ISEIA -MUZA vo svete 2024

Medzinárodné Umelecké a Záujmové Aktivity ISEIA

PRIHLÁŠKA do územného kola: 

2022 TANECNY.docx

Festival tanečných súborov Múza vo svete 2024

Prehliadka a súťaž tanečných súborov slovenských vzdelávacích centier a slovenských škôl vo svete 

PRÍSPEVKY: online nahrávky vystúpenia tanečného súboru zaslať: 

1. KOLO: školské kolo súťaže do 15. apríla, v ktorom sa vyberú postupujúce tance  do 2. kola

2. KOLO: kolo územného celku v mesiaci máj, v ktorom sa vyberú, maximálne 3 postupujúce súbory v každej kategórii,  do celosvetového kola. Kolo prebehne online formou. 

       3 postupujúci z jedného územného celku za kategóriu v členení: 

mail: slovencina.iseia@gmail.com 

a

Príspevky do celosvetového kola zaslať do 31.5.

 Mail: slovencina.iseia@gmail.com

3. KOLO:  celosvetové - realizácia v mesiaci jún. Termín bude upresnený a zaslaný na centrá/školy neskôr. Kolo prebehne online formou. 

Predseda odbornej poroty: Zuzana Drugová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Inštrukcie k nahrávke: 

PRIHLÁŠKA do územného kola: 

2022 DIVADELNÝ.docx

Festival divadelných súborov Múza vo svete 2024

Prehliadka a súťaž divadiel slovenských vzdelávacích centier a slovenských škôl vo svete 

1. KOLO: školské kolo súťaže do 15. apríla, v ktorom sa vyberú postupujúce tance  do 2. kola, 

2. KOLO: kolo územného celku v mesiaci máj, v ktorom sa vyberú, maximálne 3 postupujúce súbory v každej kategórii,  do celosvetového kola. Kolo prebehne online formou. 

       3 postupujúci z jedného územného celku za kategóriu v členení: 

mail: slovencina.iseia@gmail.com 


PRÍSPEVKY do celosvetového kola: online nahrávky vystúpenia divadelného predstavenia zaslať v termíne do 31.5. 

HODNOTENIE: v mesiaci jún zasadne hodnotiaca odborná porota 

Predseda odbornej poroty: Monika Necpálová, Divadlo Thalia Theatro 

Inštrukcie k nahrávke: 

slovencina.iseia@gmail.com

PRIHLÁŠKA do územného kola: 

2022 SPEVACKY.docx

Spevácka súťaž  Múza vo svete 2024

Spevácka súťaž detí krajanov zo vzdelávacích centier a slovenských škôl vo svete.

SÚŤAŽ: v mesiaci jún zasadne hodnotiaca odborná porota, ktorá vyberie kandidátov do online súťaže, ktorá sa bude realizovať v júni prostredníctvom zoomu.

Inštrukcie k nahrávke: 

1. KOLO: školské kolo súťaže do 15. apríla, v ktorom sa vyberú postupujúci do 2. kola - maximálne 3 deti v každej kategórii.

2. KOLO: kolo územného celku v mesiaci máj, v ktorom sa vyberú maximálne 3 postupujúci v každej kategórii do celosvetového kola. Kolo prebehne online formou. 

       3 postupujúci z jedného územného celku v členení: 

mail: slovencina.iseia@gmail.com 

a

Príspevky do celosvetového kola zaslať do 31.5.2023.  Mail: slovencina.iseia@gmail.com

3. KOLO:  celosvetové - realizácia v mesiaci jún. Termín bude upresnený a zaslaný na centrá/školy neskôr. Kolo prebehne online formou. 

PRIHLÁŠKA do územného kola: 

2022 RECITACNY.docx

Recitačná súťaž Múza vo svete 2024

Recitačná súťaž detí krajanov zo vzdelávacích centier a slovenských škôl vo svete.

SÚŤAŽ: v mesiaci jún zasadne hodnotiaca odborná porota, ktorá vyberie kandidátov do online súťaže, ktorá sa bude realizovať v júni prostredníctvom zoomu. 

Inštrukcie k nahrávke: 

1. KOLO: školské kolo súťaže do 15. apríla , v ktorom sa vyberú postupujúci do 2. kola - maximálne 3 deti v každej kategórii.

2. KOLO: kolo územného celku v mesiaci máj, v ktorom sa vyberú maximálne 3 postupujúci v každej kategórii do celosvetového kola. Kolo prebehne online formou. 

       3 postupujúci z jedného územného celku v členení: 

Príspevky do celosvetového kola zaslať do 31.5.

3. KOLO:  celosvetové - realizácia v mesiaci jún. Termín bude upresnený a zaslaný na centrá/školy neskôr. Kolo prebehne online formou. 

slovencina.iseia@gmail.com

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

PRIHLÁŠKA do územného kola: 

2022 PREKLADATEĽSKA.docx

PRAVIDLÁ PREKLADU

1. Pochopenie obsahu originálneho textu a rozbor pövodného textu (obsahový a gramatický).

2. Neprekladať slovo po slove, ale preložiť celú vetu - prekladáme myšlienku.

3. Používame jednoduchý jazyk (bežné spisovné slová)  a jednoduché vety. 

4. Prekladáme originálny text autora - nepridávame teda  do textu svoje vlastné vysvetlenia a myšlienky. 

5. Preložený text si čítame viackrát a upravujeme ho tak, aby bol harmonický. 

6. Text si prečítame a upravujeme po 2-3 dňoch znova. 

Prekladateľská súťaž Múza vo svete 2024

Prekladateľská súťaž detí krajanov zo vzdelávacích centier a slovenských škôl vo svete

REGISTRÁCIA: počas celého roka na kontaktnej mailovej adrese. Po registrácii obdrží súťažiaci inštrukcie k prekladanému textu. Súťažiaci si vyberie text na preklad z databázy textov. 

1. KOLO: školské kolo súťaže do 15. apríla, v ktorom sa vyberú postupujúce tance  do 2. kola, 

2. KOLO: kolo územného celku v mesiaci máj, v ktorom sa vyberú, maximálne 3 postupujúce súbory v každej kategórii,  do celosvetového kola. Kolo prebehne online formou. 

       3 postupujúci z jedného územného celku za kategóriu v členení: 

mail: slovencina.iseia@gmail.com 

Príspevky do celosvetového kola zaslať do 31.5.  Mail: slovencina.iseia@gmail.com

3. KOLO:  celosvetové - realizácia v mesiaci jún. Termín bude upresnený a zaslaný na centrá/školy neskôr. Kolo prebehne online formou.  

PREDSEDA POROTY: Jarmila Roser, spisovateľka a prekladateľka umeleckej literatúry, Rakúsko 

Inštrukcie k súťažnému príspevku prídu detailne mailom

slovencina.iseia@gmail.com

PRIHLÁŠKA do územného kola: 

Propozicie OvSJ .pdf
Prihláška OvSJ.pdf

Olympiáda v slovenskom jazyku 2024

Cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenčinu ako druhý jazyk.

PREDSEDA POROTY a predseda prípravného výboru: Petra Ondrčková, Zürich, Švajčiarsko

Členovia: Jarmila Buchova  (Mníchov, Nemecko)

1. KOLO: školské kolo súťaže do 30. apríla , v ktorom sa vyberú postupujúci do 2. kola - maximálne 3 deti v ročníku.

2. KOLO: kolo územného celku v mesiaci máj, v ktorom sa vyberú maximálne 3 postupujúci v každej kategórii do celosvetového kola. Kolo prebehne online formou. 

       3 postupujúci z jedného územného celku v členení: 

Termínovo do 30.4.

3. KOLO:  celosvetové - realizácia v mesiaci jún. Termín bude upresnený a zaslaný na centrá/školy neskôr. Kolo prebehne online formou. 

Informácie a kontakt: 

Petra Ondrčková, Zürich,  Švajčiarsko:  olympiada.iseia@gmail.com

PRIHLÁŠKA do územného kola: 

2022 VYTVARNA.docx

Výtvarná súťaž MÚZA 2024 

Výtvarné súťaže a ilustrácie počas celého školského roka. 

V1: Vianočná pohľadnica 

V2: Deň Slnka

V3: Deň včiel

V4: Cestovatelia vo svete

V5: Super Slováci

V6: Vesmír očami detí


termíny podľa jednotlivých dátumu súťaží: SÚŤAŽE

Predseda odbornej komisie: Lucia Húsková, Bristol, Anglicko 

slovencina.iseia@gmail.com

ZOZNAM SÚŤAŽIACICH celosvetového kola ISEIA MUZA 2023