiteľov - metodické semináre - informácií TU

  • vzdelávacie aktivity pre deti - zimné a letné tábory - informácie TU

  • pod.

zoznam objednavka ISEIA 2020.xlsx

SUMARIZÁCIA OBJEDNÁVKY UČEBNICE

Šk. rok 2021-2020

SPOLU: 2.548 ks učebníc

Dátum objednávky: 10.12.2020

STAV: objednávka odoslaná na MŠ

2020 UMB hlaskovo a knihy požiadavka ISEIA - objednávky sumar.pdf

SUMARIZÁCIA OBJEDNÁVKY

1. Hry HLÁSKOVO

2. a pracovný zošit ROZPRÁVKY O SLOVENSKU

na rok 2021

Dátum objednávky: 30.10.2020

STAV - 1. hra: objednávka odoslaná na MŠ

SPOLU 40 ks

-----------------------------------------

STAV - 2. zošit: objednávka vybavená a zaradená do finančného plánu MŠ

ÚLOHA: Zošity Rozprávky o Slovensku sú na MŠ pripravené na prevzatie

SPOLU: 249 ks