Ministerstvo školstva

Spolupráca ISEIA a MŠVVaŠ

Prezentácia na ISEIA KONGRESE PEDAGÓGOV - - LINK NA KONGRES 2021

Spolupráca ISEIA a MŠVVaŠ

Prezentácia na ISEIA KONGRESE PEDAGÓGOV - - LINK NA KONGRES 2021


MATERIÁLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022-23

V spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje ISEIA sumarizáciu objednávok:

 • Nová stolová hra HLÁSKOVO 3

 • Nová séria didaktických materiálov CESTA DO HLÁSKOVA

 • Metodická príručka k Hláskovo - online werzia na webe:

https://www.krajinahlaskovo.sk/metodicka-prirucka-pre-nase-vase-hlaskovo/

 • kniha Cestovatelia vo svete: pre každé centrum 2 knihy


Viac informácií k materiálom UMB BB: https://www.iseia.eu/sutaze/umb-bb

POPROSÍME O VYZDVIHNUTIE MATERIÁLOV

Materiály sú na vyzdvihnutie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR - kontaktujte koordinátorov ISEIA za jednotlivé krajiny

Rozdelenie materiálov:

 • Hláskovo 3.

 • Cesta do Hláskova


Rozdelenie HRA HLASKOVO III .pdf

MATERIÁLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-22

V spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje ISEIA sumarizáciu objednávok:

NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sú pripravené na odber nasledujúce materiály:

 • 1. učebnice pre vzdelávacie centrá (objednávka 12/2020),

 • 2. pracovný zošit Rozprávky o Slovensku a hra Hláskovo I. - dotlač materiálov UMB BB (objednávka v 10/2020) - viac informácií TU

 • 3. Hra: Hláskovo 2

 • 4. CD Spievajte s nami

 • 5. Knižná sada: Super Slováci - viac informácií TU

Pripravujeme:

 • vzdelávanie učiteľov - metodické semináre - informácií TU

 • vzdelávacie aktivity pre deti - zimné a letné tábory - informácie TU

 • pod.

POĎAKOVANIE PATRÍ celému radu ľudí - organizačne to celé zastrešuje ISEIA:

 • ďakujeme UMB, že pre nás vytvorili - Hláskovo a pracovný zošit Učíme sa po slovensky - ISEIA je partnerom grantov

 • ďakujeme MŠVVaS - hlavne pani Malíkovej za učebnice - a ďakujeme regionálnym koordinátorom ISEIA za sumarizáciu požiadaviek

 • ďakujeme pani Malíkovej z MŠVVaS za organizáciu prevzatia učebníc (a aj ostatných materiálov)

 • ďakujeme ÚSŽZ - že schválilo ISEIA dotácie na financovanie kníh Super Slováci, CD Spievajte s nami a tlač Knižky Anežky

 • ďakujeme regionálnym koordinátorom ISEIA organizáciu prepravy materiálov z MŠVVaŠ do centier.

1. SUMARIZÁCIA OBJEDNÁVKY UČEBNICE

Šk. rok 2021-2020

SPOLU: 2.548 ks učebníc

Dátum objednávky: 10.12.2020

 • objednávka odoslaná na MŠ

STAV: Učebnice pripravené na vyzdvihnutie

zoznam objednavka ISEIA 2020.xlsx

2. SUMARIZÁCIA OBJEDNÁVKY

Hry HLÁSKOVO

a pracovný zošit ROZPRÁVKY O SLOVENSKU

na rok 2021

Dátum objednávky: 30.10.2020

STAV - hra: objednávka odoslaná na MŠ

SPOLU 40 ks

-----------------------------------------

STAV - zošit: objednávka vybavená a zaradená do finančného plánu MŠ

ÚLOHA: Zošity Rozprávky o Slovensku sú na MŠ pripravené na prevzatie

SPOLU: 249 ks

STAV: Učebnica a hry pripravené na vyzdvihnutie

2020 UMB hlaskovo a knihy požiadavka ISEIA - objednávky sumar.pdf

3. ROZDELENIE HRY HLÁSKOVO II.

STAV: Hry pripravené na vyzdvihnutie

Rozdelenie HRA HLAKSOVO II.pdf

4. ROZDELENIE hudobného CD

Dotácia z ÚSŽZ

STAV: CD pripravené na vyzdvihnutie

Rozdelenie CD Spievajte s.docx

5. ROZDELENIE

PRE CENTRUM JEDNA KNIŽNÁ SADA: SUPER SLOVÁCI

MIMORIADNA DOTÁCIA Z ÚSŽZ

Knižná sada obsahuje:

 • 1x kniha,

 • 1x pracovný zošit

 • 1x kartová hra

 • 1x online pracovný zošit.

Viac informácií TU O KNIHE

2021 k odberu na MSVVaS Super Slovaci.pdf

STAV: knihy: pripravené na vyzdvihnutie

ONLINE PRACOVNÝ ZOŠIT

6. PRE CENTRUM DVE KNIHY

viac o knihe TU